Perspektywy - Newsletter Akademicki 2021

Polska Akademia Nauk ma nowych członków - wśród nich rektorzy!

Trzeciego grudnia Zgromadzenie Ogólne PAN dokonało wyboru 33 nowych członków rzeczywistych i 35 członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk. W tym dostojnym gronie znaleźli się rektorzy i prorektorzy uczelni akademickich. Członek rzeczywisty PAN: prof. Jerzy Lis (AGH). Członkowie-korespondenci PAN: prof. Piotr Stepnowski (UG), prof. Marek Pawełczyk (PŚl), prof. Mariusz Malinowski (PW) i prof. Dariusz Mikielewicz (PG). Członkowie PAN są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. W sumie liczba członków PAN nie może przekroczyć 350. Godność członka rzeczywistego PAN lub członka korespondenta przysługuje dożywotnio.

Prof. Jerzy Lis, członek rzeczywisty PAN, Wydział IV Nauk Technicznych, rektor AGH

Prof. Jerzy Lis jest związany z AGH od 1973 r., kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1986 r., doktora habilitowanego w 1995 r., zaś tytuł profesora nauk technicznych w 2000 r.Prof. Piotr Stepnowski, członek korespondent PAN, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, rektor UG

Prof. Piotr Stepnowski od początku kariery akademickiej związany jest z Uniwersytetem Gdańskim, na którym ukończył studia na międzywydziałowym kierunku Ochrona Środowiska. W roku 2010 (w wieku 39 lat) uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych. Był m.in. prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz dziekanem Wydziału Chemii UG.Prof. Marek Pawełczyk, członek korespondent PAN, Wydział IV Nauk Technicznych, prorektor PŚl

Prof. Pawełczyk jest specjalistą z zakresu automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania, wibroakustyki, cyfrowego przetwarzania sygnałów. Kieruje Katedrą Pomiarów i Systemów Sterowania PŚl. W styczniu br. po raz drugi został wybrany na prezydenta International Institute of Acoustics and Vibration.Prof. Mariusz Malinowski, członek korespondent PAN, Wydział IV Nauk Technicznych, prorektor PW

Absolwent PW, jest inżynierem elektrotechnikiem, profesorem nauk technicznych. Specjalizuje się w automatyce, inżynierii komputerowej, elektronice przemysłowej, energoelektronice i robotyce.Prof. Dariusz Mikielewicz, członek korespondent PAN, Wydział IV Nauk Technicznych, prorektor PG

Prof. Mikielewicz ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. Następnie uzyskał stypendium doktorskie na University of Manchester, gdzie na wydziale mechanicznym i energetyki jądrowej obronił w 1994 pracę doktorską.

umiędzynarodowienie

Konferencja o umiędzynarodowieniu - w „mieście stu mostów”

W dniach 27-28 stycznia 2022 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbędzie się piętnasta doroczna konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce", a to oznacza, że w tych dniach Wrocław stanie się stolicą umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego!

Więcej studentów zagranicznych na polskich uczelniach

W roku akad. 2020/21 studiowało w Polsce 84 689 studentów zagranicznych ze 189 krajów, czyli o 2495 więcej niż rok wcześniej (wzrost o 3 %). Szczegółową ich charakterystykę w podziale na kraje pochodzenia, uczelnie i kierunki studiów zawiera raport Studenci zagraniczni w Polsce 2021, który został opublikowany po raz 12. przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – w ramach prowadzonego wspólnie z KRASP programu „Study in Poland”.

Nagroda Środowiskowa "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022"

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Środowiskowej "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022". Misją Nagrody jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Czekamy na zgłoszenia do 17 grudnia.

Interstudent 2022 - czekamy na zgłoszenia kandydatów

Jest ich blisko 85 tysięcy, przyjechali na studia do Polski ze 189 krajów. W naszym konkursie nagradzamy najwybitniejszych, najbardziej zaangażowanych - tych, którzy są prawdziwymi ambasadorami polskich uczelni. Na zgłoszenia czekamy do 17 grudnia.

Wiosenny sezon rekrutacyjny 2022 ze "Study in Poland"

Po jesiennych, przeważnie wirtualnych spotkaniach z kandydatami, coraz bardziej dostrzegamy potrzebę powrotu do wydarzeń stacjonarnych. Na wiosnę 2022 planujemy powrót do udziału w rzeczywistych targach rekrutacyjnych za granicą.

o nich się mówi

Rektorzy bez gronostajów

W tym cyklu prezentujemy Ich Magnificencje inaczej niż zwykle są oni (i one!) ukazywani. Poprosiliśmy rektorów o wypełnienie krótkiej ankiety, dzięki czemu dostajemy barwną i ciekawą lekturę! Zapraszamy do poznania Ich Magnificencji z odmiennej niż codzienna perspektywy.

Prof. Celina M. Olszak: Nigdy nie jest za późno na szczęście i sukces

Cieszy mnie, że dzisiejszych studentów cechują luz i pewność siebie – mówi prof. dr hab. Celina Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Prof. Sylwester Czopek: Archeologia i… żużel

Polskim uczelniom najbardziej dziś potrzeba spokoju i zapewnienia przewidywalnej przyszłości – twierdzi prof. dr hab. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prof. Grzegorz Mazurek: Zaufajmy naszym uczelniom

Wszystko da się zrobić, gdy jest energia i chęć do działania – przekonuje prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2021

Laureaci Nagrody FNP 2021

7 grudnia br. odbyła się uroczystość wręczenia Nagród FNP 202, uznawanych za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Nagrody zostały wręczone po raz trzydziesty. Nagrody wręczyli laureatom prezes Fundacji prof. Maciej Żylicz oraz przewodniczący Rady Fundacji prof. Tomasz Guzik.

