Perspektywy - Newsletter Akademicki 2021

Zaskoczenie, zdumienie i zaniepokojenie nową listą czasopism MEiN

To stanowczo nie są dobre dni dla reformatorów nauki w Polsce, a chyba też i dla ministra Przemysława Czarnka, gdyż skala krytyki spowodowanej opublikowaniem w tym tygodniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki skorygowanej listy czasopism naukowych - które będą uwzględniane podczas ewaluacji 2022 - jest bezprecedensowa. W krytyce tej zwraca uwagę jednoznacznie negatywna ocena tej modyfikacji przyjęta jednogłośnie przez Komisję Ewaluacji Nauki, która jako oficjalny organ ma tę ewaluację przeprowadzić!

O tym się mówi

Anna Budzanowska

Dziękujemy, Pani Minister!

Tylko do 14 lutego swoją funkcję w Ministerstwie Edukacji i Nauki pełnić będzie Anna Budzanowska, dotychczasowa wiceminister. Dziękujemy za jej mądre zaangażowanie w sprawy nauki, otwartość i siłę we wdrażaniu reformy, a także ciągły dialog ze środowiskiem akademickim.

Szkolnictwo wyższe w Polsce

Standardowa nauka na uczelniach medycznych już od marca?

Będę rekomendował przywrócenie standardowej nauki na uczelniach medycznych od marca, bo tam mamy zaszczepioną kadrę i studentów – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Nauka o rodzinie w planach resortu nauki

Resort nauki planuje prace nad nowym rozporządzeniem dotyczącym utworzenia nowej dyscypliny naukowej: nauka o rodzinie i konsultacje społeczne.

Nabór do Rady Młodych Naukowców

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców VII kadencji. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do 22 lutego.

życie akademickie

Pracownicy UTP w Bydgoszczy za zmianą nazwy

Zakończyło się referendum wśród pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dot. zmiany nazwy uczelni. Ponad 80% głosujących jest za nową nazwą.

Porozumienie NAWA z Agencją Badań Medycznych

Wsparcie umiędzynarodowienia i promocji nauki, innowacji oraz polskich jednostek zorientowanych na ochronę zdrowia zakłada porozumienie podpisane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) i Agencję Badań Medycznych.

Powstanie Centrum Edukacyjne Odnawialne Źródła Energii

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy Centrum Edukacji Ekologicznej OZE (Odnawialne Źródła Energii).

Umiędzynarodowienie

„Pandemiczni” Interstudenci z 43 krajów

Interstudent 2021

Blisko 140 studentów z 43 krajów zostało zgłoszonych do XI edycji konkursu INTERSTUDENT. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w kwietniu podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, której gospodarzem będzie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Duże środki na badania w ramach Horyzont Europa

W ramach UE Horyzont Europa przewidziano 95,5 mld euro na naukę. To nie tylko olbrzymie środki na badania, ale też możliwość podjęcia współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie - powiedział dr Jacek Gajewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

Grant H2020 dla sojuszu T4E

Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z partnerami z sojuszu Transform4Europe: The European University for Knowledge Entrepreneurs (T4E) uzyskał dofinasowanie projektu „Transform 4 European Research and Innovation” (T4ERI) w ramach konkursu Horyzont 2020.

Białostockie uczelnie w międzynarodowym projekcie "JoinUs4Health"

Wykorzystanie wyników badań medycznych do podnoszenia jakości zdrowia mieszkańców Białegostoku i włączenie mieszkańców miasta w proces współtworzenia nauki to niektóre cele projektu "JoinUs4Health".

MSCA IF 2020: Dobre wyniki polskich naukowców

Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu na granty indywidualne MSCA dla doświadczonych naukowców. W polskich jednostkach będzie realizowanych 14 grantów na kwotę ponad 2,2 mln euro.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Czy uniwersytet może zbankrutować?

