Perspektywy - Newsletter Akademicki 2021

Prestiż w zasięgu ręki - polskie uczelnie w wymiarze międzynarodowym

O tym, jak zdobyć „szklaną górę” rankingów międzynarodowych, ale także o europejskim i globalnym wymiarze funkcjonowania polskich uczelni dyskutowano podczas V Konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, która odbyła się 15 i 16 lipca w warszawskim hotelu „Crowne Plaza”. Podkreślono, że poprawa pozycji w rankingach nie jest celem samym w sobie, lecz elementem budowania międzynarodowej postrzegalności (visibility) polskich uczelni, co przełoży się na wzrost jakości badań i kształcenia.

Wojciech Murdzek: Wspólnie prowadzimy batalię o jakość

Gość konferencji, Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, mówił o wyzwaniach stojących przed polskim szkolnictwem wyższym i nauką.Alex Usher: Rankingi przetrwają

Alex Usher, prezes zarządu Higher Education Strategy Associates, wygłosił wystąpienie wprowadzające na konferencji.Światowy krajobraz akademicki - Miejsce dla polskich uczelni

Podczas I Sesji plenarnej prof. Marek Pawełczyk (przew. KPN), prof. Marek Kwiek (UAM), Waldemar Siwiński (kierownik IntVP) i Phil Baty (Times Higher Education) mówili o różnych drogach do naukowej doskonałości.

życie akademickie

Medycyna na KUL już w 2023 roku?

Od nowego roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zostanie uruchomiony kierunek położnictwo. Kształcą się już pielęgniarki. Władze myślą o uruchomieniu medycyny.

Związek Uczelni w Gdańsku wspiera Obszar Metropolitalny

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita został nowym członkiem wspierającym Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dołączył tym samym do grona kilkunastu instytucji, fundacji i uczelni, które już wcześniej zadeklarowały współpracę z OMGGS.

Politechnika Gdańska w międzynarodowej sieci pomiaru jasności nieba

Politechnika Gdańska jako pierwsza jednostka badawcza w Polsce dołączyła do międzynarodowej sieci pomiaru jasności nieba Globe at Night - Sky Brightness Monitoring Network (GaN-MN).

UTP w Bydgoszczy zmienia nazwę uczelni i jej logo

Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego na nadzwyczajnym posiedzeniu zatwierdził w statucie zmianę nazwy uczelni oraz nowe logo, godło i system identyfikacji wizualnej. Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich rozpocznie swoją oficjalną historię od 1 września 2021. Z tej okazji odbędzie się wówczas w Bydgoszczy posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT).

UWr i Łukasiewicz – PORT wykształcą nowe pokolenia naukowców

Prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, podpisali umowę o współpracy w zakresie kształcenia doktorantów.

Współpraca dydaktyczna w ramach Związku Uczelni Lubelskich

20 lipca br. została podpisana umowa o współpracy dydaktycznej między członkami Związku: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniką Lubelską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Nagrody Elsevier

Te uczelnie rozsławiają polską naukę w świecie

Agricultural Sciences, Engineering and Technologies, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences i Social Sciences – w tych sześciu kategoriach przyznawane są ELSEVIER Research Impact Leaders Awards – nagrody, których celem jest poprawa postrzegania (visibility) dorobku naukowego polskich uczelni na świecie. Nagrody wręczono 15 lipca podczas gali w ramach V Konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”.

wokół ewaluacji

Minister ustali wartości referencyjne dla kategorii naukowych

Jak wynika z opublikowanego projektu noweli rozporządzenia o ewaluacji jakości działalności naukowej to minister będzie ustalał wartości referencyjne dla kategorii naukowych A, B+ i B w dyscyplinach naukowych i artystycznych.

Prof. Marek Pawełczyk: Dobra podstawa na przyszłość

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki Śląskiej ds. nauk i przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej, pisze, że najbliższa ewaluacja przyniesie cenną wiedzę o systemie nauki w Polsce, a jej wyniki będą dobrą podstawą do sensownej korekty przyszłej oceny nauki.Prof. Błażej Skoczeń: Miary powinny być dostosowane do sposobu funkcjonowania instytucji

Prof. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki przestrzega, że jakakolwiek próba porównania nieznanego dorobku podmiotu z nieistniejącymi wartościami referencyjnymi musi być traktowana jako nadużycie. Podmioty, które korzystają z usług tych instytucji, mogą się rozczarować w konfrontacji z ewaluacyjną rzeczywistością.

