Perspektywy - Newsletter Akademicki 2021

Uczeni z Solvaya – najważniejsza fotografia XX wieku

Są fotografie, obok których nie można przejść obojętnie. Na wykonanej w 1927 roku w Parku Leopolda, w Brukseli, nie tylko natychmiast spostrzegamy Marię Skłodowską-Curie i Alberta Einsteina, ale są oni w towarzystwie elity naukowej świata, m.in. Maxa Plancka, Maxa Borna czy Nielsa Bohra. Uwiecznienie na jednym zdjęciu aż 17 noblistów wśród 29 najpotężniejszych uczonych z dziedziny fizyki i chemii XX wieku mogło zdarzyć się tylko raz na sto lat! Początek listopada zawsze skłania do refleksji.

US News Global Ranking - polskie uczelnie w nowym świetle (analiza)

Opublikowany 26 października najnowszy US News Best Global University Ranking wzbudził zrozumiałe emocje wśród polskich uczelni, gdyż duża ich grupa może się w nim odnaleźć. W rankingu instytucjonalnym znajduje się 37 uczelni (13 więcej niż przed rokiem), a w rankingu „by subject” 39 uczelni (10 więcej niż przed rokiem). Liczba dyscyplin (subjects), w których sklasyfikowano nasze uczelnie również znacząco się zwiększyła – z 23 przed rokiem do 31 obecnie. Generalnie, jest to największa w historii liczba polskich uczelni uwzględniona w rankingu z grupy „Big-4”.

Szkolnictwo wyższe w Polsce

Prof. Michał Kleiber: Wiedza uratuje świat

O przyszłości uniwersytetów i świata rozmawiamy z prof. dr. hab. Michałem Kleiberem, przewodniczącym Kapituły Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw”, który we wrześniu otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

KRASP wybrał członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

22 października 2021 roku w Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyły się wybory na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wybrali 12 przedstawicieli na kadencję 2022-2025.

Stanowisko KRASP w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraziła zaniepokojenie sytuacją humanitarną na granicy polsko-białoruskiej

KRAUM: należy zlikwidować staż podyplomowy dla lekarzy

Zwróciliśmy się do ministra zdrowia o zlikwidowanie obowiązkowego rocznego stażu zawodowego dla absolwentów kierunków lekarskich i lekarsko-dentystycznych - powiedział przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych prof. Marcin Gruchała.

życie akademickie

5 listopada seminarium online poświęcone Planom Równości Płci

Horyzont Europa jako Program Ramowy UE o budżecie ponad 95,5 mld euro stanowi szansę dla polskich uczelni na pozyskanie środków, które pozwolą na realizację przełomowych projektów badawczych czy innowacyjnych i przyczynią się do umiędzynarodowienia polskiej nauki. Konieczne jest jednak zachowanie przez uczelnię równości szans dla obu płci. Przed aplikującymi postawiono wymaganie formalne, polegające na konieczności implementowania Planu Równości Płci (Gender Equality Plan).

Uniwersytet Warszawski będzie współpracować z EIT Health

Uniwersytet Warszawski dołączy do EIT Health – Wspólnoty Wiedzy i Edukacji w obszarze innowacji w medycynie i ochronie zdrowia. Partnerstwo obejmuje prowadzenie działań m.in. w ramach tzw. trójkąta wiedzy, opartego na edukacji, badaniach i tworzeniu innowacji.

AGH buduje strategię rozwoju branży kosmicznej

Delegacja Akademii Górniczo-Hutniczej wraz z prof. Jerzym Lisem, rektorem AGH, odwiedziła Tuluzę, gdzie uczestniczyła m.in. w konferencji „Kosmos i Uniwersytety Przyszłości w Europie” oraz w obradach grup projektowych konsorcjum UNIVERSEH.

Europejski patent dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Europejski Urząd Patentowy (EPO) opublikował informację o udzieleniu patentu na wynalazek opracowany przez naukowców z UMB współpracujących z badaczami Politechniki Białostockiej.

PW będzie współtworzyć Mazowiecką Dolinę Wodorową

Politechnika Warszawska podpisała list intencyjny na rzecz utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Ma ona zajmować się produkcją i wykorzystaniem zero- i nisko-emisyjnego wodoru.

