Perspektywy - Newsletter Akademicki 2021

Co się zmieniło przez ten rok?

Ta edycja Newslettera Akademickiego ukazuje się w rocznicę rozpoczęcia się pandemii COVID-19 w Polsce, czego efektem było m.in. zamknięcie granic i zaprzestanie zajęć stacjonarnych na uczelniach. Dlatego tematem wydania jest umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego - w Polsce i na świecie. Generalne pytania: co się zmieniło przez ten rok i czy wiemy, jak rozwijać procesy umiędzynarodowienia w przyszłości? - będą też głównym tematem dorocznej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, którą KRASP, Perspektywy i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu organizują w dniach 26-27 kwietnia.

Internacjonalizacja co dalej?

Umiędzynarodowienie - obraz sprzed pandemii

W roku akademickim 2019/20 studiowało w Polsce 82 194 studentów zagranicznych ze 179 krajów, czyli o 3935 więcej niż rok wcześniej (wzrost o 5%). Trend wzrostowy utrzymuje się od 2005 roku, czyli od uruchomienia przez KRASP i Fundację Edukacyjną Perspektywy programu „Study in Poland”. Większość obcokrajowców studiuje w języku polskim (66%) lub angielskim (32,5%). Stanowią oni 6,83% ogółu studentów w naszym kraju (rok wcześniej było ich 6,37%, a dwanaście lat wcześniej zaledwie 0,82%. Perspektywy i Ośrodek Przetwarzania Informacji przyjrzały się dokładnie tej grupie i wiele statystyk publikujmy wspólnie po raz pierwszy.

Nowe trendy w umiędzynarodowieniu - w kontekście COVID-19

Jak organizować mobilność akademicką w czasie pandemii i po niej? Jak najlepiej komunikować się z zagranicznymi studentami, by utrzymać z nimi kontakt i dotrzeć do nich z pomocą, jeśli jej potrzebują? Takie tematy poruszano podczas warsztatów konsultacyjnych zorganizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz International Relations Offices Forum.

Badanie KRASP i Perspektyw „Internacjonalizacja w czasach pandemii”

Zapraszamy wszystkie uczelnie akademickie do udziału w badaniu ankietowym: Internacjonalizacja w czasach pandemii (część II). Ogłoszenie Raportu z badania - przeprowadzanego przez Perspektywy wspólnie z Komisją ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP w ramach programu "Study in Poland" - odbędzie się 26 kwietnia we Wrocławiu, podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2021". Na odpowiedzi czekamy do 12 marca włącznie.

Targi edukacyjne „Study in Poland” online - startujemy 17 marca

Interstudent 2021

Zgodnie z programem, startujemy w marcu z serią wirtualnych targów edukacyjnych „Study in Poland”. Odbędą się one w krajach, z których co roku przyjeżdża do nas prawie 70 procent ogółu studentów zagranicznych w Polsce! Pierwsze spotkanie już 17 marca - naszymi gośćmi będą kandydaci na studia z Gruzji i Armenii.

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2021” - 26-27 kwietnia

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną w kraju, po konsultacjach, organizatorzy konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2021" (KRASP, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”) zdecydowali się na przesunięcie jej terminu na 26-27 kwietnia 2021. Zakładamy, że konferencja odbędzie się we Wrocławiu w formule hybrydowej - bo onlinów mamy już dosyć!

Koniec bonanzy dla uczelni anglosaskich?

Przez ostatnie dekady uczelnie w krajach języka angielskiego były jak Mekka dla studentów międzynarodowych. Dochody z czesnego, jakie płacili zagraniczni studenci, oraz wydatki na mieszkanie i utrzymanie przynosiły gospodarce w Stanach Zjednoczonych, Australii czy Wielkiej Brytanii miliardy dolarów lub funtów. Tymczasem przyszła pandemia Covid-19 i postawiła brutalne pytanie: czy uda się utrzymać tę bonanzę? Odpowiedzieć na nie stara się Ellie Bothwell w artykule Will international recruitment survive Covid-19? na łamach „Times Higher Education” z 4 marca.

