Perspektywy - Newsletter akademicki 2020

Czy powstanie superresort?

Jednym ze scenariuszy w rekonstrukcyjnych planach rządu jest utworzenie superresortu, mającego obejmować cztery obecne ministerstwa: edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego, kultury oraz sportu. Wobec takiej kumulacji pojawiły się wątpliwości dotyczące sprawnego zarządzania tak wieloma obszarami w jednym resorcie. Podobne kumulacje, które miały miejsce w poprzednich 30 latach, najczęściej nie trwały zbyt długo, co ilustruje porównanie działających resortów oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki w latach 1989-2020.

Inicjatywa Doskonałości pod lupą

20 uczelni uczestniczących w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) przedstawiło w Starej Bibliotece UW swoje osiągnięcia po roku działania. Okazuje się, że poszły one dwiema drogami - jedne dokonują zmian angażując w projekt całą uczelnię i podporządkowując jej organizację wyznaczonym celom, inne natomiast utworzyły wydzielone jednostki do realizacji IDUB. Zagraniczni eksperci przestrzegali przed tym drugim rozwiązaniem.

Diversity w Prezydium KRASP

Prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk, którego kadencja w roli przewodniczącego KRASP rozpoczęła się 1 września, przejdzie do historii jako pierwszy szef tego prestiżowego stowarzyszenia, który zaprosił do Prezydium KRASP tak liczną reprezentację kobiet. Będzie ich tam w kadencji 2020-2024 aż pięć: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska (UAM), prof. dr hab. Barbara Marcinkowska (APS w Warszawie), prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak (UE w Katowicach), prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak (ASP w Łodzi) i prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska (UŁ). W porównaniu z poprzednią „zerową” kadencją jest to zmianą niebotyczna!

Perspektywy - Newsletter akademicki 2020

Przewodniczący komisji stałych KRASP

Prof. Andrzej Sokala – Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych

Prof. dr hab. Andrzej Sokala, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pokieruje pracami Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP.

Prof. Krzysztof Zaremba - Komisja ds. Kształcenia

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej, pokieruje pracami Komisji ds. Kształcenia KRASP.

Prof. Elżbieta Żądzińska - Komisja ds. Nauki

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, pokieruje pracami Komisji ds. Nauki KRASP.

Prof. Alojzy Z. Nowak - Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką

Prof. dr hab. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, pokieruje pracami Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP.

Prof. Stanisław Mazur - Komisja ds. Ekonomicznych

Prof. dr hab. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pokieruje pracami Komisji ds. Ekonomicznych KRASP.

Prof. Jerzy Lis - Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pokieruje pracami Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP.

Prof. Celina M. Olszak - Komisja ds. Infrastruktury Informatycznej

Prof. dr hab. Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pokieruje pracami Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP.

Prof. Roman Cieślak - Komisja ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej

Prof. dr hab. Roman Cieślak, rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, pokieruje pracami Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP.

Prof. Jolanta Rudzka-Habisiak – Komisja ds. Akredytacji i Rankingów

Prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak, rektor Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, pokieruje pracami Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP.

Prof. Arkadiusz Wójs - Komisja ds. Sportu Akademickiego

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej, pokieruje pracami Komisji ds. Sportu Akademickiego KRASP.

życie akademickie

Nowy skład Rady Narodowego Centrum Nauki

Minister Wojciech Murdzek powołał 12 nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Kadencja nowych członków Rady rozpocznie się 15 grudnia 2020 roku i potrwa do dnia 14 grudnia 2024 roku.

Apel KRASP, RGNiSW oraz PS RP o solidarność z Białorusinami

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada Wykonawcza Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do tworzenia programów wsparcia dla represjonowanych białoruskich studentów.

Akademia Młodych Uczonych PAN w obronie budżetu UE na badania

Akademia Młodych Uczonych apeluje do Prezesa Rady Ministrów RP oraz posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego o obronę finansowania badań naukowych w budżecie UE.

Obostrzenia w funkcjonowaniu akademików

Zmniejszenie limitu osób kwaterowanych w pokojach, zakaz organizowania zgromadzeń i przyjmowania wizyt osób z zewnątrz, przeznaczenie części pokojów na izolatoria to niektóre z obostrzeń, które będą obowiązywać w domach studenckich w nowym roku akademickim.