Mechanizmy działania komórek odpornościowych

Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie otrzymała Nagrodę FNP 2021 w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za odkrycie mechanizmów, które powodują, że glejaki złośliwe tak przeprogramowują komórki odpornościowe, aby wspierały rozwój tych nowotworów mózgu.Chemiczne modyfikacje mRNA

Prof. Jacek Jemielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę FNP 2021 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie chemicznych modyfikacji mRNA jako narzędzi do zastosowań terapeutycznych i badań procesów komórkowych.Wielki Obłok Magellana

Prof. Grzegorz Pietrzyński z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie otrzymał Nagrodę FNP 2021 w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za precyzyjne wyznaczenie odległości do Wielkiego Obłoku Magellana.Deflacjonistyczna teoria prawdy

Prof. Cezary Cieśliński z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę FNP 2021 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za rozwiązanie kluczowych problemów deflacjonistycznej teorii prawdy.

życie akademickie

Politechnika Łódzka w sieci innowacyjnych europejskich uczelni

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik otrzymał wiadomość o jednomyślnym zatwierdzeniu wniosku PŁ o uzyskanie statusu pełnoprawnego członka europejskiego konsorcjum skupiającego innowacyjne uczelnie. Oznacza to, że łódzka uczelnia techniczna dołącza do elitarnej sieci the European Consortium of Innovative Universities ECIU.

Powstało interdyscyplinarne konsorcjum naukowo-badawcze

W Katowicach w ramach szczytu Cyfrowego ONZ-IGF 2021 podpisane zostało porozumienie w sprawie utworzenia Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE.

Język polski na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach

Ruszył kurs języka polskiego na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach. Potrwa do czerwca 2022 roku

Areopag Uniwersytetów: Globalny kryzys cyfrowy

W poniedziałek 6 grudnia w Auli Lubrańskiego Collegium Minus na UAM odbyło się trzecie z kolei spotkanie w ramach cyklu Areopag Uniwersytetów. Tym razem zaproszeni do dyskusji goście starali się odpowiedzieć na pytanie, jak epidemia koronawirusa wpłynęła na relacje osobiste i społeczne.

Szkolnictwo wyższe na świecie

USA: Nauka online jest potrzebna, ale czy wystarczy motywacji?

Stanowy University of North Carolina, wykorzystując pandemiczne fundusze osłonowe, postanowił pomóc przedsiębiorcom poprzez szeroki program zdalnego kształcenia osób w wieku ponad 25 lat.

Łotewskie uczelnie nie chcą zagranicznej kadry dydaktycznej

Łotwa rozpoczęła walkę o otwarcie drzwi uczelni dla zagranicznej kadry dydaktycznej, ale same uczelnie się temu sprzeciwiają. Dlaczego łotewscy naukowcy nie chcą konkurować z zagranicznymi profesorami?

O tym się mówi

Prof. Marcin Gruchała o kształceniu lekarzy w uczelniach zawodowych: Pomysł oceniam negatywnie

Rektor GUMed ma wątpliwości, czy uczelnie zawodowe są w stanie kształcić lekarzy na odpowiednim poziomie.Apel KRePUZ do środowiska medycznego: - Nie szkalujcie naszego dobrego imienia!

Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych wyraża zdecydowane poparcie dla rozwiązań legislacyjnych, umożliwiających uruchomienie w Publicznych Uczelniach Zawodowych kształcenia na kierunku lekarskim.

Świat Rankingów

Wystartowało globalne badanie reputacyjne do Rankingów THE

Tego nie wolno przegapić: wystartowało globalne Badanie Reputacji Akademickiej 2022, prowadzone przez Times Higher Education. Po raz pierwszy zespół THE poprowadzi je we własnym zakresie.

Koźmiński liderem w Europie Środkowo-Wschodniej

Na 54. miejscu opublikowanego przez „Financial Times” rankingu najlepszych szkół biznesu w Europie znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego. Koźmiński jest też jedyną polską uczelnią, którą docenił brytyjski dziennik, umieszczając ją w swoim prestiżowym rankingu.

Women in Tech

Nowa generacja kobiecych startupów - Shesnnovation 2021/22

Dziewczyny, świat nowych technologii czeka na Wasze pomysły! Czy wiecie, że NAUKA może być pierwszym krokiem do biznesu? Średnio co 5 startup w Polsce w strukturach założycielskich posiada naukowca, a co 4 - kobietę. Kobiet naukowców, które decydują się na komercjalizację swoich prac badawczych, jest jeszcze mniej. Czas to zmienić!

W najnowszym numerze:

  • RANKING MBA
  • Studia menedżerskie
  • Edukacja ekonomiczno-zarządcza w epoce VUCA
  • Rozmowa z prof. Arkadiuszem Wójsem
  • Czego uczy nas matura 2021?

Przeczytaj całość w formie e-booka

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania 2021 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Poprzednie wydania 2020 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>