Perspektywy - Newsletter Akademicki 2021

Ranking QS - rośnie międzynarodowa reputacja polskich uczelni

19 polskich uczelni, w tym dwie po raz pierwszy, znalazło się wśród najlepszych na świecie w najnowszej edycji QS World University Rankings 2022, który został opublikowany 8 czerwca br. Wszystkie polskie uczelnie utrzymały swoje pozycje w porównaniu z ubiegłym rokiem, a trzy czołowe przesunęły się o kilka lub kilkanaście miejsc w górę: UW z miejsca 321 na 308, UJ z 326 na 309, a PW z miejsca 511-520 na 501-510. Choć do trzeciej setki rankingu QS jeszcze żadna z naszych uczelni nie weszła, to są bardzo blisko. Ich konsekwentna wspinaczka na rankingowe wierchy napawa optymizmem.

Nauka i badania w centrum Nowej Karty Atlantyckiej

10 czerwca amerykański prezydent Joe Biden i brytyjski premier Boris Johnson ogłosili ważny dokument - The New Atlantic Charter - wyznaczający najważniejsze zasady, jakimi powinien kierować się Zachód, by sprostać głównym wyzwaniom przed jakimi stoi świat, takimi jak zmiany klimatyczne, międzynarodowe zmagania na polu technologii i obrona demokracji. Fundamentalna rola w rozwiązywaniu tych wyzwań przypadnie badaniom i nauce.

Rankingowa "godzina zero"

22 czerwca wszystko będzie jasne: po raz 22. Perspektywy ogłoszą wyniki Rankingu Szkół Wyższych. Zbieżność tych dwóch liczb jest oczywiście przypadkowa, ale to jedyny przypadek w tym przedsięwzięciu. Nad Rankingiem pracujemy praktycznie przez cały rok - dyskutujemy z polskimi i zagranicznymi ekspertami na temat jego kryteriów, organizujemy posiedzenia Kapituły pod przewodnictwem profesora Michała Kleibera, zbieramy i starannie weryfikujemy dane.

życie akademickie

Areopag Uniwersytetów

Areopag Uniwersytetów - na razie w aurze tajemnicy...

"Areopag Uniwersytetów" to projekt, w ramach którego zostanie zorganizowany cykl multimedialnych debat społeczno-naukowych. W Warszawie spotkali się rektorzy czterech uniwersytetów zaangażowanych w ten projekt. Niewiele jednak wiadomo o jego szczegółach...

FNP wskazała 100 najzdolniejszych młodych naukowców

Większość spośród stu laureatów tegorocznej edycji programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej stanowią kobiety. Łączna kwota przeznaczona na stypendia w tej edycji to 3 mln zł.

Uniwersytet Łódzki z nowym multiportalem

Uniwersytet Łódzki zaprezentował swój nowy multiportal uni.lodz.pl. Jego premierze towarzyszy nowy spot.

nowy multiportal


Prof. Stanisław Mocek ponownie rektorem Collegium Civitas

Rektor Collegium Civitas, prof. dr hab. Stanisław Mocek, został wybrany na kolejną kadencję. Prof. Mocek jest związany z uczelnią od początku jej powstania, czyli 1997 roku. W latach 1998-2012 zajmował stanowisko prorektora, a od 2012 roku rektora Collegium Civitas. Perspektywy życzą Magnificencji sukcesów!

Collegium Civitas członkiem ESSSR

Collegium Civitas dołączyło do European School of Sustainability Science and Research (ESSSR). ESSSR to konsorcjum, składające się z uczelni, które łączy zainteresowanie nauką o zrównoważonym rozwoju oraz związanymi z tym tematem zagadnieniami.

Wspólne studia w SGGW i UW

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Alojzy Nowak i rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. Michał Zasada podpisali umowę o współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych studiów na kierunku "technologia biomedyczna" oraz współpracy w ramach procesu dydaktycznego prowadzonego przez SGGW i UW.

AGH żegna się z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii...

