Perspektywy - Newsletter Akademicki 2021

Tworzy się silna grupa R&D wokół Jarosława Gowina

Projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej przewiduje, że Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będą podlegać Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii. Nowy projekt przewiduje uzupełnienie działu gospodarka o sprawy z zakresu procesów opartych na nowoczesnych technologiach. "Konsekwencją tej zmiany jest zmiana organu właściwego w zakresie działalności Centrum Łukasiewicz, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na ministra właściwego do spraw gospodarki" – napisano w uzasadnieniu.

Szkolnictwo wyższe w Polsce

Umowa MEiN i NASA

Lepsze poznanie heliosfery oraz badanie procesów rozpędzania cząstek promieniowania kosmicznego to główny cel podpisanego porozumienia między Ministerstwem Edukacji i Nauki a Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

UW: Zajęcia w semestrze letnim w trybie zdalnym

Większość zajęć w semestrze letnim na Uniwersytecie Warszawskim prowadzonych będzie w formie zdalnej. Egzaminowanie i zaliczenia, z niewielkimi wyjątkami, również będą realizowane z wykorzystaniem takich metod.

Praktyki studenckie możliwe m.in. w NFZ

Studenci, wpierający walkę z koronawirusem, mogą uzyskać zaliczenie zajęć w Narodowym Funduszu Zdrowia, Agencji Rezerw Materiałowych lub Centrum e-Zdrowia - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Oferta skierowana jest do studentów z różnych kierunków.

AGH członkiem europejskiego stowarzyszenia SPIRE

Z inicjatywy Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji Akademia Górniczo-Hutnicza została członkiem Association for Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency (A.SPIRE).

Zdrowie psychiczne studentów w coraz gorszym stanie

Według badań Analiz Niezależnego Zrzeszenia Studentów wynika, że zdaniem 64% ankietowanych studentów dostęp do profesjonalnej i darmowej pomocy psychologicznej na polskich uczelniach jest niewystarczający.

Grzechy główne: punktoza, piractwo, nieetyczne praktyki

Związek nieetycznych zachowań wśród naukowców z tzw. punktozą (naciskiem na publikowanie) i stresem w pracy sprawdzili psychologowie z Uniwersytetu Śląskiego.

Umiędzynarodowienie

Komunikat Erasmus+ dot. wymiany z Wlk. Brytanią

Uczestnicy, którzy studiują, szkolą się, pracują jako wolontariusze lub przebywają za granicą w ramach programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności, o które ubiegali się w latach 2014-2020, będą mogli uczestniczyć w całym okresie wymiany.

Główne założenia uczestnictwa Wlk. Brytanii w Horyzont Europa

Mimo opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, naukowcy z tego kraju nadal będą mogli uczestniczyć w programie badań i innowacji Horyzont Europa.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Dlaczego warto studiować?

W ciągu ostatnich kilku lat, w ramach europejskiego programu Eurostudent, przeprowadzono rozmowy ze studentami w sześciu krajach – Danii, Anglii, Niemczech, Irlandii, Polski i Hiszpanii – zadając proste pytanie „dlaczego warto studiować?”

The Guardian: Pozycja australijskich uczelni zagrożona

Uniwersytety ostrzegły, że dalsze wykluczanie studentów zagranicznych z Australii będzie miało szkodliwy wpływ na jakość siły roboczej tego kraju i obniży jego pozycję w regionie.

Erudera: Studenci zagraniczni wzmacniają budżet Estonii

Zgodnie z analizą Estońskiego Urzędu Statystycznego, studenci i absolwenci zagraniczni w Estonii pracujący przez cały okres studiów zapłacili 13 mln euro podatku w roku akademickim 2019/2020.

Rankingi i akredytacje

Ranking Liceów i Techników 2021 - 27 stycznia w samo południe

Bez względu na pandemię, to będzie prawdziwe święto polskiej edukacji: 27 stycznia o 12.00 rozpocznie się (online) gala ogłoszenia wyników XXIII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021. Bądźcie z nami!

