Perspektywy - Newsletter Akademicki 2020

Zdecydowany głos KRASP w obronie wolności akademickich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polski wyraża przekonanie, że uczelnie w ramach swej autonomii i istniejącego porządku prawnego, w tym Konstytucji RP, gwarantującej wolność i prawa obywatelskie, zapewniają respektowanie wolności akademickich w sposób i w stopniu wynikającym z utrwalonych tradycji uniwersytetu. Oznacza to brak uzasadnienia dla podejmowania przez ustawodawcę prób wkraczania w tę sferę, czemu KRASP musiałaby się zdecydowanie przeciwstawić – stwierdziło w swoim „Stanowisku w sprawie wolności akademickich” Zgromadzenie Plenarne KRASP, które obradowało (online) 20 listopada w Częstochowie.

List rektorów KRASP do Ministra Edukacji i Nauki

Nie ma obecnie konieczności tworzenia nowych regulacji dla obrony wolności akademickich - piszą rektorzy z KRASP w liście do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Deklarują przy tym wolę "upowszechniania dobrych praktyk dotyczących ochrony wolności i praw akademickich".

Szkolnictwo wyższe w Polsce

Legitymacje studentów i doktorantów pozostają ważne

Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wojciech Pawlak dyrektorem NASK PIB

Wojciech Pawlak został powołany na nowego dyrektora Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Nowopowołany dyrektor – jak podano - pracuje w NASK od lutego 2018 roku.

Oświadczenie NCN dot. autonomii działalności naukowej

Rada NCN jednomyślnie deklaruje kontynuowanie działań, które zapewnią apolityczność funkcjonowania nauki w Polsce.

POLONEZ BIS na horyzoncie

120 badaczy przyjedzie do Polski w ramach kontynuacji programu POLONEZ. NCN ogłosi trzy konkursy w latach 2021 i 2022.

Jak nas widzi świat

Apel o udział w badaniach prestiżu uczelni do rankingów 2021

Pozycja naszych uczelni w międzynarodowych rankingach akademickich to w Polsce temat gorący! Zwłaszcza jesienią, gdy już ukazały się aktualne edycje rankingów Wielkiej Czwórki (Big-4 Group) – czyli Rankingu Szanghajskiego oraz rankingów THE, QS i USNews – i wiadomo ostatecznie, że znowu nie poszło nam najlepiej... Czy można coś zrobić, abyśmy za rok mieli więcej powodów do satysfakcji? Otóż można! Jeśli się już teraz zmobilizujemy!

Czterech badaczy z Polski wśród najczęściej cytowanych na świecie

Na ogłoszonej 18 listopada przez Clarivate Analytics dorocznej liście najczęściej cytowanych na świecie uczonych (Highly Cited Researchers) znalazło się prawie 6400 osób, w tym cztery z Polski. Są to: Piotr Ponikowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Adam Torbicki z CMKP w Warszawie, Jacek Namieśnik z Politechniki Gdańskiej i Hazem M. Kalaji z SGGW. Będzie to miało wpływ na pozycje uczelni w Rankingu Szanghajskim 2021.

Szkolnictwo wyższe w Polsce

Wojciech Murdzek sekretarzem stanu w resorcie nauki

Wojciech Murdzek ponownie wszedł w skład rządu - został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 16 kwietnia do 19 października 2020 pełnił już funkcję ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Na stanowisku tym zastąpił go obecny minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Prof. Andrzej Jajszczyk wiceprzewodniczącym ERC

Prof. Andrzej Jajszczyk został wybrany na nowego wiceprzewodniczącego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Będzie odpowiedzialny za działania ERC w zakresie nauk fizycznych i inżynieryjnych oraz nauk o życiu.

Wzrasta innowacyjność polskiej nauki

Wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową i ich udziału w PKB, więcej podmiotów prowadzących badania, wysoki odsetek studiujących kobiet, czy zwiększenie przychodów uczelni to tylko niektóre wnioski z analiz opisujących rok 2019 w polskim szkolnictwie wyższym i nauce.

Zasady organizacji zajęć na uczelniach

W związku z decyzjami rządu do 29 listopada 2020 r. obowiązywać będzie zakaz udostępniania zbiorów przez biblioteki publiczne i naukowe, z wyjątkiem działań prowadzonych zdalnie. Nadal utrzymane są przepisy dotyczące możliwości organizacji praktyk w siedzibie uczelni

życie akademickie

Cisza wyborcza na UG - 23 listopada poznamy nowego rektora

Transparentność zarobków, zatrudnienia i awansów, odbiurokratyzowanie uczelni – to ważne punkty programu prof. Piotra Stepnowskiego. Znaczące zmiany w strukturze uczelni, m.in. rozdzielenie obowiązków pomiędzy pięciu prorektorów postuluje drugi z kandydatów, prof. Krzysztof Bielawski. Już 23 listopada dowiemy się, który z programów zyskał więcej głosów elektorów.

