Perspektywy - Newsletter Akademicki 2022

Szef Erasmusa w Polsce zapowiada nową odsłonę internacjonalizacji

Uniwersytety przyszłości muszą funkcjonować w sieciach, bo sieci dają im większą odporność w czasach kryzysu – przekonuje dr Paweł Poszytek, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Dodaje zarazem: - Dziś wyjazdy na pełny tok studiów trudno już uznać za znaczący element umiędzynarodowienia uczelni. Przyszłością uniwersytetów są krótkoterminowe mobilności, które sprzyjają rozwijaniu kompetencji 4.0 i pomagają tworzyć rozległe sieci kontaktów naukowych czy dydaktycznych. To ważna zapowiedź zmian w zakresie internacjonalizacji polskich uczelni.

Przyszłość umiędzynarodowienia: Pięć głównych pytań

Pandemia Covid-19 okazała się potężnym akceleratorem zmian w szkolnictwie wyższym. Nie łudźmy się, po pandemii nie wróci ono do dawnego kształtu, rozwiązań, rutyny... Internacjonalizacji dotyczy to szczególnie. Dlatego jest to odpowiedni moment na nowe spojrzenie dotyczące przyszłości umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. W znakomitym gronie, z udziałem 38 rektorów i prorektorów z czołówki polskich uczelni, będziemy o tym debatować 27-28 stycznia we Wrocławiu! Stawiamy przed uczestnikami konferencji pięć głównych pytań...

Studenci zagraniczni w Polsce

gwiazdy-umiedzynarodowienia

Nagrody dla mistrzów internacjonalizacji

To dzięki nim polskie uczelnie stają się coraz bardziej umiędzynarodowione. Przedstawiamy laureatów piątej edycji Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia (Internationalization Stars)! Celem nagrody jest uhonorowanie osób, które wniosły wybitny wkład do internacjonalizacji polskich uczelni. Gala Nagrody odbędzie się 27 stycznia we Wrocławiu podczas Konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce.

Prof. Lauritz Holm-Nielsen: Bądźcie odważni!

Nagroda Specjalna - DISTINGUISHED STAR 2022
Prof. Lauritz Holm-Nielsen, były rektor Uniwersytetu Aarhus (Dania) to światowej klasy ekspert, który profesjonalnie, ale i życzliwością podjął się w 2019 roku trudnej roli przewodniczenia międzynarodowemu zespołowi ekspertów, który dokonał wyboru polskich uczelni badawczych w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB), a następnie zaangażował się w coroczne monitorowanie tej inicjatywy oraz jej promocję na świecie. Nagroda Distinguished Star 2022 jest uhonorowaniem tej aktywności.


Prof. Rafał Witkowski: Clou to rozmowa

Gwiazda Zarządzania - MANAGEMENT STAR 2022
Dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM, historyk, m. in. Kościoła, współtwórca kierunku Liberal Arts and Sciences przy Wydziale Historii UAM, w latach 2011-2020 dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE), którego celem jest budowanie oferty przedmiotów w językach obcych. Zaangażowany we włączenie UAM do konsorcjum uniwersytetów EPICUR. Od 2020 prorektor UAM ds. współpracy międzynarodowej – w ramach tej funkcji rozwija współpracę z uniwersytetami w prawie wszystkich zakątkach świata.


Prof. Łukasz Sułkowski: Najistotniejsza jest ciekawość świata

Gwiazda Badań - RESEARCH STAR 2022
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, absolwent socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (1996), doktorat i habilitację zrobił na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, tam też uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. W 2014 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego oraz tytuł profesora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Prof. Janusz Szmyd: Kult wiedzy i pracy w zespole

Gwiazda Nauczania - TEACHING STAR 2022
Prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd, absolwent AGH (1977, w zakresie metalurgii metali nieżelaznych), stopień doktora otrzymał w 1980 (AGH), a stopień doktora habilitowanego w 1992 (AGH), od 1995 profesor AGH. Tytuł naukowy profesor nauk technicznych otrzymał z rąk Prezydenta RP w 2002, a w 2005 został mianowany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na stanowisko profesora zwyczajnego. Specjalizuje się w modelowaniu matematycznym procesów transportu ciepła i masy, pracuje obecnie na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Realizuje wiele grantów badawczych, jest autorem ponad 270 prac naukowych.


