Perspektywy - Newsletter Akademicki 2020

Nowy rektor Uniwersytetu Gdańskiego bierze kurs na rozwój!

Przebudowa struktur administracji i odbiurokratyzowanie ich, przywrócenie autonomii wydziałów, otwartość na dialog ze wszystkimi członkami społeczności akademickiej, dywersyfikacja ścieżek kariery akademickiej ze znaczącym wzmocnieniem nowej, atrakcyjnej ścieżki kariery dydaktycznej – to tylko niektóre zamierzenia nowego rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotra Stepnowskiego, wybranego imponującą większością głosów elektorów (104 do 26) 23 listopada.

Rzecznik ds. Rzetelności Naukowej na UG

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski powołał dra hab. Sławomira Steinborna, prof. UG na stanowisko Rzecznika do spraw Rzetelności Naukowej. Jest to nowe stanowisko, obejmujące kompetencje kształtowania i utrwalania wysokich standardów naukowej rzetelności na Uniwersytecie Gdańskim.

życie akademickie

Zdecydowany głos KRASP w obronie wolności akademickich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polski wyraża przekonanie, że uczelnie w ramach swej autonomii i istniejącego porządku prawnego, w tym Konstytucji RP, gwarantującej wolność i prawa obywatelskie, zapewniają respektowanie wolności akademickich w sposób i w stopniu wynikającym z utrwalonych tradycji uniwersytetu. Oznacza to brak uzasadnienia dla podejmowania przez ustawodawcę prób wkraczania w tę sferę, czemu KRASP musiałaby się zdecydowanie przeciwstawić – stwierdziło w swoim „Stanowisku w sprawie wolności akademickich” Zgromadzenie Plenarne KRASP, które obradowało (online) 20 listopada w Częstochowie.

Stanowisko Komisji Nauki KRASP: Nie opóźniać ewaluacji 2021

KRASP postuluje, aby ewaluacja działalności naukowej ustalona tzw. tarczą covidową na rok 2022, za okres 2017-2021, nie była przesuwana o kolejny rok. Przesunięcie takie może skutkować negatywnymi konsekwencjami, ponieważ kategoria naukowa dyscypliny ma wpływ m.in. na uprawnienia do nadawania stopni naukowych, prowadzenia szkół doktorskich, zgłaszanie kandydatów do niektórych gremiów (RDN, KEN), możliwość przeprowadzania postępowań nostryfikacyjnych, pozwolenie na tworzenie kierunków studiów czy prawidłowy przebieg konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Integracja poznańskiego środowiska naukowego

Jednym z głównych celów Kolegium Rektorów Miasta Poznania jest integracja poznańskiego środowiska naukowego i zacieśnienie współpracy w rozwiązywaniu wspólnych problemów, takich jak działalność naukowa, dydaktyczna, inwestycyjna, rozwój sportu akademickiego, opieka zdrowotna pracowników i studentów.

Uczelnie niepubliczne

Wszechnica Świętokrzyska – to koniec marzeń rektora Adamczyka!

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przejmie kielecką Wszechnicę Świętokrzyską, uczelnię niepubliczną istniejącą od 1994 roku. Rektorzy – prof. Mieczysław Adamczyk oraz prof. Stanisław Głuszek podpisali list intencyjny, który zapowiada przejęcie majątku i studentów Wszechnicy przez UJK.

Wszechnica Świętokrzyska – komentarz KRZaSP

Szkoły wyższe, które prowadzą kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, będą musiały posiadać co najmniej kategorię naukową B w dyscyplinie, do której przypisany jest kierunek studiów. Uczelnie z oceną C nie będą mogły prowadzić ich samodzielnie. Od uczelni zawodowych nie wymagało się uczestnictwa w procesach parametryzacyjnych, nie było to obligatoryjne – wyjaśnia prof. Waldemar Tłokiński.

Umiędzynarodowienie

The Sydney Morning Herald: Australia traci studentów zagranicznych

Uniwersytety naciskają, aby studenci zagraniczni powrócili do kampusów na początku 2021 roku. Badania wskazują, że Australia może ich stracić na rzecz krajów, które mają konkretne plany umożliwiające im powrót na uczelnie.

