Perspektywy - Newsletter Akademicki 2021

Startuje badanie prestiżu uczelni do Rankingu Perspektywy 2021

W najbliższych dniach ponad 7 tysięcy najmłodszych profesorów belwederskich i doktorów habilitowanych - którzy uzyskali tytuł lub stopień naukowy w ciągu ubiegłych czterech lat - otrzyma zaproszenie z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy do wzięcia udziału w badaniu opinii akademickiej na temat poziomu kształcenia w polskich szkołach wyższych. Wyniki tego badania są podstawą jednego z kluczowych wskaźników (prestiż uczelni) wchodzących w skład metodologii Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy, który opublikowany zostanie w tym roku po raz 22.

Pandemia nie zmieniła metodologii Rankingu Perspektyw!

Wszystkich zainteresowanych najbliższą edycją rankingu, przygotowywanego przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" już po raz XXII, informujemy, że Ranking Uczelni Akademickich oparty będzie generalnie na takiej samej metodologii, jak w roku ubiegłym, ten sam będzie również (z jedną zmianą) zestaw kryteriów, wskaźników i wag uwzględnianych w rankingu. Ale zarazem doprecyzowany został sposób liczenia kilku wskaźników, co wpłynie na jakość finalnej wersji rankingu.

życie akademickie

Federacja poznańskich uczelni już za dwa lata?

1 stycznia 2023 roku – to planowany termin utworzenia federacji poznańskich uczelni publicznych. Taką zapowiedź przedstawiła Rada ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego przy Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

Uniwersytet Gdański zmienia logo

Akademickie oblicze Gdańska oraz silne związki z morzem, poszanowanie tradycji, ale i nowoczesność - tak podsumować można najkrócej nowy znak graficzny – logo Uniwersytetu Gdańskiego.

Raport UMK na temat egzaminów na uczelni

Komisja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, powołana po opublikowaniu w mediach nagrania z rozmowy profesorów o zdawalności egzaminów na medycynie, sformułowała raport ze swych prac.

Uczelnie małopolskie wspierają forum w Krynicy

Województwo Małopolskie rozpoczęło długofalową współpracę z czternastoma małopolskimi uczelniami. Umożliwi ona podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski i ułatwi realizację innowacyjnych projektów i kluczowych przedsięwzięć, m.in. forum gospodarczego w Krynicy-Zdroju.

Uczelnie Vistula zawarły umowę o współpracy z UNAP

Uczelnie Vistula oficjalnie zawarły umowę o współpracy z UNAP – Stowarzyszeniem Narodów Zjednoczonych w Polsce.

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

Misją nowo powstałego Centrum na Politechnice Śląskiej jest kreowanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób.

Umiędzynarodowienie - o tym się mówi

Tych z Czytelników "Newslettera Akademickiego", którzy nie mieli możliwości uczestniczyć w konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2021" zachęcamy do wysłuchania zapisu debat podczas kilku z 11 sesji panelowych. Za tydzień - kolejne sesje. Warto znaleźć chwilę na posłuchanie co wiedzą i mówią inni!

Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce

Umiędzynarodowienie w praktyce - problemy, sprawozdania, komunikaty

Website in English – main gate to the University?

Zdaniem rektora

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym cotygodniowym komentarzem prof. Przemysława Wiszewskiego, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Wartość nauki? Dziś to tylko nasz wybór

Dziś coraz wyraźniej wolność akademicka stała się terminem z nowomowy, a wspólnota akademicka oddaje pole wspólnocie utylitarnej, będącej prostym przedłużeniem zmieniających się idei krótkotrwałej władzy.

Szkolnictwo wyższe w Polsce

Projekt MEIN przeciwko "cenzurze myśli i słowa"

MEiN skierowało do zaopiniowania projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wynika z niej, że wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie przewinieniem dyscyplinarnym.

Szansa na nowy polski statek badawczy

Trzy resorty podpisały list intencyjny dot. pozyskania pływającej jednostki naukowo - badawczej. Celem inicjatywy jest m.in. pogłębianie wiedzy na temat dna oceanicznego oraz rozwój technologii badawczych.