Najstarszy wydział AGH - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Michael Murphy: Badania opierają się na współpracy

Michael Murphy, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) w rozmowie z THE PIE News podkreślił rolę uczelni w życiu społecznym, w czasach rosnących globalnych wyzwań.

Chińskie uczelnie - sukces elity kosztem pozostałych

Najlepsze chińskie uczelnie wspinają się coraz wyżej we wszystkich międzynarodowych rankingach i dołączają do światowej czołówki. Wszystko wskazuje, że ten niewątpliwy sukces odbywa się kosztem innych chińskich uczelni.

TASS: Uniwersytet Łomonosowa stawia na naukę zdalną

Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Łomonosowa zapowiedział, że zorganizuje naukę zdalną dla tych studentów zagranicznych, którzy nie będą mogli przyjechać do Rosji. Decyzja została podyktowana m.in. ograniczeniami z powodu epidemii.

Expatica: Zagrożone badania i innowacje w Szwajcarii

Nagłe zakończenie negocjacji umowy ramowej Szwajcarii z Unią Europejską pozostawiło bez odpowiedzi wiele pytań dotyczących przyszłości tego kraju, w tym finansowania badań naukowych i wymian uniwersyteckich.

QS: Potencjalni studenci zagraniczni chcą się szczepić

Większość przyszłych studentów zagranicznych jest skłonna zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. 74% respondentów badania QS rozważyłoby szczepienie w zamian za uzyskanie paszportu szczepionkowego. Ten aspekt może mieć wpływ na szybszy powrót do zajęć stacjonarnych.

Z myślą o rekrutacji 2022

Bestsellerowy "Informator dla Maturzystów 2022" już we wrześniu!

Perspektywy rozpoczęły pracę nad 31. edycją Informatora dla Maturzystów, który ukaże się - jak co roku - na przełomie sierpnia i września, a jego premiera nastąpi podczas Salonów Maturzystów Perspektywy 2021.

Start przygotowań do wrześniowego Salonu Maturzystów

Salon Maturzystów to stały i ważny element kalendarza przygotowań uczniów do majowych egzaminów - 30 września muszą złożyć deklaracje maturalne. Ze względów bezpieczeństwa - zarówno uczniów, jak i wystawców - odbędzie się, tak jak przed rokiem, online, w oparciu o strukturę organizacyjną okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Women in Tech

Technologiczne samurajki wystartowały w biznesową podróż

Mimo trwającej od ponad roku pandemii, niepewności biznesowej oraz mimo pokutujących stereotypów związanych z płcią są w Polsce młode kobiety, które decydują się właśnie teraz na założenie swojego startupu.

Zdaniem rektora

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi komentarzami
prof. Przemysława Wiszewskiego,
rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Obywatelskość jako wartość i szansa dla uniwersytetu

Tegoroczny wybór jako laureatek trzech działaczek o demokratyzację życia politycznego i społecznego Białorusi, Swiatłany Cichanouskiej, Maryji Kalesnikawej i Wołhy Kawalkowej dokonał się na długo przed ostatnimi działaniami prezydenta Białorusi. Nie był podyktowany bieżącymi interesami, lecz przekonaniem o wadze wartości, dla których laureatki poświęcają swoje życie.

Nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce - stan zadziwienia

Odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). A że czasy niespokojne dla nauki, z tym większą uwagą obserwowałem obrady. Znamienne, że nie pojawił się na nich minister edukacji i nauki.

Gratulujemy

Prof. Jan Awrejcewicz z tytułem doktora honoris causa rumuńskiej uczelni

Rumuński Politechniczny Uniwersytet w Timişoarze (PUT) nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Janowi Awrejcewiczowi, kierownikowi Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.Dr hab. Bartłomiej Zdaniuk doktorem honoris causa mołdawskiej uczelni

Dr hab. Bartłomiej Zdaniuk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW został doktorem honoris causa Uniwersytetu Państwowego w Mołdawii.Prof. Zbigniew Chojnowski w radzie Instytutu Literatury w Krakowie

Prof. Zbigniew Chojnowski z Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UWM został członkiem rady programowej Instytutu Literatury w Krakowie.

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania 2021 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Poprzednie wydania 2020 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>