Newser: USA na fali spadkowej

Tej jesieni liczba nowych zapisów międzynarodowych studentów na amerykańskich uczelniach spadła o 43%, a ich całkowita liczba o 16%. To już czwarty rok z rzędu, kiedy odnotowywany jest spadek. Według MarketWatch na tegoroczne liczby znaczący wpływ miała pandemia.

Jak nas widzą

Apel o udział w badaniach prestiżu uczelni do rankingów 2021

Pozycja naszych uczelni w międzynarodowych rankingach akademickich to w Polsce temat gorący! Zwłaszcza jesienią, gdy już ukazały się aktualne edycje rankingów Wielkiej Czwórki (Big-4 Group) – czyli Rankingu Szanghajskiego oraz rankingów THE, QS i USNews – i wiadomo ostatecznie, że znowu nie poszło nam najlepiej... Czy można coś zrobić, abyśmy za rok mieli więcej powodów do satysfakcji? Otóż można! Jeśli się już teraz zmobilizujemy!

THE: Polskie uczelnie na kursie kolizyjnym z rządem

Polskie uczelnie znalazły się w niekomfortowej sytuacji, jak wynika z rozmów z jednym z rektorów uczelni, ale także z ostatnich działań polskiego rządu w kontekście autonomii akademickiej i protestów społecznych.

Czterech badaczy z Polski wśród najczęściej cytowanych na świecie

Na ogłoszonej 18 listopada przez Clarivate Analytics dorocznej liście najczęściej cytowanych na świecie uczonych (Highly Cited Researchers) znalazło się prawie 6400 osób, w tym cztery z Polski. Są to: Piotr Ponikowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Adam Torbicki z CMKP w Warszawie, Jacek Namieśnik z Politechniki Gdańskiej i Hazem M. Kalaji z SGGW. Będzie to miało wpływ na pozycje uczelni w Rankingu Szanghajskim 2021.

Edukacja zdalna

Zintegrowana platforma edukacji zdalnej i mieszanej

Już 27 mln osób studiuje dzięki systemowi Comeleon!

Rozwiązanie rekomendowane dla edukacji. Bogata funkcjonalność i łatwość użycia wysoko oceniana przez studentów i wykładowców. Ponad 27 milionów użytkowników na świecie. System jest dostarczany w modelu dostępu do usługi, brak konieczności inwestowania we własną infrastrukturę informatyczną.
Szczegóły oferty: https://comeleon.pl/edukacja

Women in Tech

5G potrzebuje kobiecej ręki. Lista TOP 15-Kobiet 5G

W pandemicznej rzeczywistości, z jaką cały świat mierzy się od wielu miesięcy, kluczową sprawą staje się możliwość komunikowania się z innymi. By być online, potrzebujemy niezawodnych łączy – mobilnej sieci o gigantycznej przepustowości i błyskawicznej szybkości. Stąd sieć 5G w 2020 r. jest tak gorącym tematem – i dlatego też Fundacja Edukacyjna Perspektywy 24 listopada ogłosiła Top-15 Kobiet w 5G.

Świat rankingów i akredytacji

27 stycznia poznamy najlepsze licea i technika 2021

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021 ogłoszony zostanie, w związku z decyzją dotyczącą terminu ferii zimowych, 27 stycznia.

Miesięcznik Perspektywy

Najnowszy numer "Perspektyw" - teraz w formie e-book

Perspektywy

W najnowszym numerze Perspektyw m.in.

  • Przyszłość należy do 5G; TOP15 kobiet w 5G
  • RAPORT – Publiczne Uczelnie Zawodowe
  • Europejski Ranking Studiów Inżynierskich
  • Rób to, o czym marzysz – radzi astronautka NASA
  • Poczet rektorów PUZ w kadencji 2020 – 2024

Przeczytaj całość w formie e-booka

Najczęściej czytane

Newsletter Akademicki to miejsce dla wszystkich Czytelników. Zapraszamy na nasze łamy. Czekamy na Państwa analizy, refleksje i propozycje o tym jak z sukcesem opanować nową "normalność" i wspólnie wygrać przyszłość.

Zespół "Perspektyw"

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18, Nr 19, Nr 20, Nr 21, Nr 22, Nr 23Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>