Ewaluacja według nowych zasad – spojrzenie z różnych perspektyw

16 lipca, podczas drugiego dnia Konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, odbyła się sesja plenarna „Ewaluacja działalności naukowej w Polsce 2020 – teoria i praktyki” – istotna zarówno dla uczelni, jak i jednostek naukowych.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Euronews: Zielony kampus w Kalabrii

Uniwersytet Kalabryjski jest największym kampusem we Włoszech i jednym z najbardziej zielonych w Europie. W ostatnich latach uczelnia połączyła metody geotermalne, fotowoltaiczne i słoneczne, aby stworzyć bardziej ekologiczny kampus. Pozwoliło to zaoszczędzić ponad pół miliona euro rocznie na rachunkach za energię.

TASS: Wjazd do Rosji możliwy z każdą szczepionką na COVID

Rosyjskie uczelnie planują przyjąć studentów zagranicznych zaszczepionych jakąkolwiek szczepionką przeciwko COVID-19. W tej kwestii będą prowadzić wspólną politykę.

Umiędzynarodowienie

Nowy program MEiN wesprze polskie zespoły naukowe

Wsparcie polskich zespołów naukowych w projektach międzynarodowych obejmujących m.in. budowę, modernizację infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach jest celem nowego programu MEiN.

Uruchomiono stronę internetową "Research in Poland"

Anglojęzyczna strona internetowa "Research in Poland" (www.researchinpoland.org) ma charakter informacyjno-promocyjny i przeznaczona jest dla zagranicznych naukowców i doktorantów.

Ruszyły pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa

Komisja Europejska otworzyła pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa. Na konkursy w latach 2021-2022 Komisja przeznaczyła 14,7 mld euro. Inwestycje te mają przyspieszyć m.in. transformację ekologiczną i cyfrową Europy.

QS: Studenci zagraniczni chcą obniżki czesnego

Koronawirus sprawił, że w globalnym sektorze szkolnictwa wyższego nastąpiły poważne zakłócenia, a szkoły wyższe stanęły przed nie lada wyzwaniami. Przyciągnięcie studentów zagranicznych na kampusy w obecnych realiach stanowi duży wyczyn. Tym bardziej, że oczekują oni, iż uczelnie zaoferują im jakąkolwiek formę zachęty.

Z myślą o rekrutacji 2022

Salon Maturzystów Perspektywy 2021 - wyłącznie w wersji online

We wrześniu muszą zapaść decyzje uczniów ostatnich klas dotyczące matury 2022. Zadecydują one o kondycji wielu kierunków, a także o sukcesie rekrutacyjnym uczelni. Perspektywy i uczelnie w tym cyklu odgrywają ważną rolę: to z nami spotkają się kandydaci na studia we wrześniu (10 regionalnych wydarzeń online od 16 do 29 września br.) na Salonie Maturzystów.

Gratulujemy

Prof. Adam Bodnar dziekanem Wydziału Prawa SWPS

Dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, do niedawna Rzecznik Praw Obywatelskich RP, objął funkcję dziekana Wydziału Prawa w Warszawie.Dr hab. inż. Tomasz Rogalski w Komitecie Programowym ICAS

Dr hab. inż. Tomasz Rogalski, prof. Politechniki Rzeszkowskiej, kierownik Katedry Awioniki i Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa został członkiem Komitetu Programowego The International Council of the Aeronautical Sciences.

W najnowszym numerze:

  • Ranking Szkół Wyższych 2021
  • Ranking Kierunków Studiów 2021
  • Rozmowa z prof. Arkadiuszem Mężykiem
  • Maturzyści 2021
  • Raport "Przywództwo Kobiet 2021"

Przeczytaj całość w formie e-booka

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania 2021 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Poprzednie wydania 2020 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>