O nim się mówi

Z MEiN odchodzi Bartłomiej Banaszak - dziękujemy, Panie Dyrektorze!

Bartłomiej Banaszak

5 marca swoją funkcję w Ministerstwie Edukacji i Nauki przestaje pełnić Bartłomiej Banaszak, dotychczasowy dyrektor Departamentu Nauki MEiN. Znakomity fachowiec, który odpowiadał m.in. za funkcjonowanie „Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB)”. Dziękujemy mu za zaangażowanie w sprawy nauki, otwartość oraz chęć i talent do współpracy z innymi.


życie akademickie

Ile zarabiają członkowie Rad Uczelni w Trójmieście?

Najwięcej dostaje przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej - 4,2 tys. brutto. Generalnie jednak, honoraria oscylują w okolicach tysiąca złotych miesięcznie. Portal Trójmiasto.pl zebrał dane na temat wynagrodzeń członków Rad uczelni w Gdańsku i Gdyni.

SGGW uczelnią stowarzyszoną z KRPUT

To prawdziwa zielona uczelnia techniczna - tak w dyskusji przed głosowaniem scharakteryzował SGGW prof. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej.

Prawo do równości

Rozmowa z Tomaszem Burdzikiem, przewodniczącym Zespołu do spraw Równego Traktowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD).

UMK zaprzecza doniesieniom medialnym

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu nie obowiązują żadne zasady dotyczące tego, jaki odsetek studentów ma zdać egzaminy - poinformował rzecznik uczelni prof. Marcin Czyżniewski.

Technologie na uczelniach

Uczelnia w Chmurze Microsoft: przyszłość zaczyna się już dziś

Uczelnia w Chmurze Microsoft

Z prognoz wynika, że do 2022 roku na rynku pojawi się 6,2 mln stanowisk wymagających znajomości technologii chmurowych, a do 2030 roku 77% studentów będzie potrzebowało nowych umiejętności technologicznych. Czy trzeba jeszcze jakichś innych argumentów, żeby aplikować do grona Uczelni w Chmurze Microsoft?

Szkolnictwo wyższe w Polsce

UTP stanie się Politechniką Bydgoską

Ministerstwo Edukacji i Nauki pozytywnie oceniło wniosek o przekształcenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Politechnikę Bydgoską. Stosowny projekt ustawy został skierowany do prac legislacyjnych.

KRASP zaniepokojony zmianą w wykazie czasopism

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie wprowadzonymi 9 i 18 lutego 2021 r. przez MEiN, bez konsultacji z Komisją Ewaluacji Nauki, zmianami w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - napisało Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

RGNiSW za przywróceniem uprzedniego wykazu czasopism

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego postuluje przywrócenie uprzedniego wykazu czasopism wraz z ich punktacją oraz ograniczenie przyszłych modyfikacji tego wykazu do tych, które przygotuje, zgodnie z wypraco­waną metodologią Komisja Ewaluacji Nauki

Szkolnictwo wyższe na świecie

Węgry: Uczelnie w rękach rządzącej partii Fidesz

Rząd Węgier kontynuuje transformację uniwersytetów w kraju, oddając połowę kontroli fundacjom zarządzającym aktywami kontrolowanymi przez Fidesz. Uniwersytety w Debreczynie, Szegedzie i Peczu miały dwa tygodnie na podjęcie decyzji, czy chcą przyłączyć się do rządowej prywatyzacji szkolnictwa wyższego.

BBC News: Powstał kierunek z wiedzy o Beatlesach

Fani Beatlesów mają nie lada gratkę. Liverpool University uruchomił magisterski kierunek studiów „The Beatles: Przemysł muzyczny i dziedzictwo”. Studenci dowiedzą się o wpływie grupy na muzykę popularną i kulturę.