NCBR wybrał 56 nowych LIDERów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło XII edycję konkursu w ramach programu LIDER. Największą liczbę punktów zdobył projekt Jakuba Kupeckiego z Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego.

 Study in Poland

Nie można dopuścić do stagnacji w umiędzynarodowieniu! Dlatego, korzystając z możliwości uczestnictwa w targach edukacyjnych w formie stacjonarnej, program Study in Poland powrócił po dłużej przerwie, spowodowanej epidemią koronawirusa, do organizacji wyjazdów na targi edukacyjne.

"Study in Poland" znowu ruszyło w świat!

Na targach International Education Fairs of Turkey (IEFT), które odbyły się w dniach 23-24 października w Stambule, w ramach programu uczestniczyło siedem polskich uczelni.

“Poland IT Hub”: Kirgistan technologicznym tyglem Azji Centralnej

Ostatni tydzień września delegacja Fundacji Edukacyjnej Perspektywy spędziła eksplorując akademicki i technologiczny krajobraz Kirgistanu. Celem wyjazdu była promocja programu Poland IT Hub, w ramach którego organizowany jest program stypendialny dla najbardziej utalentowanych studentek informatyki i młodych profesjonalistek, umożliwiający przyjazd do Warszawy na nadchodzący Perspektywy Women in Tech Summit 2022.

“Poland IT Hub”: Gorące przyjęcie w Armenii i Gruzji

Delegacja Fundacji Edukacyjnej Perspektywy obecna była w Armenii i Gruzji. Promowała program Poland IT Hub, w ramach którego organizowany jest program stypendialny dla najbardziej utalentowanych studentek informatyki. Umożliwia on ich przyjazd do Warszawy na nadchodzący Perspektywy Women in Tech Summit.

Wydarzenia online jesienią 2021 – uzupełnienie targów stacjonarnych

Pogarszająca się sytuacja epidemiczna i kolejno odwoływane lub przenoszone na wiosnę imprezy targowe, które jeszcze 2-3 tygodnie temu wydawały się możliwe do zrealizowania, wymuszają na nas tymczasowy (mamy nadzieję) powrót do wydarzeń wirtualnych.

Zapraszamy na konferencję „Studenci zagraniczni w Polsce 2022” we Wrocławiu

Już za trzy miesiące Wrocław stanie się stolicą umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, tu bowiem - w dniach 27-28 stycznia 2022 - odbędzie się, już po raz piętnasty, doroczna konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce". Ogłaszamy konkurs na wystąpienia dla wszystkich, którzy chcą zaprezentować podczas konferencji swoje przemyślenia, osiągnięcia lub projekty. Każdy ma szansę wzbogacić program konferencji, bo pandemia zmieniła tak radykalnie krajobraz umiędzynarodowienia, że trzeba je wspólnie poddać gruntownej analizie i niejako wymyśleć od nowa!

umiędzynarodowienie

Polskie instytucje w akcjach Erasmus+ 2014-2020

Jaki jest udział polskich instytucji w akcjach centralnych programu Erasmus+ adresowanych do sektora szkolnictwa wyższego w latach 2014-2020? Podsumowanie.

Studenci z Turcji w Polsce – ilu ich jest, gdzie studiują?

Rynek turecki ma dla polskich uczelni coraz większe znaczenie z punktu widzenia rekrutacji obcokrajowców. Konsekwentny i stabilny wzrost liczby studentów z Turcji (w ciągu 10 lat liczba Turków na studiach w Polsce wzrosła ponad 6-krotnie – od 302 studentów w roku akademickim 2010/11 do prawie 2000 studentów w roku 2020/21) spowodował, iż jest to obecnie piąta grupa studentów obcokrajowców w naszym kraju.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Po raz pierwszy kobieta rektorem Uniwersytetu Karola w Pradze

Milena Králíčková została wybrana rektorem Uniwersytetu Karola w Pradze - po raz pierwszy od 1348 roku! Będzie 509 rektorem tej uczelni. Jej kadencja rozpocznie się w lutym 2022 roku.

Jerusalem Post: Izrael przystępuje do Horyzont Europa

Izrael przystąpi do programu naukowego Horyzont Europa z wyłączeniem Judei i Samarii. Umowa z UE ma zostać oficjalnie podpisana w grudniu.