Prof. B. Marcinkowska na czele Kapituły Rankingu Liceów i Techników

- Nie ma szkoły idealnej dla wszystkich. Ale możemy, a nawet powinniśmy do takiego ideału dążyć, a ranking jest jedną z dróg - mówi dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, przewodnicząca Kapituły Rankingu.

Nowi członkowie Kapituły Rankingu Szkół Wyższych

Prof. dr hab. Wiesław Banyś, były rektor Uniwersytetu Śląskiego i przewodniczący KRASP (2021-2016) oraz prof. dr hab. inż. Józef Garbarczyk, b. rektor Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Gnieźnie, przewodniczący KRePSZ (2012-2016) zostali nowymi członkami Kapituły Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy.

Apel o udział w badaniach prestiżu uczelni do rankingów 2021

Pozycja naszych uczelni w międzynarodowych rankingach akademickich to w Polsce temat gorący! Zwłaszcza jesienią, gdy już ukazały się aktualne edycje rankingów Wielkiej Czwórki (Big-4 Group) – czyli Rankingu Szanghajskiego oraz rankingów THE, QS i USNews – i wiadomo ostatecznie, że znowu nie poszło nam najlepiej... Czy można coś zrobić, abyśmy za rok mieli więcej powodów do satysfakcji? Otóż można! Jeśli się już teraz zmobilizujemy!

Czas na maturzystów 2021

Międzynarodowy Salon Edukacyjny już za dwa miesiące

Zapraszamy na XXXV Międzynarodowy Salon Edukacyjnym Perspektywy 2021. Będzie on miał w tym roku formę spotkań online. Salon odbywać się będzie w dniach 25-27 marca 2021.

Gratulujemy

Sylwia Mrozowska

Dr hab. Sylwia Mrozowska dyrektorem Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG

Dr hab. Sylwia Mrozowska została wybrana na dyrektora Centrum Zrównoważonego Rozwoju powołanego przez rektora Uniwersytetu Gdańskiego.Jerzy Jarosz

Dr Jerzy Jarosz otrzymał Nagrodę Główną w konkursie „Popularyzator Nauki”

Dr Jerzy Jarosz jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego, od 1983 r. prowadzi wykłady z pokazami eksperymentów „Osobliwości Świata Fizyki”. Jest organizatorem festiwali nauki i konferencji o tym, jak dobrze uczyć, oraz przewodniczącym Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki.Ewa Staruch

Ewa Staruch przewodniczącą FUniP

Forum Uniwersytetów Polskich wybrało nowe władze na kadencję 2021-2022. Przewodniczącą FUniP została Ewa Staruch, studentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Bartosz Szolc-Nartowski

Dr Bartosz Szolc-Nartowski w Prezydium KRRP

Dr Bartosz Szolc-Nartowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został członkiem Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

Nowoczesny marketing

Perspektywy Virtual Platform (PVP) - czeka na uczelnie!

Perspektywy Virtual Platform czeka na uczelnie!

Przedstawiamy ofertę, która pozwala realizować udane wydarzenia edukacyjne na sprawdzonej platformie eventowej. Zaprojektowaliśmy i zrobiliśmy ją dla siebie, ale zainteresowanie uczelni - po kilkunastu przeprowadzonych przez nas wydarzeniach online - jest tak duże, że włączamy Perspektywy Virtual Platform (PVP) do naszej oferty stałych usług informacyjno-edukacyjnych dla uczelni.

Najczęściej czytane

Newsletter Akademicki to miejsce dla wszystkich Czytelników. Zapraszamy na nasze łamy. Czekamy na Państwa analizy, refleksje i propozycje o tym jak z sukcesem opanować nową "normalność" i wspólnie wygrać przyszłość.

Zespół "Perspektyw"

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania 2021 r.: 1

Poprzednie wydania 2020 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>