Perspektywy - Newsletter Akademicki 2021

Ranking Szkół Wyższych 2021 – kto biegnie najszybciej?

Kto zwyciężył w Rankingu Uczelni Akademickich, a kto prowadzi najwięcej najlepszych w Polsce kierunków studiów? Czy nastąpiły zmiany w czołówce uczelni niepublicznych i która uczelnia posiada najwięcej patentów zagranicznych? – na te i wiele innych pytań odpowiemy już 22 czerwca. Uroczyste ogłoszenie wyników w południe, ale będą dostępne na stronie www.ranking.perspektywy.pl już od północy. Będą niespodzianki!

Swój udział w uroczystym ogłoszeniu wyników XXII Rankingu Szkół Wyższych 2021 potwierdzili Goście Honorowi: prof. Włodzimierz BERNACKI - sekretarz stanu w MEiN, prof. Arkadiusz MĘŻYK - przewodniczący KRASP, prof. Maciej ŻYLICZ – prezes FNP, prof. Jerzy Woźnicki – prezes FRP, dr inż. Wojciech KAMIENIECKI – dyrektor NCBR, dr Grażyna Żebrowska – dyrektor NAWA, dr Paweł Poszytek – dyrektor FRSE i inni. Będzie się działo!

Odnowiona Magna Charta wzywa do ochrony uniwersyteckich wartości

17 czerwca ogłoszona została nowa międzynarodowa deklaracja o wartościach uniwersyteckich „Magna Charta Universitatum 2020”. Stanowi ona kontynuację pierwotnej Magna Charta, przyjętej w roku 1988 w Bolonii z okazji 900-lecia najstarszego uniwersytetu w Europie, pod którą podpisało się ponad 900 uczelni z całego świata, w tym około 30 z Polski. Uznano, że należy na nowo określić podstawowe wartości, jakimi powinny kierować się uczelnie, jak również warunki, w których powinny działać, by móc wartości te realizować.

MEiN wobec uwag do „pakietu wolności akademickiej"

Ministerstwo edukacji i nauki odniosło się do uwag do pakietu wolności akademickiej, zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych i opiniowania. W ocenie projektodawcy dzięki zaproponowanym regulacjom możliwe będzie m.in. wzmocnienia gwarancji wolności nauczania i debaty akademickiej.

życie akademickie

PW i UW - współpraca w zaawansowanych technologiach

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego połączą siły przy inicjowaniu oraz realizowaniu wspólnych projektów naukowych. To pozwoli na zwiększenie potencjału obu ośrodków.

UPWr stowarzyszony z KRPUT

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu został uczelnią stowarzyszoną Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Rektorzy uczelni gdańskich o rozwoju regionu

O współpracy na linii nauka-biznes oraz roli gdańskich uczelni w rozwoju lokalnego biznesu i otoczenia społeczno-gospodarczego to główne tematy poruszone podczas webinarium „Współpraca pomorskich uczelni na rzecz rozwoju innowacyjności”.

3M: Wzrasta w Polsce zaufanie do nauki

Jak wynika z badania 3M „State of Science Index” przeprowadzonego w 2021 roku w 17 krajach aż 89% Polaków ufa nauce, co oznacza wzrost jej autorytetu.

Szkolnictwo wyższe w Polsce

Powołano Radę ds. Planu dla Pracy i Rozwoju

Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin wręczył nominacje członkom Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju. Nominacje na członka Rady otrzymały 32 osoby, wśród których są rektorzy czołowych polskich wyższych uczelni, przedstawiciele świata nauki, Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów badawczych.

Polska Agencja Kosmiczna liczy na wsparcie uczelni

Efektywne wykorzystanie danych satelitarnych i budowa systemu bezpieczeństwa kosmicznego to jedne z głównych założeń Polskiej Polityki Przemysłowej w zakresie rozwoju sektora kosmicznego. Niezbędny jest także wzrost liczby absolwentów w tej branży.

