Perspektywy - Newsletter Akademicki 2021

Rektorzy o kształceniu menedżerskim

Podczas Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego Perspektywy 2021 dyskutowano o drogach rozwoju i przyszłości edukacji zarządczo-menedżerskiej w Polsce. W ramach Forum odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy, który poprowadziła rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Celina Olszak, poświęcony był tematowi Ewolucja studiów zarządczo-ekonomicznych - kogo i jak kształcić dla potrzeb popandemicznego rynku pracy?

Studia MBA: ewolucja oczekiwań studentów

Pierwsze programy MBA zaczęły powstawać w Polsce wraz z transformacją ustrojową. Nie do końca było wiadomo, jaki ma być ich kształt, jaką funkcję na rynku edukacyjnym powinny pełnić, jakie potrzeby rynkowe zaspokajać. Ponad 30 lat później już to wiemy…

Poznaliśmy Złotą Piętnastkę programów MBA w Polsce

Program Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego zwyciężył w VIII Rankingu MBA Perspektywy 2021. Na podium znalazły się także: Canadian Executive MBA (CEMBA) Szkoły Głównej Handlowej (II miejsce) i emba@uw - Executive MBA prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (III miejsce).

Szkolnictwo wyższe w Polsce

Ministerstwo Finansów zamierza stworzyć uczelnię finansową

Umożliwienie utworzenia uczelni finansowej, która kształciłaby kadry dla resortu finansów przewiduje projekt noweli ustawy MF, który jest w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Powołano Radę NAWA na kadencję 2021-2025

9 listopada br. Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek, powołał nową Radę Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Kadencja Rady potrwa cztery lata.

życie akademickie

Rektorzy bez gronostajów

W poprzednim numerze Newslettera Akademickiego uruchomiliśmy cykl tekstów, których bohaterami są rektorzy polskich uczelni. Prezentujemy Ich Magnificencje inaczej niż zwykle są oni (i one!) ukazywani, czyli nie w togach i gronostajach. Poprosiliśmy rektorów o wypełnienie krótkiej ankiety. Jak Państwo mieli okazję się przekonać, podeszli oni do tematu w różny sposób, dzięki czemu dostajemy barwną i ciekawą lekturę. Zatem - zapraszamy do poznania kolejnych Rektorów z odmiennej niż codzienna perspektywy.

Prof. Bogumiła Kaniewska: Zazdroszczę studentom otwarcia na inne kultury

Czego pandemia nauczyła prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską, rektorkę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu? Obsługi Teamsów i Zooma!

Prof. Przemysław Wiszewski: Doceniam piękno ludzkich relacji

Porażki pomagają lepiej rozumieć siebie i swoje otoczenie - mówi prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prof. Jerzy Lis: Lubię uczyć się od innych

Najważniejsze w życiu to być optymistą i przede wszystkim potrzebnym dla innych - mówi prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.


Jak radzą sobie uczelnie z wyrównywaniem szans studentów I roku?

Od października do grudnia uczelnie, które zgłosiły się do specjalnego programu uruchomionego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, organizują dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Sprawdziliśmy, jak szkoły wyższe korzystają z tego programu.

Konsolidacja wrocławskich uczelni

Rektorzy trzech wrocławskich uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Akademii Wychowania Fizycznego podpisali list intencyjny. Wyrażają w nim wolę połączenia swoich potencjałów badawczych i dydaktycznych.

Powstaje Studenckie Centrum Konstrukcyjne AGH

Nowy obiekt będzie miejscem realizacji innowacyjnych przedsięwzięć studentów od fazy projektowej do budowy prototypów. W nowym budynku studenci będą doskonalić dotychczasowe projekty oraz kreować nowe.

UJD coraz bliżej utworzenia kierunku lekarskiego

Rada Doskonałości Naukowej przyznała Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu im. Jana Długosza w Częstochowie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

UWM uruchomił Komisję ds. Równości Szans

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest jedną z pierwszych uczelni w Polsce, na której działa Komisja ds. Równości Szans. Powołał ją w październiku rektor UWM, prof. Jerzy Przyborowski, a funkcję przewodniczącej powierzył dr Kamili Naumowicz z Wydziału Prawa i Administracji.

WSSP im. Wincentego Pola została akademią

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie została akademią. Na terenie uczelni otwarto też Centrum Symulacji Medycznej.

O tym się mówi

Prof. Randall J. Platt laureatem Europejskiej Nagrody Naukowej im. Stanisława Lema!

Znamy nazwisko pierwszego w historii laureata Europejskiej Nagrody Naukowej im. Stanisława Lema. Został nim prof. Randall J. Platt, badacz z ETH Zürich, ekspert w inżynierii genetycznej.

Tworzymy wartości

Powinniśmy mieć świadomość, że my jako Politechnika Wrocławska, ale także każdy wydział czy katedra, funkcjonujemy w pewnym większym kosmosie. Konkurujmy zatem z innymi częściami tej naukowej galaktyki, a wewnątrz starajmy się wspierać - z prof. dr. hab. Arkadiuszem Wójsem o Nagrodzie Lema, kwadraturze koła oraz doskonałości naukowej bez wyścigu szczurów rozmawia Anna Wdowińska.

umiędzynarodowienie

Study in Poland - tam jesteśmy wirtualnie

Zła sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie znowu spowodowała odwoływanie lub przenoszenie na wiosnę imprez targowych, wymuszając na nas w ten sposób tymczasowy (mamy nadzieję) powrót do wydarzeń wirtualnych.

