Perspektywy - Newsletter Akademicki 2021

Konferencja roku: 100 mostów dla umiędzynarodowienia

XIV konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce 2021", zorganizowana wspólnie online przez KRASP, Fundację Edukacyjną "Perspektywy" i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przeszła już do historii. Intensywne dwa dni (26-27 kwietnia), 11 sesji panelowych, 40 mówców, a przede wszystkim ponad 750 uczestników, którym leży na sercu umiędzynarodowienie polskich szkół wyższych - to najkrótszy bilans liczbowy tego ważnego dla akademickiego środowiska wydarzenia. Istotniejszy niż liczby jest jednak potencjał emocji, zaangażowania i planów, jaki po raz kolejny odsłoniła ta konferencja.

Laureaci Nagrody Gwiazdy umiędzynarodowienia 2021

Nagrody dla mistrzów internacjonalizacji

To dzięki nim polskie uczelnie stają się coraz bardziej umiędzynarodowione. Prezentujemy laureatów czwartej edycji Nagrody Środowiskowej "Gwiazdy Umiędzynarodowienia". Finałowa gala odbyła się w tym roku wirtualnie 26 kwietnia podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2021", zorganizowanej wspólnie przez KRASP, Perspektywy i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

prof. dr hab. Wiesław Banyś

Nagroda Specjalna - DISTINGUISHED STAR 2021
Całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych prof. Wiesława Banysia świadczy o tym, że jest to badacz znamienity, który potrafił w pełni wykorzystać swoje kompetencje badawcze i umiejętności organizacyjne dla dobra uczelni i nauki polskiej - tak o laureacie głównej nagrody Distinguished Star 2021, prof. dr. hab. Wiesławie Banysiu mówił w 2018 r. prof. Wojciech Nowak w laudacji z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.Prof. dr hab. Stanisław Kistryn

Gwiazda Zarządzania - MANAGEMENT STAR 2021
Umiędzynarodowienie to doskonałe narzędzie pomocne w lepszej realizacji wszystkich celów zapisanych w misji uczelni - twierdzi prof. dr hab. Stanisław Kistryn, pełnomocnik rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa. Jakość, a nie ilość - to zdaniem prof. Kistryna klucz do dobrego zrozumienia sensu internacjonalizacji uczelni.dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna

Gwiazda Badań - RESEARCH STAR 2021
Umiędzynarodowienie w szkolnictwie wyższym to wspaniała odpowiedź na postępujące procesy globalizacji i rewolucji technologicznej, jakiej doświadcza nasze pokolenie - mówi z przekonaniem dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. WSB, prorektor ds. nauki i kształcenia Akademii WSB, uhonorowana nagrodą Research Star 2021.prof. Jan Malicki

Gwiazda Dyplomacji - PUBLIC DIPLOMACY STAR 2021
Jeśli Polska chce być obecna, rozpoznawalna w świecie, to również polskie uczelnie muszą prezentować naukę polską z jak najlepszej strony. To najbardziej fundamentalny argument przemawiający za umiędzynarodowieniem polskich akademii - twierdzi prof. Jan Malicki, pomysłodawca, współtwórca, organizator założonego w 1990 r. Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (SEW), uhonorowany nagrodą Public Diplomacy Star 2021.dr inż. Justyna Trojanowska

Gwiazda Nauczania - TEACHING STAR 2021
Pandemia spowodowała, że mamy dużo łatwiejszy dostęp do zasobów wiedzy, co daje również szersze możliwości w zakresie kształcenia i powoduje, że odległość uczelni od domu nie ma dzisiaj znaczenia - mówi dr inż. Justyna Trojanowska z Politechniki Poznańskiej. Wskazuje, że w kontekście umiędzynarodowienia w dobie pandemii największym wyzwaniem dla polskich uczelni jest uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej.Paulina Boroń-Kacperek

Gwiazda Marketingu - MARKETING STAR 2021
- Własne doświadczenia ze studiów za granicą, pracowitość oraz umiejętność pójścia na kompromis w sytuacji, w której takie opuszczenie gardy prowadzi do pozytywnych dla uczelni rozwiązań - To według Pauliny Boroń-Kacperek, dyrektor Biura Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzy istotne cechy, które owocują w pracy marketingowca zajmującego się obszarem umiędzynarodowienia.Anton Blazheiev

Wschodząca Gwiazda - RISING STAR 2021
- To właśnie troska o każdego pojedynczego żaka z zagranicy uwiarygodnia bowiem uczelnię w oczach studentów i kształtuje jej wizerunek wśród kolejnych kandydatów na studia z zagranicy - twierdzi Anton Blazheiev, specjalista w Centrum. Celuje w organizowaniu małych, ale bardzo ważnych w życiu uczelni wydarzeń. Od czterech lat konsekwentnie i z wielką pomysłowością aktywizuje środowisko studentów zagranicznych Politechniki Lubelskiej i dąży do jak największej integracji społeczności akademickiej.