Powrót do rzeczywistości sprzed pandemii mało realny

Wydaje się, że prostych powrotów po osłabieniu pandemii nie będzie. Wraz ze zmianami systemowymi, które dokonały się na uczelniach, będziemy musieli zastanowić się, w jakim zakresie chcemy powracać do sytuacji sprzed marca 2020 r. - powiedział w środę wiceszef MEiN Włodzimierz Bernacki.

Umiędzynarodowienie

KE przyjęła Program Prac dla Horyzont Europa na 2021–2022

Dokument określa cele i konkretne obszary tematyczne, w finansowanie których Komisja zainwestuje 14,7 mld euro. Pierwsze konkursy zostaną otwarte już 22 czerwca br.

W Ningbo powstanie Instytut Polsko-Chiński

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ningbo University of Technology podpisały list intencyjny dotyczący utworzenia Instytutu Polsko-Chińskiego.

Koźmiński wysoko w międzynarodowej klasyfikacji szkół biznesu

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) znalazła się wysoko pośród 47 szkół biznesu z 21 krajów w klasyfikacji Positive Impact Rating 2021, której wyniki ogłoszono 17 czerwca 2021 w Lucernie podczas World Economic Forum. W pięciostopniowej skali uczelnia sklasyfikowana została w grupie czwartej.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Jerusalem Post: Setki studentów zagranicznych w izraelskich firmach

Tego lata studenci z całego świata przyjadą do Izraela na 6-10 tygodni, aby pracować w izraelskich firmach i organizacjach, m.in. w Tel Awiwie i Jerozolimie, w ramach specjalnego programu. Będą badać m.in. trendy biznesowe, projektować modele cenowe, pozyskiwać finanse.

Forbes: Amerykańskie uczelnie otwierają kampusy

Na amerykańskich uczelniach powiało optymizmem. Większość z nich planuje sprowadzić studentów zagranicznych na kampusy w jesiennym semestrze, przy czym 86% uczelni przymierza się do prowadzenia niektórych zajęć stacjonarnie.

Z myślą o rekrutacji 2022

Bestsellerowy "Informator dla Maturzystów 2022" już we wrześniu!

Perspektywy rozpoczęły pracę nad 31. edycją Informatora dla Maturzystów, który ukaże się - jak co roku - na przełomie sierpnia i września, a jego premiera nastąpi podczas Salonów Maturzystów Perspektywy 2021.

Salon Maturzystów 2021 startuje 16 września

Salon Maturzystów to stały i ważny element kalendarza przygotowań uczniów do majowych egzaminów - 30 września muszą złożyć deklaracje maturalne. Ze względów bezpieczeństwa - zarówno uczniów, jak i wystawców - odbędzie się, tak jak przed rokiem, online, w oparciu o strukturę organizacyjną okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Zdaniem rektora

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym cotygodniowym komentarzem prof. Przemysława Wiszewskiego, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Szacunek dla nauki?

Ogromnie szkodliwe są wypowiedzi osób, które teoretycznie mają wiedzę i stanowisko równe ekspertom – naukowcom i opierając się na dość ogólnych przesłankach, a czasami, niestety, braku wiedzy głoszą sądy sprzeczne z wynikami badań.

Gratulujemy

Anna Budzanowska przewodniczącą Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju

Anna Budzanowska, b. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego (2019–2020) i wiceminister edukacji i nauki (2021), została powołana na przewodniczącą Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju.Prof. Celina M. Olszak w radzie Europejskiej Stolicy Nauki KATOWICE 2024

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak otrzymała zaproszenie do uczestnictwa w radzie programowej Europejskiej Stolicy Nauki KATOWICE 2024.Prof. Małgorzata Wierzbicka prezydentem - elektem ELS

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu została wybrana na prezydenta Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego ELS.

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania 2021 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Poprzednie wydania 2020 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>