ONZ bierze pod uwagę wnioski PAN ws. pandemii

Stanowisko 13. zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN zostało przedstawione w raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych na forum o nauce, technologii i innowacjach dla zrównoważonego rozwoju. To jedyny głos z Polski.

Szkolnictwo wyższe na świecie

USA – bez szczepienia nie studiujesz

Największe kalifornijskie uczelnie, w tym UC Berkeley, zapowiadając powrót do normalnego trybu zajęć w semestrze jesiennym ogłosiły, że warunkiem dopuszczenia do studiów będzie wykazanie się szczepieniem na COVID-19.

UWN: Hinduskie uczelnie w tragicznej sytuacji

Delhi University, jedna z największych uczelni w Indiach, poinformowała rząd, że potrzebuje własnego ośrodka opieki dla wykładowców, personelu i członków ich rodzin chorych na COVID-19, ponieważ straciła już ok. 15 pracowników w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Rankingi i akredytacje

Rankingowy numer "Życia Uniwersyteckiego"

Ukazał się specjalny numer rankingowy "Życia Uniwersyteckiego" – miesięcznika UAM. Podjęto w nim temat znaczenia rankingów akademickich. Dowiemy się z niego między innymi, czy uczelnia badawcza powinna świadomie tworzyć swój wizerunek, czy rankingi traktować jako narzędzie i jak nie bać się zewnętrznej oceny. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która przybliży świat rankingów. Poniżej zamieszczamy trzy teksty z tego numeru.

Waldemar Siwiński: IntVP szansą na rankingowy awans

Fundacja Edukacyjna Perspektywy realizuje, w ramach ministerialnego programu DIALOG, dwuletni projekt “doskonałości akademickiej" pod hasłem "International Visibility Project (IntVP)". O jego założeniach z Waldemarem Siwińskim, prezesem Perspektyw, kierownikiem projektu, rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.

Marek Kwiek: Globalna superliga

O powstawaniu globalnej superligi uczelni badawczych, czyli dlaczego warto być wśród 1000 najlepszych uczelni na świecie – pisze prof. Marek Kwiek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Krystian Szadkowski: Rankingi są tylko narzędziem

- Indywidualny naukowiec, nawet jeśli zainwestujemy w niego duże pieniądze, w najlepszym wypadku będzie tylko atrakcyjnym partnerem do prestiżowej publikacji. Masę buduje się wzmacniając duże zespoły – tak twierdzi dr Krystian Szadkowski z Pracowni Komunikacji Naukowej, z którym rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.

Konferencja rankingowa IREG-ELTE w Budapeszcie – Zaproszenie

Eötvös Loránd University we współpracy z IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence zaprasza na konferencję online University Rankings - Reflections from Social Sciences and Humanities w dniach 19 – 21 maja 2021.

Women in Tech

Pierwsze online kobiece Targi Kariery w TECH & IT

Już 25-26 maja odbędzie się jedyny w swoim rodzaju wirtualny festiwal Women in Tech Days 2021 organizowany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy". To wydarzenie ma nie tylko inspirować młode kobiety i wzmacniać ich motywację przy stawianiu pierwszych kroków w świecie tech, ale też dostarczać im merytorycznej wiedzy.

Gratulujemy

Tomasz Szczepański

Prof. Tomasz Szczepański ponownie prezesem PTOiHD

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, został wybrany po raz drugi, na kolejną czteroletnią kadencję, prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.Prof. Tomasz Borecki członkiem Komisji PAN

Prof. dr hab. Tomasz Borecki, rektor SGGW w latach 2002-2008, został członkiem Komisji ds. Etyki w Nauce PAN. Był przewodniczącym i wieloletnim członkiem Rady Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy".Istvan Nagy Award dla prof. Mariusza Malinowskiego

Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prorektor ds. nauki PW, został nagrodzony za wybitny wkład w rozwój zagadnień związanych ze sterowaniem w energoelektronice oraz wspieranie cyklicznych konferencji Power Electronics and Motion Control (PEMC).Jakub Grodecki ponownie wiceprzewodniczącym ESU

Jakub Grodecki został ponownie wybrany na wiceprzewodniczącego Europejskiej Unii Studentów (European Students’ Union). Funkcję tę będzie sprawował do czerwca 2022 roku.Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania 2021 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Poprzednie wydania 2020 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>