INTERSTUDENT - Najlepsi studenci zagraniczni w Polsce 2021

Brawo najlepsi studenci zagraniczni w Polsce!

26 kwietnia, w ramach konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2021", odbyła się uroczysta gala online, podczas której nagrodzono najlepszych studentów zagranicznych w Polsce. To już jedenasta edycja konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce "INTERSTUDENT 2021". Jest on organizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu "Study in Poland", realizowanego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Mimo pandemii, organizatorzy otrzymali w tym roku rekordową liczbę zgłoszeń z uczelni w całej Polsce - 140. Przedstawiamy sylwetki laureatów.

Lara Maria Guedes Gonçalves Costa z Brazylii

Interstudent 2021 - Studia licencjackie
Od bliskich - rodziny i przyjaciół - dzieli ją aż 8 tysięcy kilometrów, nie widziała się z nimi od ponad roku. W Polsce jest nie tylko wyróżniającą się studentką, ale także osobą zaangażowaną w promowanie studiowania w naszym kraju oraz oddaną wolontariuszką. - Polska stała się moim drugim domem - mówi Lara. - Jestem wdzięczna, że mogę być tutaj, a wszelkie aktywności, jakie podejmuję, są formą wdzięczności za to, co w Polsce dostałam.Marlon Souza Luis z Kanady

Interstudent 2021 - Studia magisterskie
Marlon myśli o specjalizowaniu się w kardiologii. To dobry pomysł, bo gdy przyjrzymy się jego aktywności, widać od razu, że ma wielkie serce. Profesor Ewa Bień, zastępca ordynatora Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, nie ma wątpliwości: wśród znanych jej studentów zagranicznych GUMed Marlon jest po prostu najlepszy. I pani profesor ma wiele argumentów na poparcie tej tezy.Yash Chawla z Indii

Interstudent 2021 - Studia doktoranckie
Yash Chawla jest aktywnym członkiem społeczności Politechniki Wrocławskiej od momentu przyjazdu do Polski w 2017 r. Prowadzi badania, organizuje konferencje naukowe, realizuje ważne projekty, udziela się jako wolontariusz. Niedawno został uznany za Najlepszego Młodego Badacza w dziedzinie zarządzanie i nauki o jakości na PWr za swoje publikacje w prestiżowych tytułach naukowych.Aliaksandra Shmyk z Białorusi

Interstudent 2021 - Nagroda specjalna za popularyzację nauki i techniki
Tworzenie łazików marsjańskich to jedna z pasji Aliaksandry. Ale na Ziemi ma dużo roboty: bierze udział w konferencjach naukowych i zawodach inżynierskich, organizuje warsztaty robotyczne dla dzieci, pracuje w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy.Deepjyoti Nath z Indii

Interstudent 2021 - Nagroda specjalna za skonstruowanie robota do dezynfekcji przestrzeni publicznych
Jako 20-latek założył swój pierwszy startup - serwis restauracyjny online. W czasach pandemii podjął zupełnie inne wyzwanie: opracował i wdrożył bezobsługowego robota do dezynfekcji przestrzeni publicznych za pomocą lamp UV.

Umiędzynarodowienie - o tym się mówi

Tych z Czytelników "Newslettera Akademickiego", którzy nie mieli możliwości uczestniczyć w konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2021" zachęcamy do wysłuchania zapisu debat podczas kilku z 11 sesji panelowych. Za tydzień - kolejne sesje. Warto znaleźć chwilę czasu na posłuchanie co wiedzą i mówią inni!

Internacjonalizacja w niełatwych czasach - jak to widać z Rektoratu

Internacjonalizacja podczas i po pandemii - z perspektywy partnerów

Strategiczne rynki rekrutacyjne - Czy będą dalej przyjeżdżać?

życie akademickie

Oświadczenie Prezesa i Kanclerza PAN

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński i Kanclerz PAN Tadeusz Latała wydali oświadczenie w związku z wypowiedziami w mediach ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, sugerującymi nieprawidłowości w zakresie gospodarowania majątkiem Polskiej Akademii Nauk.