Nagroda Środowiskowa "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022"

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Środowiskowej "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022". Misją Nagrody jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Czekamy na zgłoszenia do 17 grudnia.

Interstudent 2022 - czekamy na zgłoszenia kandydatów

Jest ich blisko 85 tysięcy, przyjechali na studia do Polski ze 189 krajów. W naszym konkursie nagradzamy najwybitniejszych, najbardziej zaangażowanych - tych, którzy są prawdziwymi ambasadorami polskich uczelni. Na zgłoszenia czekamy do 17 grudnia.

35 zagranicznych naukowców przyjedzie do instytutów PAN

Polska Akademia Nauk rozstrzygnęła konkurs PASIFIC. Jury konkursu wybrało 35 badaczy, którzy między styczniem a marcem 2022 roku przyjadą do Polski realizować swoje projekty naukowe.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Science Business: Litewski sektor nauk przyrodniczych rośnie w siłę

Pomimo ogromnego spadku światowego PKB, spowodowanego pandemią COVID-19, litewski sektor nauk przyrodniczych wzrósł w ubiegłym roku o prawie 87%. Firmy zajmujące się naukami przyrodniczymi wygenerowały przychody w wysokości około 2 miliardów euro - 2,5% PKB kraju.

BBC: Sojusz uczelni w sprawie kryzysu klimatycznego

Eksperci z czterech uniwersytetów w Wlk. Brytanii połączyli siły, aby stworzyć regionalny sojusz na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Sojusz Klimatyczny GW4 został utworzony przez naukowców z uniwersytetów w Bath, Bristolu, Cardiff i Exeter.

Rankingi i akredytacje

Rankingowa konferencja IREG o społecznym zaangażowaniu uczelni

Dwudniowa, wirtualna konferencja IREG 2021 Effects of Rankings on Community and Society (15-16 listopada) poświęcona była zagadnieniu społecznego zaangażowania uczelni a także temu, w jaki sposób ten aspekt uczelni może i powinien być uwzględniany w międzynarodowych rankingach.

Światowa elita cytowań - 6 osób z Polski

Na ogłoszonej 16 listopada przez Clarivate Analytics dorocznej liście najczęściej cytowanych na świecie uczonych - Highly Cited Researchers 2021 - znalazły się 6602 osoby, w tym 6 z Polski (cztery z afiliacjami do uczelni).

CEPI Eur dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Międzynarodowa Organizacja European Association of Real Estate Professions - CEPI przyznała Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu certyfikat CEPI Eur dla specjalności zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami.

Uniwersytet Gdański otrzymał akredytację Ashoki

Uniwersytet Gdański, jako pierwsza uczelnia publiczna w Polsce, otrzymał akredytację Ashoki - Journey to Changemakers’ Campus. To wyróżnienie przyznane za kierunek pedagogika innowacyjności, który angażuje studentów do wprowadzania potrzebnych społecznie zmian.

Women in Tech

“Poland IT Hub” w podróży na Zakaukazie

Dr Bianka Siwińska i Joanna Maraszek odbyły podróż do Azerbejdżanu w celu promocji programu Poland IT Hub, w ramach którego organizowany jest program stypendialny dla najbardziej utalentowanych studentek informatyki i młodych profesjonalistek, umożliwiający przyjazd do Warszawy na nadchodzący Perspektywy Women in Tech Summit 2022.

Trwa nabór do III edycji programu Shesnnovation Academy

Potrzeba jest matką wynalazków, a świat nowych technologii czeka na kobiece startupy! Tylko do 30 listopada 2021 trwa nabór kandydatek do III edycji programu Shesnnovation Academy - organizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Citi Foundation ze wsparciem merytorycznym Fundacji Kronenberga.

Dziewczyny w grze! - program stypendialno-mentoringowy

Studentki, dajcie znać swoim młodszym koleżankom! Do 25 listopada 2021 trwa rekrutacja do programu Dziewczyny w grze! - adresowanego do uczennic starszych klas szkół średnich (liceów, techników i szkół zawodowych) zainteresowanych nowymi technologiami, gamingiem oraz rozwojem zawodowym w branży gier wideo.

Gratulujemy

Prof. Paweł Pławiak zastępcą dyrektora ds. naukowych Instytutu Łączności - PIB

Dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK, dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw naukowych Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego.Dr hab. Halina Brdulak przewodniczącą Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland

Dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH została wybrana na przewodniczącą Rady Klimatycznej, powołanej 23 października 2021 roku, przy UN Global Compact Network Poland.Dr hab. Kamil Liberadzki wybrany do Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

Dr hab. Kamil Liberadzki, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, został wybrany do Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

W najnowszym numerze:

  • RANKING MBA
  • Studia menedżerskie
  • Edukacja ekonomiczno-zarządcza w epoce VUCA
  • Rozmowa z prof. Arkadiuszem Wójsem
  • Czego uczy nas matura 2021?

Przeczytaj całość w formie e-booka

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania 2021 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Poprzednie wydania 2020 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>