Perspektywy - Newsletter Akademicki 2021

Jak nas widać z Czerwonej Planety

Łatwiej wylądować na Marsie, niż uzgodnić cokolwiek na Ziemi - to nasza refleksja na przypadający 19 lutego Dzień Nauki Polskiej, święto nieopierzone jeszcze, ustanowione zaledwie przed rokiem i to w dodatku z inicjatywy poprzednich gospodarzy ministerialnych gabinetów... Przejawem nieufności do poprzedników jest szarża MEiN na wypracowany przez MNiSW i środowisko akademickie sposób uzgadniania dróg rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce… Zestawiliśmy poniżej wymianę stanowisk i opinii w tym zakresie. I wcale nas nie cieszy, że podobną drogą chcą iść również Francuzi!

O tym się mówi

Mocny głos KRASP, PAN i KRePUZ o zmianach na liście czasopism

Nie braliśmy udziału w sporządzaniu tej listy. Zmiany powinny dotyczyć kolejnych ewaluacji i być prowadzone na podstawie merytorycznych oraz transparentnych kryteriów - napisali we wspólnym oświadczeniu prezes PAN, przewodniczący KRASP i KRePUZ

Wiceminister Włodzimierz Bernacki o zmianach w punktacji

Zmiana punktacji za publikacje w czasopismach naukowych ma zapobiec utracie pewnych uprawnień przez uczelnie wyższe - wyjaśnił wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki.

Prof. Marcin Pałys: przeoczone zagadnienie

Opublikowanie kilka tygodni temu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projektu zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce, promocyjnie nazwanego "Pakietem Wolności Akademickiej", powinno być okazją do przypomnienia, jaką społeczną rolę pełnią nauczyciele akademiccy i jaki jest sens ich pracy - pisze prof. Marcin Pałys, b. rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Francja: Wolność akademicka uwiera tamtejszą prawicę

Frédérique Vidal, francuska minister szkolnictwa wyższego, badań i innowacji zapowiedziała przeprowadzenie we francuskich uczelniach przeglądu badań naukowych pod kątem zagrożenia ze strony tendencji islamsko-lewicowych, aby można było odróżnić, co jest badaniami akademickimi, a tym, co jest wojownicze i opiniotwórcze.

Konferencja nt. Wolności Akademickiej

Konferencja KRASP nt. wolności i odpowiedzialności akademickiej

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich organizuje 26 lutego seminarium na temat funkcjonowania ustawowych i pozaustawowych rozwiązań służących wzmacnianiu wolności akademickiej i odpowiedzialności nauczycieli akademickich. Nasze seminarium to nie tylko refleksja na temat znaczenia i roli wolności akademickiej. To dyskusja o istniejących i potrzebnych rozwiązaniach wzmacniających wolność i autonomię uczelni - zaprasza prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP. Seminarium odbędzie się w formule online. Współorganizatorem wydarzenia jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

życie akademickie

GUMed z niemal 29,5 mln zł na realizację badań klinicznych

Gdański Uniwersytet Medyczny jest jedynym wnioskodawcą, który w ostatnim konkursie uzyskał finansowanie Agencji Badań Medycznych (ABM) na realizację aż dwóch projektów.

UWr przyzna nagrodę ufundowaną przez prof. Norberta Heisiga

Uniwersytet Wrocławski w tym roku przyzna po raz pierwszy nagrodę ufundowaną przez prof. Norberta Heisiga. 200 tys. zł trafi do jednego z naukowców wytypowanych przez senaty najlepszych polskich uczelni badawczych.

US wspiera akcję "Nauka przeciw pandemii"

Uniwersytet Szczeciński dołączył do instytucji, które wspierają inicjatywę "Nauka przeciw pandemii". Jest to inicjatywa zrzeszająca ekspertów ze środowiska naukowego

NCN: ponad 215 mln zł na badania i nowe zespoły badawcze

Ponad 215 mln zł otrzymają naukowcy w konkursach MAESTRO 12 i SONATA BIS 10. Przyznane granty umożliwią badaczom realizację pionierskich badań podstawowych oraz utworzenie nowych zespołów badawczych.