Senat UAM o Narodowym Programie Kopernikańskim

Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2021 r. wyrażająca poparcie stanowiska Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

Cudzoziemcy zainteresowani prowadzeniem badań na PO

Politechnika Opolska cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony cudzoziemców, którzy chcą tu prowadzić badania naukowe. Zdaniem rektora uczelni, prof. Marcina Lorenca powodem jest wysoki poziom naukowy politechniki i otwartość na współpracę.

Powołanie Sieci Uniwersytetów Krakowskich

Jedenaście krakowskich uczelni powołało Krakow Universities Network. Celem porozumienia jest promowanie oferty edukacyjnej i badawczej w obszarze współpracy międzynarodowej, wypracowanie modelu kooperacji z zagranicznymi partnerami oraz budowanie marki polskiego szkolnictwa wyższego poza granicami kraju.

Zdaniem rektora

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym cotygodniowym komentarzem prof. Przemysława Wiszewskiego, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Nauka jako autarkia?

Jest coś głęboko przewrotnego w myśleniu o polskich uczelniach wyższych jako jednostkach autonomicznych w pełni i do końca, samowystarczalnych. Brzmi dobrze? No nie do końca. Zaryzykowałbym tezę, że takie myślenie jest wygodnym unikiem.

Szkolnictwo wyższe na świecie

The Sofia Globe: Studenci z Grecji upodobali sobie bułgarskie uczelnie

W 2020 roku ponad 24% zagranicznych studentów bułgarskich uczelni pochodziło z Grecji. W dalszej kolejności byli to studenci z Wielkiej Brytanii (16,1%), Niemiec (9,2%), Ukrainy (7%) i Macedonii Północnej (6,1%).

The Guardian: Szczepienia zwiększają zainteresowanie studiami

Studenci z zagranicy chcą studiować na brytyjskich uniwersytetach dzięki udanemu wdrożeniu programu szczepień. Prawie połowa przyszłych studentów zagranicznych (47%) stwierdziła, że chętniej wybrałaby naukę w Wielkiej Brytanii ze względu na liczbę szczepień w tym kraju.

Rankingi i akredytacje

Pandemia nie zmieniła metodologii Rankingu Perspektyw!

Wszystkich zainteresowanych najbliższą edycją rankingu, przygotowywanego przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" już po raz XXII, informujemy, że Ranking Uczelni Akademickich oparty będzie generalnie na takiej samej metodologii, jak w roku ubiegłym, ten sam będzie również (z jedną zmianą) zestaw kryteriów, wskaźników i wag uwzględnianych w rankingu. Ale zarazem doprecyzowany został sposób liczenia kilku wskaźników, co wpłynie na jakość finalnej wersji rankingu.


Więcej polskich uczelni w rankingu THE Impact 2021

Opublikowano wyniki najnowszej edycji rankingu Times Higher Education Impact Rankings. W klasyfikacji ogólnej znalazło się 1115 uczelni z 94 krajów lub regionów. Jest to dopiero trzecia edycja rankingu, ale jego popularność szybko rośnie. Świadczy o tym chociażby znaczny wzrost liczby uczestników. W edycji 2020 było ich 768, a w 2019 zaledwie 450. Liczba polskich uczelni wzrosła w tych edycjach z jednej do 12.


Nowoczesny marketing

Dziewczyny (i chłopaki) doceniły Dzień Otwarty "Kierunki przyszłości"

raport Kobiety na politechnikach 2021

Niemal 2000 zarejestrowanych uczestników, prawie 15 tysięcy odwiedzających wydarzenie na Facebooku i blisko 2400 widzów na kanale YouTube "Perspektyw" - to kilka liczb, jakimi można podsumować Ogólnopolski Dzień Otwarty "Kierunki przyszłości", który 22 kwietnia zorganizowany został online dzięki wspólnemu wysiłkowi Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) oraz 21 najlepszych uczelni technicznych i uniwersyteckich wydziałów nauk ścisłych.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021 - publikacja w czerwcu!

Chcesz skutecznie promować uczelnię? Myślisz o budowie silnej marki i efektywnej kreacji wizerunku? Chciałbyś pokazać się w prestiżowym miejscu, wśród najlepszych, a zarazem dotrzeć do jak największej liczby maturzystów i ich rodziców?

Przeczytaj całość w formie e-booka

W najnowszym numerze:

  • Droga Koźmińskiego
  • Ranking Liceów Warszawskich ma już 30 lat
  • Najlepsi z najlepszych
  • Studia, po których przyszłość stanie przed Tobą otworem
  • Zmiana w technologiach zaczyna się od kobiet

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania 2021 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Poprzednie wydania 2020 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>