Perspektywy - Newsletter Akademicki 2021

Bez Planu Równości Płci nie będzie grantów Horizon Europe

Horyzont Europa jako Program Ramowy UE o budżecie ponad 95,5 mld euro stanowi szansę dla polskich uczelni na pozyskanie środków, które pozwolą na realizację przełomowych projektów badawczych czy innowacyjnych i przyczynią się do umiędzynarodowienia polskiej nauki. Konieczne jest jednak zachowanie przez uczelnię równości szans dla obu płci. Przed aplikującymi postawiono wymaganie formalne, polegające na konieczności implementowania Planu Równości Płci (Gender Equality Plan). Już na etapie aplikowania uczelnia musi zadeklarować, że taki plan posiada; będzie on weryfikowany podczas audytu lub review. Aby pomóc uczelniom, 5 listopada Perspektywy organizują specjalne webinarium na ten temat.

Szkolnictwo wyższe w Polsce

KPN: Jak lepiej wykorzystać potencjał polskiej nauki

Współpraca i koordynacja działań instytucji publicznych jest niezbędna dla właściwego wykorzystania potencjału naszej nauki dla rozwoju polskiej gospodarki - stwierdza w opublikowanym stanowisku Komitet Polityki Naukowej, kierowany przez prof. Marka Pawełczyka.

Mała nowelizacja Konstytucji dla Nauki - na jesieni; większa - wiosną

Mała nowelizacji Konstytucji dla Nauki, czyli ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będzie miała miejsce na jesieni, większa, dotycząca m.in. wyższej transparentności awansu naukowego - jest planowana wiosną 2022 r. - zapowiedział minister MEiN Przemysław Czarnek.

Nawet do 100 mln zł na instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz

Zakładaliśmy, że w ramach miliarda złotych na naukę i uczelnie przeznaczymy do 100 mln zł na instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz. Pozostałe środki wspomogą w szczególności mniejsze ośrodki naukowe. Niewykluczone, że część pieniędzy trafi też do instytutów PAN - poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

101 LAT Uniwersytetu Morskiego W GDYNI

UMG: z Gdyni na morza i oceany

Największy tego typu uniwersytet w Polsce i jeden z największych w Europie, kształci każdego roku ponad 4 tys. studentów. Uniwersytet Morski w Gdyni, świętujący swoje 100-lecie, przygotowuje wysoko kwalifikowane kadry na potrzeby gospodarki morskiej, a w szczególności przyszłych oficerów marynarki handlowej.

Prof. Adam Weintrit, rektor UMG: 101 lat rozwoju

Najstarsza polska uczelnia morska – Uniwersytet Morski w Gdyni – ewoluowała od szkoły kształcącej pierwsze kadry morskie do pozycji ważnego, uznanego w świecie ośrodka kształtowania opinii i określania tendencji rozwojowych w dziedzinie nauk związanych z transportem i edukacją morską, także bezpieczeństwem na morskich szlakach transportowych. Od początku istnienia uczelni jej rola, znaczenie i pozycja stale rosły, a wraz z tym podnosił się jej status i zmieniała się oficjalna nazwa.

Koła naukowe UMG to wstęp do kariery

W uczelni funkcjonuje również ponad 20 kół naukowych, w ramach których studenci realizują projekty badawcze pozwalające na łączenie wiedzy zdobytej w trakcie studiów z umiejętnościami praktycznymi. Koła naukowe stwarzają studentom niepowtarzalną szansę rozwijania ich pasji, zainteresowań i umiejętności.

życie akademickie

Powstanie Lubelska Unia Cyfrowa

Pięć uczelni z Lublina przystąpiło do Lubelskiej Unii Cyfrowej. W ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz powstanie w Lublinie nowy instytut specjalizujący się w cyfryzacji.

Polska Unia Metrologiczna rozpoczęła działalność

Na Politechnice Lubelskiej oficjalnie rozpoczęła działalność Polska Unia Metrologiczna. Współpracę w jej ramach zadeklarowało już około 50 podmiotów.

Pomorski Uniwersytet Medyczny rozpoczął współpracę z AOTMiT

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dr n. med. Roman Topór-Mądry i rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. Bogusław Machaliński podpisali porozumienie o współpracy.

Politechnika Gdańska współtworzy system cyberbezpieczeństwa

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej i szkockiego Uniwersytetu Strathclyde opracowali algorytmy, modele i metryki, które umożliwiają dzielenie się danymi z sektora energetycznego.

Uniwersytet Warszawski sygnatariuszem "Race to Zero"

Uniwersytet Warszawski jako pierwsza uczelnia w Polsce przyłączył się do wspieranej przez Organizację Narodów Zjednoczonych inicjatywy "Race to Zero".

Areopag Uniwersytetów: Cywilizacja i nauka natrafiają na ograniczenia

Na KUL odbyła się pierwsza debata z cyklu "Areopag Uniwersytetów". Rektorzy i eksperci z czterech uniwersytetów - Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiali o wpływie pandemii COVID na świat naszych wartości.