Antycovidowy akademik UPP

W tym roku rozpocznie się przebudowa Domu Studenckiego "Jurand" Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prace budowlano-instalacyjne mają na celu między innymi stworzenie warunków do zapobiegania ewentualnemu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Umiędzynarodowienie

ICEF Monitor: Pandemia a oczekiwania zagranicznych studentów

Reagowanie na zmieniające się uwarunkowania i emocje młodzieży w wieku licealnym i uniwersyteckim może wpływać na mądre decyzje dotyczące opracowywania programów, usług dla studentów, strategii marketingowej oraz koordynacji z partnerami rządowymi i innymi interesariuszami.

Są powody, by przyjrzeć się arabskim uniwersytetom

Kraje arabskie znad Zatoki Perskiej postawiły na rozwój nauki i z rozmachem inwestują w swoje uczelnie. Już teraz kilka uniwersytetów z tego regionu w międzynarodowych rankingach szkół wyższych notowanych jest wyżej od najlepszych polskich uczelni.

Szkolnictwo wyższe na świecie

The Jerusalem Post: Z myślą o cyberrewolucji

Uniwersytet w Tel Awiwie (TAU) uruchomił pierwszy tego rodzaju międzynarodowy kierunek, który pozwoli studentom połączyć studia polityczne, cybernetyczne i rządowe w jednym programie akademickim.

The Moscow Times: Rosja zezwala cudzoziemcom na powrót

Rosja ponownie otwiera swoje granice dla zagranicznych studentów, którzy wykażą dwa negatywne wyniki testów na koronawirusa i przybywają z krajów, w których obowiązują umowy o wznowieniu lotów.

Czas na maturzystów 2021

Międzynarodowy Salon Edukacyjny

Edukacyjny marzec - Zapraszamy na Salon Szkół Wyższych 2021

Najbliższe tygodnie to czas decyzji edukacyjnych, ostatnia prosta przed rekrutacją do szkół i uczelni. Aby ułatwić maturzystom dokonanie wyboru kierunku i uczelni Perspektywy zapraszają maturzystów 2021 na XXXV Międzynarodowy Salon Edukacyjny - tym razem w wersji online, w marcu. Przewidujemy, że wtedy platforma eventowa Perspektyw rozgrzeje się do czerwoności!

Gratulujemy

Grzegorz Wrochna

Prof. Grzegorz Wrochna prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin wręczył prof. dr hab. Grzegorzowi Wrochnie nominację na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.Ewa Łojkowska

Prof. Ewa Łojkowska wśród ekspertów RE-IMAGINE EUROPA

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed została powołana do Komitetu Ekspertów Grupy Zadaniowej tworzonej przez Program RE-IMAGINE EUROPA, All European Academies (ALLEA) oraz European Sustainable Agriculture through Genome Editing (EU-SAGE).Barbara Tomaszewska

Prof. Barbara Tomaszewska członkiem agendy UNESCO

Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH została członkiem prestiżowego gremium UNESCO Chair on Groundwater Arsenic within the 2030 Agenda for Sustainable Development.Piotr Czauderna

Prof. Piotr Czauderna przewodniczącym Rady ds. Ochrony Zdrowia

Prof. Piotr Czauderna, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został przewodniczącym Rady ds. Ochrony Zdrowia, działającej w ramach Narodowej Rady Rozwoju.Wojciech Kiełbasiński

Wojciech Kiełbasiński nowym Rzecznikiem Praw Doktoranta

Mgr Wojciech Kiełbasiński, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UMK, został nowym Rzecznikiem Praw Doktoranta, działającym przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Nowoczesny marketing

Perspektywy Virtual Platform (PVP) - czeka na uczelnie!

Perspektywy Virtual Platform czeka na uczelnie!

Przedstawiamy ofertę, która pozwala realizować udane wydarzenia edukacyjne na sprawdzonej platformie eventowej. Zaprojektowaliśmy i zrobiliśmy ją dla siebie, ale zainteresowanie uczelni - po kilkunastu przeprowadzonych przez nas wydarzeniach online - jest tak duże, że włączamy Perspektywy Virtual Platform (PVP) do naszej oferty stałych usług informacyjno-edukacyjnych dla uczelni.

Najczęściej czytane

do zobaczenia za tydzień

Newsletter Akademicki to miejsce dla wszystkich Czytelników. Zapraszamy na nasze łamy. Czekamy na Państwa analizy, refleksje i propozycje o tym, jak z sukcesem opanować nową "normalność" i wspólnie wygrać przyszłość.

Zespół "Perspektyw"

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania 2021 r.: 1, 2, 3, 4, 5

Poprzednie wydania 2020 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>