Dr Mariusz Sagan: Trzeba „uświatowić” polskie miasta

Gwiazda Dyplomacji - PUBLIC DIPLOMACY STAR 2022
Dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, współtwórca Strategii Lublin 2020 i Strategii Lublin 2030. Adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Absolwent ekonomii (1996) i politologii (1997) na UMCS, doktorat z zarządzania obronił na SGH (2008). Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju regionalnego i strategii miast oraz zarządzania strategicznego w biznesie międzynarodowym.


Liliana Lato: Fascynująca zmienność

Gwiazda Marketingu - Marketing STAR 2022
Liliana Lato, absolwentka anglistyki ze specjalnością nauczanie języka angielskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim. Na Uniwersytecie Łódzkim pracuje od 2010 r., od 2011 jako dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą. Jako dyrektor chętnie dostrzega i rozwija koncepcje członków zespołu, wspierając oryginalny tok myślenia, pożyteczny dla strategii uczelni


Monika Wysocka: Cała naprzód ku umiędzynarodowieniu

Wschodząca Gwiazda - RISING STAR 2022
Monika Wysocka Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Monika Wysocka, absolwentka bezpieczeństwa narodowego, specjalność międzynarodowe prawo humanitarne i migracji w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (2015), obecnie w trakcie doktoratu na tejże uczelni. Ukończyła też studia podyplomowe Global Affairs and Diplomacy (Akademia Sztuki Wojennej i University of Buckingham) oraz wiele kursów językowych i specjalistycznych w kraju i za granicą (m. in. w St. Andrews University). Na AMW pełni funkcje pełnomocnika rektora-komendanta ds. wymian międzynarodowych, instytucjonalnego koordynatora Erasmus+ i Military Erasmus+.


interstudent

Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

Pod honorowym patronatem prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich już po raz dwunasty rozstrzygnęliśmy konkurs Interstudent, w którym nagradzamy najlepszych zagranicznych studentów zdobywających wykształcenie w polskich uczelniach. Nagradzamy – jak co roku – ludzi ambitnych, dobrych studentów, ale przede wszystkim aktywnych, zaangażowanych, budujących mosty między kulturami. I co roku, dzięki współpracy z uczelniami, znajdujemy wielu znakomitych kandydatów.

Karen Nyakato Kyabega z Tanzanii: Dialog ponad różnicami

Interstudent 2022 - Studia licencjackie
Przyjechała do Polski w 2018 roku. Od początków swoich studiów na Uniwersytecie Warszawskim jest jedną z najbardziej zaangażowanych anglojęzycznych studentek wśród społeczności skupionej wokół Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu UW. Bierze udział w wydarzeniach i projektach, w których może poszerzyć swoją wiedzę związaną z wielokulturowością i dialogiem międzykulturowym.


Maksym Shcherbyuk z Ukrainy: Superstudent i absolwent

Interstudent 2022 - Studia magisterskie
Siedemnastoletni Maksym przyjechał do Katowic w 2015 roku. Został słuchaczem kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w języku polskim organizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Uczestniczył w zajęciach lektoratowych języka polskiego w grupie o najwyższym stopniu zaawansowania. Następnie podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego, gdzie przez 5 lat dał się poznać jako błyskotliwy, pracowity i ambitny młody człowiek.


Peliyagodage Chathura Dineth Perera ze Sri Lanki: Pracowity i cierpliwy

Interstudent 2022 - Studia doktoranckie
Będzie wspaniałym naukowcem – mówi o Peliyagodage Chathura Dineth Perera prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak, kierownik Zakładu Medycyny Translacyjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, podkreślając zarówno jego pracowitość, jak i życzliwość oraz zaangażowanie w pracę na rzecz młodszych kolegów.


Yiyu Chen z Chin: Wszyscy znają Yiyu Chen

Interstudent 2022 - Nagroda Specjalna
- Ilekroć rozmawiam z kimś na uczelni i wspominam, iż znam pewną chińską studentkę na UJ, na twarzach moich rozmówców pojawia się szeroki uśmiech: Tak, tak, koleguję się z Yiyu Chen. W rezultacie mam wrażenie, że choć na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego studiują setki studentów, panią Yiyu Chen znają wszyscy, a co najważniejsze, wszyscy darzą ją ogromną sympatią – mówi dr Anna Wysoka-Bar, adiunkt w Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

życie akademickie

Uniwersytet Wrocławski w sieci Uniwersytetów Europejskich

Uniwersytet Wrocławski i portugalski Uniwersytet w Minho dołączają do europejskiego sojuszu uniwersytetów Arqus.