Dutch News: Emocjonalny rollercoaster

Lęk, samotność, nuda i depresja - oto, z czym zmierzyli się zagraniczni studenci studiujący w Holandii w pierwszym semestrze roku akademickiego. Emocjonalny rollercoaster spowodowały w większości zamknięte uniwersytety i lockdown.

Rankingi i akredytacje

Więcej polskich uczelni wśród najlepszych

Więcej polskich uczelni wśród najlepszych na świecie

17 polskich uczelni akademickich znalazło się wśród najlepszych na świecie w corocznym Rankingu QS by Subject 2021. Nasze uczelnie znajdują się w 31 spośród 51 objętych rankingiem dyscyplin („subjects”).

World’s Best Hospitals 2021: UCK WUM najlepszym szpitalem w Polsce

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest najlepszym szpitalem w Polsce jak wynika z rankingu World’s Best Hospitals 2021.

UAM z międzynarodowym znakiem jakości EUA-IEP

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pomyślnie zakończył procedurę międzynarodowej ewaluacji instytucjonalnej (Institutional Evaluation Programme, EUA-IEP).

Europejski certyfikat jakości dla nanotechnologii na PŁ

Kierunek nanotechnologia Politechniki Łódzkiej otrzymał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz europejski certyfikat jakości EUR-ACE European Accreditation of Engineering Programmes.

nasz komentarz

Wolność wypowiedzi jest uniwersalna, ale absolutna - nie

Marzena Tarka
Ogłoszenie przez ministra Przemysława Czarnka projektu nazywanego „Pakietem Wolności Akademickiej” i skierowanie go w lutym do Sejmu wzbudziło emocje i kontrowersje nie tylko w środowisku naukowym. Bo czy faktycznie będzie on służyć wolności i swobodzie wyrażania poglądów, czy w praktyce jej ograniczeniu? W jakim stopniu uczelnie zachowają swoją niezależność od decyzji władz państwowych czy ingerencji organizacji z nimi związanych?

Czas na maturzystów 2021

Międzynarodowy Salon Edukacyjny

O maturze, studiach i przyszłości - online

Wirtualne spotkania z uczelniami z całej Polski, prezentacje na temat egzaminu maturalnego, porady fachowców dotyczące budowania ścieżki edukacji i kariery - przez trzy marcowe soboty (6, 13 i 20 marca) maturzyści uzyskają wiedzę na wagę życiowego sukcesu. Bez wychodzenia z domu!

Gratulujemy

Bohdan Macukow

Prof. Bohdan Macukow nadal na czele KAUT

Prof. Bohdan Macukow został przewodniczącym Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych kadencji 2021 - 2025.Piotr Kowalczuk

Piotr Kowalczuk dołącza do ekipy rektora Piotra Stepnowskiego

Do Zespołu Uniwersytetu Gdańskiego dołącza Piotr Kowalczuk - były wiceprezydent Miasta Gdańska, który od lat aktywnie wspierał edukacyjne inicjatywy Perspektyw i uczestniczył w Gdańskim Salonie Maturzystów oraz Rankingu Liceów i Techników.Nowoczesny marketing

Perspektywy Virtual Platform (PVP) - czeka na uczelnie!

Perspektywy Virtual Platform czeka na uczelnie!

Przedstawiamy ofertę, która pozwala realizować udane wydarzenia edukacyjne na sprawdzonej platformie eventowej. Zaprojektowaliśmy i zrobiliśmy ją dla siebie, ale zainteresowanie uczelni - po kilkunastu przeprowadzonych przez nas wydarzeniach online - jest tak duże, że włączamy Perspektywy Virtual Platform (PVP) do naszej oferty stałych usług informacyjno-edukacyjnych dla uczelni.

Najczęściej czytane

do zobaczenia za tydzień

Newsletter Akademicki to miejsce dla wszystkich Czytelników. Zapraszamy na nasze łamy. Czekamy na Państwa analizy, refleksje i propozycje o tym, jak z sukcesem opanować nową "normalność" i wspólnie wygrać przyszłość.

Zespół "Perspektyw"

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania 2021 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Poprzednie wydania 2020 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>