Perspektywy - Newsletter akademicki nr 8/2020

O internacjonalizacji w czasach pandemii - online

Ponad 500 osób wzięło udział w webinarium "Internacjonalizacja w czasach pandemii", które odbyło się 16 czerwca na autorskiej platformie Perspektyw. Gościem webinarium był minister Wojciech Maksymowicz.

Raport: Wpływ Covid-19 na studentów zagranicznych w Polsce

Celem Raportu jest podsumowanie dotychczasowych działań uczelni, zidentyfikowanie głównych tendencji oraz wyciągnięcie wniosków i rekomendacji działań na przyszłość.

Maciej Kolasiński: Umiędzynarodowienie potrzebuje wsparcia

Aktualna sytuacja epidemiologiczna wpłynie na sytuację studentów zagranicznych oraz mobilność studentów.

Rekrutacja zagraniczna - nowa rola absolwentów

Jest to krytyczny moment, w którym konieczne jest zaangażowanie absolwentów, studentów, ich rodzin i innych międzynarodowych interesariuszy.

"Konstytucja dla Nauki" w języku angielskim

Nareszcie jest! Ułatwi z pewnością nawiązywanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej.

życie akademickie

Dr inż. Zygmunt Krasiński: Pandemia nam nie zaszkodziła!

Z dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) do Programu Ramowego UE Horyzont 2020, dr. inż. Zygmuntem Krasińskim rozmawia Magda Tytuła.

KRASP apeluje o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących

"Nieprzekraczalną granicą wolności słowa jest szacunek dla człowieka, niezależnie od jego przynależności etnicznej, wyznania, narodowości czy orientacji seksualnej".

Rekomendacje dotyczące praktyk zawodowych na studiach

Rozwiązania muszą być dostosowane do planowanego terminu zakończenia studiów, przede wszystkim chodzi o to, żeby ich nie przedłużać.

Nowi rektorzy

Prof. Alojzy Z. Nowak nowym rektorem Uniwersytetu Warszawskiego

Dziekan Wydziału Zarządzania został wybrany 17 czerwca rektorem UW. Będzie 45. rektorem w historii uczelni.

Prof. Ryszard Minkiewicz nowym rektorem Akademii Muzycznej w Gdańsku

Rektor znany jest jako artysta specjalizujący się w wykonywaniu muzyki K. Szymanowskiego.

Prof. Sylwester Tabor nowym rektorem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Specjalizuje się w ekonomice mechanizacji rolnictwa oraz organizacji i zarządzaniu w inżynierii rolniczej.

Prof. Jerzy Przyborowski nowym rektorem UWM w Olsztynie

Nowo wybrany rektor prowadzi badania z zakresu biotechnologii roślin uprawnych oraz hodowli roślin.

Ks. dr hab. Robert Tyrała nowym rektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Rektor-elekt pracuje na UPJPII w Krakowie od roku 2000.

Prof. Wojciech Strzyżewski nowym rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego

Jest autorem monografii i artykułów o herbach miast, szlachty, rzemieślników, władców i duchowieństwa.

Prof. Marta Kosior-Kazberuk nowym rektorem Politechniki Białostockiej

To pierwsza kobieta na tym stanowisku w 70-letniej historii uczelni.

Prof. Błażej Ostoja Lniski nowym rektorem ASP w Warszawie

Rektor-elekt jest artystą malarzem, artystą grafikiem, litografem, projektantem książek, plakatów, krojów pism.

Ks.prof. dr hab. Mirosław Kalinowski nowym rektorem KUL

Problematyki badawcza nowego rektora to m.in.: zagadnienia chorych w stanach terminalnych i ich rodzin.

Prof. Waldemar Tarczyński nowym rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego

Nowo wybrany rektor pełnił już tę funkcję w latach 2005-2012.

Rekrytacja na studia

Kierunkowskaz Kariery - już od poniedziałku online

Jakie kierunki dają najlepsze perspektywy zatrudnienia? Co zawiera program studiów, jak można go wzbogacić czy zmodyfikować? Kogo poszukują pracodawcy? Wszystko na platformie studia.gov.pl/studia2020

Women in Tech

IT for SHE: mentoring daje skrzydła

Czwarta edycja programu IT for SHE została zainaugurowana 18 czerwca online, ale nie przeszkodziło to 37 mentorom i 37 mentee w zawarciu znajomości „twarzą w twarz”. Podczas indywidualnych sesji nie tylko poznali się, ale także ułożyli pierwsze plany wspólnej pracy.

Najczęściej czytane

To jest miejsce również dla wszystkich naszych Czytelników. Zapraszamy na łamy "Newslettera Akademickiego"! Czekamy na Państwa analizy i refleksje o przyszłości, bo przecież po każdej katastrofie ktoś musi odbudowywać to, co zostało zniszczone… Mamy nadzieję, że będziemy to robić WSPÓLNIE.

Zespół "Perspektyw"

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>