Powstaje Centrum Oceny Technologii

Centrum Oceny Technologii (COT) to nowa jednostka badawcza powstająca w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Jej zadaniem jest prowadzenie badań dotyczących zalet, ryzyka i skutków wdrażania nowych technologii.

Nowa jednostka AGH - Centrum Technologii Kosmicznych

W AGH powołano nową jednostkę naukowo-dydaktyczną – Centrum Technologii Kosmicznych (CTK). CTK będzie zajmować się między innymi rozwijaniem badań i kształcenia z obszaru inżynierii kosmicznej.

Politechnika Łódzka rozwija sztuczną inteligencję

Politechnika Łódzka i AIEDC, korporacja ze Stanów Zjednoczonych, zawarły umowę o współpracy dotyczącej prac badawczo-rozwojowych nad sztuczną inteligencją. Planowana współpraca ma obejmować między innymi opracowywanie projektów badawczych

REKLAMA
Zintegrowana platforma edukacji zdalnej i mieszanej

Umiędzynarodowienie

Konkurs JPI Urban Europe pn. „Urban Transformation Capacities”

Sieć JPI Urban Europe ogłosiła przygotowania do nowego konkursu na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Konkurs ENUTC Call 2021 zostanie ogłoszony w styczniu 2021 r.

Program BIOLAB: Roczne staże w USA

Na roczny staż w jednym z czterech amerykańskich laboratoriów mogą się dostać studenci i doktoranci nauk biologiczno-chemicznych w ramach programu BioLAB 2021-22. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta czeka na wnioski do 1 lutego 2021 roku.

Schengen Visa Info: 16 mld euro na flagowe programy UE

Parlament Europejski i Prezydencja Rady UE osiągnęły porozumienie w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych (MFF 2021-2027). Parlament Europejski uzyskał łączną kwotę 16 miliardów euro na sztandarowe programy UE, w tym Erasmus + i Horizon.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Skandynawskie uczelnie - respekt dla COVID-19 i decyzji władz

Koronawirus atakuje Szwecję i pozostałe kraje skandynawskie równie zaciekle jak Polskę, może z wyjątkiem Finlandii, gdzie jest trochę lepiej. Mimo to uczelnie skandynawskie starają się działać w miarę normalnie przy zachowaniu pewnych zasad i sporej dozy zdrowego rozsądku.

Ukraina oszacowała zyski ze studentów zagranicznych

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy obliczyło, że student zagraniczny wydaje na edukację w tym kraju średnio 6-8 tysięcy dolarów rocznie. Powołuje się na obliczenia Ukraińskiego Państwowego Centrum Edukacji Międzynarodowej.

Women in Tech

Już we wtorek: Konferencja prasowa TOP-15 Women in 5G

Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową, podczas której ogłoszona zostanie lista TOP-15 Kobiet w 5G. Odbędzie się 24 listopada 2020 (wtorek) o godz. 12.00 online.

Anna Fisher, legendarna astronautka NASA przyjęła zaproszenie „Perspektyw

Z dumą informujemy, że keynote speech na Perspektywy Women in Tech Summit 2020 wygłosi Anna Fisher, legendarna astronautka NASA. Poleciała w kosmos - gdy jej córeczka Kristin miała 14 miesięcy - stając się ikoną dla determinacji w spełnianiu marzeń dla kobiet na całym świecie.Inspiracja na przyszłość

O tym, że „Perspektywy Women in Tech Summit” to możliwość spotkania genialnych i motywujących specjalistek w dziedzinie IT i Tech miały okazję przekonać się studentki z krajów Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Kaukazu.

Świat rankingów i akredytacji

University World News o rankingach uczelni w czasie pandemii

O tym, w którym kierunku pójdą rankingi w nowej sytuacji, dyskutowali w październiku światowi eksperci i przedstawiciele najbardziej znanych na świecie rankingów podczas dorocznej IREG 2020 Beijing Conference.

Najlepsze licea i technika w Rankingu Perspektyw 2021

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021 - przygotowywany rokrocznie przez Fundację Edukacyjną Perspektywy - ogłoszony zostanie 12 stycznia.

Najczęściej czytane

Newsletter Akademicki to miejsce dla wszystkich Czytelników. Zapraszamy na nasze łamy. Czekamy na Państwa analizy, refleksje i propozycje o tym jak z sukcesem opanować nową "normalność" i wspólnie wygrać przyszłość.

Zespół "Perspektyw"

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18, Nr 19, Nr 20, Nr 21, Nr 22Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>