Laurentian University to średniej wielkości kanadyjski publiczny uniwersytet w stanie Ontario. W pierwszych dniach lutego uniwersytet ogłosił niewypłacalność i poddał się, nadzorowanemu przez sąd, procesowi restrukturyzacji. To poważny sygnał ostrzegawczy.

BelTA: Wzrost liczby cudzoziemców na białoruskich uczelniach

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Białorusi, liczba studentów zagranicznych w kraju wzrosła o 35% w ciągu ostatnich pięciu lat.

ICEF Monitor: Hiszpańskie uczelnie w obliczu kryzysu

Hiszpania była jedną z głównych destynacji dla studentów zagranicznych w roku akademickim 2018/19. Obecnie uczelnie spodziewają się ogromnego spadku ich liczby.

Rankingi i akredytacje

Politechnika Łódzka uhonorowała najlepsze szkoły województwa

Dziesięć najlepszych liceów i techników z województwa łódzkiego zostało wyróżnionych podczas gali Łódzkiego Rankingu Liceów i Techników, która odbyła się online 12 lutego. Politechnika Łódzka była w tym roku Partnerem Rankingu Liceów i Techników Perspektywy.

Gala Podlaskiego Rankingu na Politechnice Białostockiej

Podczas gali Podlaskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021 wyróżniono najlepsze licea i technika województwa podlaskiego. Gospodarzem wirtualnego spotkania była Politechnika Białostocka.

Certyfikat Doskonałości Kształcenia dla Politechniki Łódzkiej

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) pozytywnie oceniła kierunek informatyka prowadzony na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. Ponadto Prezydium PKA postanowiło przyznać kierunkowi Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Partner dla rozwoju.

Czas na maturzystów 2021

Międzynarodowy Salon Edukacyjny

Edukacyjny marzec - Zapraszamy na Salon Szkół Wyższych 2021

Najbliższe tygodnie to czas decyzji edukacyjnych, ostatnia prosta przed rekrutacją do szkół i uczelni. Aby ułatwić maturzystom dokonanie wyboru kierunku i uczelni Perspektywy zapraszają maturzystów 2021 na XXXV Międzynarodowy Salon Edukacyjny – tym razem w wersji online, w marcu. Przewidujemy, że wtedy platforma eventowa Perspektyw rozgrzeje się do czerwoności!

Gratulujemy

Monika Bąk

Dr hab. Monika Bąk powołana do Rady ds. Mobilności i Transportu

Dr hab. Monika Bąk, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, została powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska do grona ekspertów Rady ds. Mobilności i Transportu.Stefan Sokołowski

Prof. Stefan Sokołowski z tytułem doktora honoris causa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Instytut Fizyki Materii Skondensowanej, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, przyznał tytuł doktora honoris causa prof. dr hab. Stefanowi Sokołowskiemu z Katedry Chemii Teoretycznej UMCS.

Nowoczesny marketing

Perspektywy Virtual Platform (PVP) - czeka na uczelnie!

Perspektywy Virtual Platform czeka na uczelnie!

Przedstawiamy ofertę, która pozwala realizować udane wydarzenia edukacyjne na sprawdzonej platformie eventowej. Zaprojektowaliśmy i zrobiliśmy ją dla siebie, ale zainteresowanie uczelni - po kilkunastu przeprowadzonych przez nas wydarzeniach online - jest tak duże, że włączamy Perspektywy Virtual Platform (PVP) do naszej oferty stałych usług informacyjno-edukacyjnych dla uczelni.

Najczęściej czytane

do zobaczenia za tydzień

Newsletter Akademicki to miejsce dla wszystkich Czytelników. Zapraszamy na nasze łamy. Czekamy na Państwa analizy, refleksje i propozycje o tym, jak z sukcesem opanować nową "normalność" i wspólnie wygrać przyszłość.

Zespół "Perspektyw"

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania 2021 r.: 1, 2, 3, 4

Poprzednie wydania 2020 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>