Zdaniem rektora

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym cotygodniowym komentarzem prof. Przemysława Wiszewskiego, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Dyskretny urok... stagnacji czy degradacji?

Opuszczałem Gdynię z poczuciem głębokiej frustracji, pomimo wielu bardzo miłych rozmów z koleżankami i kolegami. Zapowiada się długi i ostrzejszy niż sądziliśmy kryzys życia akademickiego w Polsce. Tak, wiele zależy od naszych własnych decyzji i nie mam wątpliwości, że wielu z nas będzie kontynuować drogę, jaką obraliśmy - racjonalności, humanitaryzmu, myślenia w skali ponadnarodowej jako naszych najważniejszych, akademickich wartości.

Rankingi i akredytacje

Zapraszamy na IREG 2021 Jeddah Conference

IREG 2021 Jeddah Conference "Effects of Rankings on Community and Society" odbędzie się w formie online w dniach 15 - 16 listopada. Rejestracja na konferencję jest bezpłatna.

Sukces rankingowy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu!

We Wrocławiu radość! Siódme miejsce wśród wszystkich polskich uczelni i pozycja lidera wśród uczelni medycznych naszego kraju – to znakomity wynik Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w najnowszej edycji rankingu „US News Best Global Universities”.Liderzy kształcenia menadżerskiego w nowych rankingach Perspektyw

Już 18 listopada 2021, podczas drugiego Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego, poznamy najlepsze programy MBA na polskich uczelniach. Ranking, przygotowany przez Perspektywy po raz ósmy, po dłuższej pandemicznej przerwie, będzie rodzajem "diagnozy" polskiego rynku studiów menedżerskich.

Panel "rektorski" na Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego

O ewolucji (a może: rewolucji?) studiów zarządczo-ekonomicznych w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości dyskutować będą 18 listopada znakomici paneliści - rektorzy uczelni ekonomicznych.

Obradowała Kapituła Rankingu Liceów i Techników

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, 27 października spotkała się Kapituła Rankingu Liceów i Techników. Obrady, które odbyły w sali Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, prowadziła prof. Barbara Marcinkowska, rektor APS i przewodnicząca Kapituły.

Perspektywy dzielą się promocyjną siłą rankingu!

Od 2017 roku Perspektywy dzielą się z akademickimi uczelniami promocyjną siłą Rankingu Liceów i Techników współorganizując ogłoszenie wyników siedzibach uczelni-gospodarzy. Dlaczego? Bo najlepsze szkoły kandydaci wybierają w ramach swojego regionu. Bo uczelnie są zainteresowane, przede wszystkim, maturzystami ze "swoich" wiodących liceów i techników. Bo dobrze jest dzielić się sukcesem w gronie tych, którzy znają się i potrzebują wspólnej satysfakcji z edukacyjnych sukcesów.

O tym się mówi

Art Jubileusz: z Żyrardowa do gwiazd

22 października niebo nad Żyrardowem było wyjątkowo gwiaździste. Na jubileusz 30-lecia pracy twórczej prof. Artura Krajewskiego z warszawskiej ASP, dyrektora artystycznego Perspektyw, zjechał tłum znakomitości.

Gratulujemy

Prof. Andrzej K. Koźmiński otrzymał główną Nagrodę Konfederacji Lewiatan

Prof. Andrzej K. Koźmiński otrzymał nagrodę za udowodnienie, że współpraca szkolnictwa wyższego z biznesem może przynieść edukacyjny i ekonomiczny sukces. Honorowy Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego odebrał nagrodę podczas Europejskiego Forum Nowych Idei EFNI 2021 w Sopocie.Prof. Jerzy Uścinowicz w Radzie Konsultacyjnej PKA

Prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz został powołany na członka Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.Prof. Janusz Kapuśniak wiceprezydentem EPNOE

Prof. Janusz Kapuśniak, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie został wybrany wiceprezydentem European Polysaccharide Network of Excellence (EPNOE).

W najnowszym numerze:

  • Gaudeamus 2021/2022
  • Na dobrym kursie: Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Rozmowa z prof. Michałem Kleiberem
  • Przyszłość technologii z kobiecą twarzą
  • Seriale na maturze
  • Energetyzujący poradnik dla maturzystów

Przeczytaj całość w formie e-booka

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania 2021 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Poprzednie wydania 2020 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>