Rekomendacje KRASP dla władz uczelni

W związku z przygotowaniem uczelni do nowego roku akademickiego 2020/2021 opracowany został dokument zawierający szereg wskazówek dla rektorów.

Study in Poland

Promocja za granicą – "Study in Poland" nie zwalnia tempa!

W tym roku akademickim program "Study in Poland" wraz z uczelniami będzie promować polskie szkolnictwo wyższe na targach edukacyjnych online. Promocję wirtualną skupimy w kluczowych, z punktu widzenia przyszłej rekrutacji obcokrajowców, regionach świata.

Poradnik dla nowych studentów zagranicznych w Polsce

Z myślą o studentach zagranicznych rozpoczynających często pierwszą samodzielną podróż życiową – powstał poradnik A Student’s Guide in Poland, opracowany we współpracy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Erasmus Student Network Poland.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Financial Times: Brytyjskie uczelnie przeżywają oblężenie

Ogólna liczba przyjęć studentów na studia w Wlk. Brytanii wzrosła o 3,5% w porównaniu z tym samym okresem w ub. roku. Z kolei liczba studentów zagranicznych wzrosła dotychczas o 1,7 procent, pomimo obaw, że pandemia zmniejszy popyt.

Dutch News: Mniej studentów spoza UE w Holandii

Liczba studentów zagranicznych spoza Unii Europejskiej przybywających na studia do Holandii może spaść w tym roku nawet o 50%. Dotychczas niewielu z nich złożyło w tym roku wnioski o wizę.

Czas na maturzystów 2021

Pierwsze dwa dni Salonu Maturzystów - ponad 9 tysięcy uczestników!


17 września 2020 równo o godz. 10 ruszył Salon Maturzystów Perspektywy 2020 online. Choć tę kampanię informacyjną organizujemy od kilkunastu lat, w tym roku po raz pierwszy, ze względów bezpieczeństwa, przeprowadzamy ją wyłącznie w przestrzeni wirtualnej. I już możemy powiedzieć: wydarzenie, w czasie którego „matura spotyka się ze studiami”, w wersji online nie straciło swojej mocy przyciągania głodnych wiedzy uczniów.

Rektorzy zapraszają na studia maturzystów 2021

Prof. Jacek Popiel, rektor UJ: przyjmujemy tylko z maturą rozszerzoną

Rektor powitał maturzystów i nauczycieli w wirtualnych murach Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Po raz pierwszy bardzo cenna inicjatywa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy – Salon Maturzystów - ma formę wirtualnego spotkania – powiedział prof. Popiel. Podkreślił, że najstarsza polska uczelnia od paru lat wymaga od kandydatów na studia matury na poziomie rozszerzonym i na poziomie co najmniej 40 procent. To ważna informacja dla maturzystów, którzy właśnie dokonują wyboru przedmiotów dodatkowych na maturę.
Pełna treść wystąpienia video

Prof. Sylwester Czopek, rektor URz: jesteśmy otwarci i przyjaźni

- Studiowanie w Uniwersytecie Rzeszowskim daje możliwość poznawania rzeczy do tej pory niepoznawalnych – stwierdził rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, witając maturzystów na Salonie. – Daje możliwość poznawania współczesnego świata: jego przeszłości, ale także prognozowania przyszłości. To wymarzone miejsce aby rozszerzać horyzonty, rozwijać swoją osobowość, aby stać się przydatnym członkiem naszego społeczeństwa i obywatelem Europy.
Pełna treść wystąpienia video

Ks. prof. Mirosław Kalinowski: KUL to nie tylko teologia i filozofia

Witając maturzystów na Lubelskim Salonie, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprosił ich do studiowania, podkreślając bogactwo oferty uczelni. – KUL to nie tylko teologia o filozofia, ale także nauki prawne i społeczne, nauki humanistyczne ze wszystkimi filologiami, nauki ścisłe, nauki o zdrowiu, a także Wydział Inżynieryjno-Techniczny. To ogromna oferta “nie do odrzucenia” – stwierdził ks. rektor.
Pełna treść wystąpienia video

Najczęściej czytane

Newsletter Akademicki to jest miejsce dla wszystkich Czytelników. Zapraszamy na nasze łamy. Czekamy na Państwa analizy, refleksje i propozycje o tym jak z sukcesem opanować nową "normalność" i wspólnie wygrać przyszłość.

Zespół "Perspektyw"

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>