Prof. Arkadiusz Wójs: Twórczość Lema jest drogowskazem dla badaczy

15 listopada poznamy pierwszego laureata Europejskiej Nagrody Naukowej im. Stanisława Lema (Lem Prize). Inicjatywa Politechniki Wrocławskiej adresowana jest do młodych naukowców związanych z dowolną uczelnią lub ośrodkiem badawczym w Europie (w ramach UE, w tym państw członkowskich projektu Horyzont), bez ograniczeń związanych z narodowością, krajem pochodzenia, etc.

Status akademii dla uczelni ojca Rydzyka

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu otrzymała status akademii. Obecnie nosi nazwę Akademia Kultury Społecznej i Medialnej.

umiędzynarodowienie

Ponad 5 mln zł z Erasmus+ dla Politechniki Łódzkiej

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej otrzymają ponad 5 mln zł z programu Erasmus+ na opracowanie innowacyjnych działań edukacyjnych, m.in. z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.

Ukraina dołącza do Horyzont Europa i Euratom

Na szczycie UE-Ukraina przywódcy Unii Europejskiej i jej państw członkowskich sfinalizowali stowarzyszenie Ukrainy z programem Horyzont Europa oraz Euratom.

Szkolnictwo wyższe na świecie

TASS: Afgańscy studenci będą kontynuować naukę w Rosji

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow poinformował, że w najbliższym czasie afgańscy studenci zostaną przywiezieni do Rosji na studia stacjonarne.

7News: Zagraniczni studenci mogą wrócić do Australii

Zagraniczni studenci i pracownicy będą mogli wreszcie wrócić do Australii w ciągu kilku tygodni. Dla turystów granice zostaną otwarte przed Bożym Narodzeniem.

Zdaniem rektora

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym cotygodniowym komentarzem prof. Przemysława Wiszewskiego, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaufanie, bez lęku

Upadł Babilon, upadną wszystkie złudy krótkotrwałych emocji i nieporadnej władzy. Przyszłość leży w naszych wyborach, naszych wartościach, ich nauczaniu i pokazywaniu naszej postawy bez lęku. Dla mnie kluczowe jest budowanie zaufania i jasne świadectwo trzymania się wartości: racjonalności, otwartości, równości.

Rankingi i akredytacje

Zapraszamy na IREG 2021 Jeddah Conference

IREG 2021 Jeddah Conference "Effects of Rankings on Community and Society" odbędzie się w formie online w dniach 15 - 16 listopada. Rejestracja na konferencję jest bezpłatna.


Obradowała Kapituła Rankingu MBA

Zatwierdzenie wyników 8. edycji Rankingu MBA Perspektywy 2021 oraz program Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego to najważniejsze tematy spotkania Kapituły Rankingu MBA, które odbyło się 20 października w siedzibie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Liderzy kształcenia menadżerskiego w nowych rankingach Perspektyw

Już 18 listopada 2021, podczas drugiego Forum Liderów Kształcenia Menedżerskieg, poznamy najlepsze programy MBA na polskich uczelniach. Ranking, przygotowany przez Perspektywy po raz ósmy, po dłuższej pandemicznej przerwie, będzie rodzajem "diagnozy" polskiego rynku studiów menedżerskich.

Panel "rektorski" na Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego

O ewolucji (a może: rewolucji?) studiów zarządczo-ekonomicznych w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości dyskutować będą 18 listopada znakomici paneliści - rektorzy uczelni ekonomicznych.

Executive MBA w Koźmińskim awansuje w rankingu "FT"

Na 54. miejsce (z 63.) awansowały studia Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w światowym rankingu "Financial Times".

Women in Tech

Stypendia Intela: Przyszłość technologii z kobiecą twarzą

170 stypendystek, ponad 4000 tysiące zgłoszeń, 2 040 000 zł dla nagrodzonych studentek - oto liczbowy bilans siedmiu dotychczasowych edycji programu Nowe Technologie dla Dziewczyn stworzonego przez firmę Intel Technology Poland we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy. W tym roku, w 7. edycji, otrzymaliśmy rekordowe 830 zgłoszeń z 38 uczelni, nagrodzono 25 studentek.

Rozwija się program stypendialny "Dziewczyny w grze!"

W Polsce jest 17 milionów graczy komputerowych, w tym 8 milionów to kobiety. 18 października w Dzień Dobry TVN dr Bianka Siwińska z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy oraz Agnieszka Szamałek-Michalska z CD PROJEKT RED opowiedziały o programie mentoringowo-stypendialnym "Dziewczyny w grze", który ma na celu wesprzeć rozwój młodych kobiet w świecie gamingu.

Gratulujemy

Nowy prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu został nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.Dr hab. Kaja Gadowska wiceprezydentem ESA

Dr hab. Kaja Gadowska, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez kolejne dwa lata będzie piastować funkcję wiceprezydenta Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Informator dla Maturzystów 2022

  • Interaktywny E-BOOK Informatora dla Maturzystów 2022
  • Zasady przyjęć na wszystkie uczelnie w Polsce
  • Kierunki wirusoodporne
  • Dobra matura = najlepsze studia
  • Miasta akademickie

Przeczytaj całość w formie interaktywnego e-booka

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania 2021 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Poprzednie wydania 2020 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>