Perspektywy - Newsletter Akademicki 2022

Umiędzynarodowienie 2022: NOWE podejście, idee, narzędzia...

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2022” będzie nie tylko jubileuszowa (już 15. z kolei), ale także INNA, bo INNE są okoliczności, w jakich się spotykamy. Pandemia Covid-19 okazała się potężnym akceleratorem zmian w szkolnictwie wyższym. Nie łudźmy się, po pandemii nie wróci ono do dawnego kształtu, rozwiązań, rutyny... Internacjonalizacji dotyczy to szczególnie. Dlatego jest to odpowiedni moment na nowe spojrzenie dotyczące przyszłości umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. W znakomitym gronie, z udziałem 38 rektorów i prorektorów z czołówki polskich uczelni, będziemy o tym debatować 27-28 stycznia we Wrocławiu! Stawiamy przed uczestnikami konferencji pięć głównych pytań...

Studenci zagraniczni w Polsce

Konferencja we Wrocławiu - już za 9 dni!

W dniach 27-28 stycznia 2022 Wrocław stanie się stolicą umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego - to właśnie tam odbędzie się piętnasta doroczna konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce"! Gospodarzem wydarzenia jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a sama konferencja będzie miała charakter hybrydowy - uczestnicy mogą wybrać formułę udziału: uczestniczyć w obradach na miejscu bądź oglądać je w transmisji online.

O tym się mówi

Prof. Marcin Moniuszko: Odkryliśmy gen identyfikujący zwiększone ryzyko!

Zespół naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pod kierownictwem prof. Marcina Moniuszki, wskazał gen odpowiedzialny za ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19. Resort zdrowia opracuje test genetyczny identyfikujący, czy pacjent jest obciążony większym ryzykiem.

życie akademickie

Zaszczepiło się 89 proc. nauczycieli akademickich

Środowisko akademickie jest jedną z najlepiej zaszczepionych przeciwko COVID-19 grup w Polsce. Z danych Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) wynika, że zaszczepiło się aż 89 proc. nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia i realizujących działalność badawczą.

Areopag Uniwersytetów: potrafimy ze sobą rozmawiać

Zakończyła się pierwsza edycja Areopagu Uniwersytetów. Ostatnia debata odbyła się 10 stycznia w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

Katowice Europejskim Miastem Nauki 2024!

Katowice będą w roku 2024 Europejskim Miastem Nauki (EMN)! Ogromne znaczenie w wyborze stolicy województwa śląskiego miał sukces Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE (ŚFN) - Stowarzyszenie EuroScience, przyznające tytuł EMN, doceniło m.in. wzorową współpracę włodarzy miasta z uczelniami organizującymi ŚFN.

W UAM powstało Centrum Sztucznej Inteligencji

Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska powołała Centrum Sztucznej Inteligencji (CSI), którego dyrektorem został prof. dr hab. Krzysztof Jassem z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Plan równości płci na Politechnice Łódzkiej

Dokument przewiduje zapewnienie równości, zgodnie z zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca i jest wynikiem starań władz uczelni o zwiększanie świadomości wagi zagadnień równościowych.

UW przystąpił do EOSC Association

Uniwersytet Warszawski został członkiem EOSC Association, stowarzyszenia instytucji naukowych zaangażowanych w opracowanie i realizację strategii rozwoju European Open Science Cloud (EOSC).

8 grantów ERC dla naukowców z Polski

W pierwszym w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC Starting Grants zostało przyznanych 397 grantów dla najbardziej obiecujących naukowców z całego świata, w tym 8 grantów dla naukowców z Polski.

o nich się mówi

Rektorzy bez gronostajów

W tym cyklu prezentujemy Ich Magnificencje inaczej niż zwykle są oni (i one!) ukazywani. Poprosiliśmy rektorów o wypełnienie krótkiej ankiety, dzięki czemu dostajemy barwną i ciekawą lekturę! Zapraszamy do poznania Ich Magnificencji z odmiennej niż codzienna perspektywy.

Prof. Piotr Stepnowski: Działać, nie stać!

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego jako student potrafił połączyć naukę na kierunku ochrona środowiska z... grą na gitarze w zespole rockowym. Jako rektor najbardziej chciałby mieć trochę czasu na swoje pasje, ale na razie się na to nie zanosi...

Prof. Krzysztof Jóźwik: Każdy człowiek ma w sobie ukryty jakiś talent

Podziwiam moją uczelnię i jej społeczność, z którą można „przenosić góry” - mówi rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik.

