Perspektywy - Newsletter akademicki nr 6/2020

Prezydent EUA: Uczelnie muszą inwestować w infrastrukturę cyfrową

Zdaniem prof. Michaela Murphy, prezydenta European Universities Association (EUA), uczelnie muszą bardziej inwestować w naukę online i infrastrukturę cyfrową. Ale będą musiały solidne argumentować za tą inwestycją, ponieważ finansowanie będzie ograniczone.

USA: Uniwersytety będą motorem odbudowy gospodarki

Jak przygotować się do semestru zimowego, rozpoczynającego się w USA już w końcu sierpnia? Pytań jest wiele, odpowiedzi – na razie - brak.

Hiszpania: Edukacja (ostrożnie) powraca do życia

Pomimo epidemii, egzaminy wstępne na uczelnie odbędą się, ale później - od 22 czerwca do 10 lipca. Zostaną one zmodyfikowane tak, aby były możliwie najbezpieczniejsze dla zdających.

Włochy: Uniwersytety (może) zostaną otwarte w lipcu

Minister ds. uniwersytetów i badań przewiduje, że włoskie uczelnie zaczną być otwierane na początku lub w połowie lipca.

życie akademickie

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do rektorów

Z okazji objęcia funkcji ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciech Murdzek wystosował do rektorów uczelni i dyrektorów instytutów list, którym wita członków wspólnoty akademickiej i kreśli priorytety swojej kadencji.

Grażyna Żebrowska nową dyrektor NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jest i będzie instytucją odgrywająca kluczową rolę w budowaniu potencjału intelektualnego Polski – powiedziała nowo powołana dyrektor.

Waldemar Tłokiński: Uczelnie niepubliczne - problem z praktykami

Kwestie praktyk będą wymagały zarówno inicjatyw (pomysłów, jak np. zmiana organizacji bieżącego roku akademickiego) ze strony władz poszczególnych uczelni, ale także stosownych rekomendacji ze strony ministerstwa skierowanych do miejsc odbywania praktyk.

Aleksy Borówka: Nowe zadania KRD w czasie pandemii

Krajowa Reprezentacja Doktorantów w okresie rozwoju epidemii COVID-19 podjęła działalność wspierającą funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania mechanizmów wsparcia środowiska doktorantów.

Zdalne kształcenie

USA: Pięć mitów o edukacji on-line

Nauczanie online okazało się jedynym wyjściem awaryjnym, dzięki któremu udaje się kontynuować kształcenie.

Holandia: Jak się studiuje on-line na uniwersytecie w Utrechcie

Największym zmianom uległa forma egzaminów, zdecydowano się na open book exams pozwalając na korzystanie z notatek. Tak jednak zmieniono pytania egzaminacyjne, aby nadać im bardziej analityczną formę, dzięki czemu notatki, choć pomocne, nie dostarczały odpowiedzi.

Wybory rektorów

Dla kogo gronostaje? - kalendarium wyborów w maju i czerwcu

Do 10 maja wybrano rektorów zaledwie w 28 uczelniach akademickich (na 108) oraz w 11 uczelniach zawodowych (na 33) – czyli w niecałych 30 proc. uczelni publicznych.

Prof. Jacek Popiel 306. rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nowy rektor jest profesorem nauk humanistycznych. W Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje od 1977 roku.

Prof. Maciej Żukowski ponownie rektorem UE w Poznaniu

- Rozwijajmy wspólnie naszą wspaniałą uczelnię, na miarę naszych marzeń i ambicji – zaapelował rektor po ogłoszeniu wyników głosowania.

Prof. Marek Masnyk ponownie rektorem Uniwersytetu Opolskiego

Prof. Masnyk w tym roku obchodzi 45-lecie pracy w murach uczelni, z czego ponad 20 lat w zarządzaniu jej strukturami.

Prof. Barbara Marcinkowska rektorem APS im. Marii Grzegorzewskiej

Nowa pani rektor ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej (późniejszą APS) w 1991 roku na kierunku pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika.

Z innej perspektywy

Prof. Ryszard Naskręcki: Europa w moim naukowym życiu

Warto na Europę ciągle patrzeć w kategoriach możliwości, szczególnie tych pierwszych, bardzo ważnych naukowych kontaktów.

Świat czeka na nowego Roberta Kocha

Tablica prowadzona przez Robert Koch-Institut pokazuje przebieg pandemii w Niemczech.

Perspektywy Women in Tech

Gala Finałowa "Shesnnovation Academy" - zaproszenie

28 maja na platformie Hopin odbędzie się niezwykłe wydarzenie: poznamy dziesięć młodych, odważnych przedsiębiorczyń z wizją.

Wspieramy rekrutację

Siła promocji: rankingi są ważne dla maturzystów!

Kandydaci na studia ufają rankingom Perspektyw: w roku 2019 tylko pierwsze trzy doby od ogłoszenia wyników Rankingu Szkół Wyższych i Rankingu Kierunków Studiów skłoniły121 tysięcy unikalnych użytkowników do dokonania 836 tysięcy odsłon podczas 190 tysięcy sesji! To ważny argument dla uczelni rozważających wykorzystanie tej publikacji dla promocji oferty studiów na rok akademicki 2020/21. Spodziewamy się, że publikacja wyników Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020, zaplanowana na czerwiec tego roku, przyniesie kolejne rekordy popularności.

Najczęściej czytane

Trudne czasy wymagają szybkich działań i wymiany informacji. W sytuacjach niepewności wynikającej, z bezprecedensowego zakresu wydarzeń, jakich doświadczamy, rośnie rola nauki i naukowców, gdyż tylko oni mogą "rozpoznać nieznane" i wypracować potrzebne rozwiązania. Dlatego uruchomiliśmy w kwietniu "Newsletter Akademicki", którego celem jest polepszenie jakości komunikacji i debaty w środowisku ludzi związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką. Przede wszystkim będziemy przekazywać, co się dzieje na świecie, bo pandemia nie zna granic i wszyscy stają przed podobnymi wyzwaniami.

To jest miejsce również dla wszystkich naszych Czytelników. Zapraszamy na łamy "Newslettera Akademickiego"! Czekamy na Państwa analizy i refleksje o przyszłości, bo przecież po każdej katastrofie ktoś musi odbudowywać to, co zostało zniszczone… Mamy nadzieję, że będziemy to robić WSPÓLNIE.

Zespół "Perspektyw"

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>