Prof. Jarosław Bosy: Rozwijać się przez pryzmat innych

Uniwersytet to są ci, którzy tworzą wiedzę przełomową i ci, którzy są pośrednikami w transferze tej wiedzy, a o randze uczelni świadczy ilu najlepszych w swoich dziedzinach, rozpoznawalnych w świecie, naukowców na niej pracuje – podkreśla prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Czy fuzja THE i Inside Higher Education to „wejście smoka”?

Angielska spółka THE, znana zarówno jako wydawca magazynu Times Higher Education o szkolnictwie wyższym, ale także z międzynarodowych rankingów uniwersyteckich THE World University Rankings, zakupiła amerykańskie wydawnictwo Inside Higher Education.

Erudera: Zajęcia na Harvard University stacjonarnie

Harvard University ogłosił plany dotyczące wiosennego semestru. Pomimo wzrostu liczby przypadków COVID-19 wśród członków Harvardu i w całym kraju, studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach osobiście.

Nowy przewodnik KE po programie Erasmus+ na rok 2022

Komisja Europejska opublikowała nowy przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2022 wraz z zaproszeniem do składania wniosków. Zawarte są nowe terminy oraz zasady wnioskowania!

ranking lit

ranking lit

They are the Champions! - Najlepsze szkoły średnie w Polsce

Zwycięzcami XXIV Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022 są: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.

Rekordowa oglądalność Rankingu Liceów i Techników!

Strony z Rankingiem Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 licea.perspektywy.pl, technika.perspektywy.pl przez pierwsze trzy dni od publikacji (12-14 stycznia br.) odnotowały rekordową liczbę wejść – ponad milion odsłon (1 008 101) dokonanych przez 202 tys. unikalnych użytkowników.Prof. Barbara Marcinkowska: Wielkie wyzwanie

Od marca 2020 roku polskie szkoły znalazły się w nieznanej dotąd sytuacji. Pandemia wymusiła zmianę dotychczasowej stacjonarnej formy kształcenia na hybrydową lub zdalną - mówi dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Spcjalnej w Warszawie, przewodnicząca Kapituły Rankingu.Waldemar Siwiński: Ranking pomoże dobrze wybrać

O tym, jak czytać Ranking Liceów i Techników ze zrozumieniem, mówi Waldemar Siwiński, twórca polskich rankingów edukacyjnych.

PB: Znakomity Partner rankingu na Podlasiu

Politechnika Białostocka ogłosiła wyniki Podlaskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022. Pierwsze miejsce w województwie podlaskim ponownie zajęły II LO w Białymstoku oraz białostockie Technikum Elektryczne. W najnowszym rankingu na podium znalazło się też Technikum nr 1 w Zambrowie.

UAM: Uhonorowano najlepsze licea i technika Wielkopolski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłosił wyniki Wielkopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022 jako pierwszy w kraju. II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu oraz Technikum Komunikacji (ZSK) w Poznaniu to najlepsze szkoły średnie w Wielkopolsce według rankingu Perspektywy 2022.

UŁ: Łódzkie - uroczysty finał w Pałacu Biedermanna

I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi najlepszym liceum, wśród techników liderem placówka Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie - to wyniki XXIV Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022 w regionie Łódzkim. Na drugim miejscu, wśród liceów znalazło się tym razem Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Łodzi. Uroczystość ogłoszenia wyników zorganizowano w Pałacu Biedermanna Uniwersytetu Łódzkiego.

Gratulujemy

Prof. Marcin Pałys przewodniczącym RGNiSW

Były rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcin Pałys został nowym przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Dr hab. inż. Łukasz Skowroński prorektorem ds. nauki i ewaluacji na Politechnice Bydgoskiej

1 stycznia 2022 roku stanowisko prorektora ds. nauki i ewaluacji objął dr hab. inż. Łukasz Skowroński, prof. PBŚ.Agnieszka Stefaniak-Hrycko dyrektorem PAN Stacji Naukowej w Rzymie

Agnieszka Stefaniak-Hrycko została wybrana na stanowisko dyrektora jednostki pomocniczej PAN Stacji Naukowej w Rzymie. Jej 4-letnia kadencja rozpoczęła się z dniem 14 stycznia 2022 r.

To już 200. numer Perspektyw! Historia polskiej edukacji w pigułce: 100 rankingów, ponad 3000 artykułów...
W jubileuszowym numerze:

  • RANKING LICEÓW I TECHNIKÓW 2022
  • Tabele rankingowe
  • Rozmowa z Pawłem Atroszko

Przeczytaj całość w formie e-booka

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania:

2021 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2020 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>