Plan Równości Płci dla AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie wprowadziła Plan Równości Płci na lata 2022-2024. Głównym celem opracowanego dokumentu było wypracowanie rozwiązań instytucjonalnych.

NCN przyjęło standardy etyczne Global Code of Conduct

Narodowe Centrum Nauki dołączyło do grona instytucji, które przyjęły kodeks mający na celu zapobieganie eksportowi nieetycznych praktyk badawczych do krajów o niskich i średnich dochodach. Naukowcy wnioskujący o granty z NCN będą musieli planować swoje badania z uwzględnieniem zapisów Global Code of Conduct.

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa – trwa nabór wniosków

Do 28 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie. Jest on organizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.

Centrum Gospodarki Światowej UKSW w sieci

Rzetelne badania z obszaru gospodarki oraz analizy polskich i zagranicznych rynków przygotowane przez ekspertów UKSW znajdą się na nowo powstałej stronie Centrum Gospodarki Światowej UKSW.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w kosmicznej misji

Jak mikrograwitacja i kosmiczne promieniowanie wpływają na działanie konkretnych leków onkologicznych i na ludzkie zdrowie? To jedno z zagadnień, nad którym pracują naukowcy z UMW. Stworzone przez nich miniaturowe laboratorium z biologicznymi próbkami opuściło Ziemię. Bio-nanosatelita obserwacyjny LabSat został umieszczony na ziemskiej orbicie przez Falcon9 Transporter-3.Wroc.

Nowy wydział na Politechnice Bydgoskiej

Na początku 2022 roku na Politechnice Bydgoskiej powstał Wydział Sztuk Projektowych. Wraz z nim uczelnia chce rozwijać ofertę studiów kreatywnych. Stanowisko dziekana objął dr hab. Romuald Fajtanowski, prof. PBŚ.

o nich się mówi

Rektorzy bez gronostajów

W tym cyklu prezentujemy Ich Magnificencje inaczej niż zwykle są oni (i one!) ukazywani. Poprosiliśmy rektorów o wypełnienie krótkiej ankiety, dzięki czemu dostajemy barwną i ciekawą lekturę! Zapraszamy do poznania Ich Magnificencji z odmiennej niż codzienna perspektywy.

Prof. Marek Masnyk: Chciałbym już nie myśleć o pandemii

Prof. dr hab. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego, w swojej funkcji najbardziej lubi to, że może rozmawiać ze studentami, natomiast za swój największy dotychczasowy sukces uznaje zbudowaną od podstaw żeńską drużynę siatkówki UO, która stanowi wizytówkę uczelni.

Prof. Elżbieta Żądzińska: Najbardziej lubię rozmowy z badaczami

Dla prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, w życiu najważniejsze są trzy wartości: prawda, piękno i dobro.

Prof. Waldemar Tarczyński: Najtrudniej jest mówić "nie"

Aby osiągnąć sukces, trzeba być konsekwentnym i cierpliwym – przekonuje prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Nowa strategia (i pieniądze) dla europejskich uniwersytetów

W Strasburgu przedstawiono dwie nowe inicjatywy Komisji Europejskiej prowadzące do bliższej współpracy między europejskimi uczelniami. Komisja Europejska pragnie pójść krok dalej, wzmacniając proces współpracy i integracji europejskich uczelni.

Erudera: Wlk. Brytania mniej popularna wśród polskich studentów

Uniwersytety w Wielkiej Brytanii odnotowują znaczny spadek liczby studentów z krajów Europy Wschodniej, zwłaszcza z Rumunii i Polski. Dzieje się tak głównie z powodu wysokich opłat za wizy studenckie, a także podwyżek czesnego.

Collegium Civitas w gronie prelegentów APAIE

W programie tegorocznej prestiżowej, międzynarodowej konferencji APAIE znalazły się prezentacje prorektorów Collegium Civitas: dr Katarzyny Maniszewskiej i dr Rolanda Zarzyckiego. Odbędzie się ona w dniach 27-30 marca w Vancouver.

Gratulujemy

Prof. Andrzej Koźmiński z tytułem doktora honoris causa UW

Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął uchwałę w sprawie nadania prof. Andrzejowi Koźmińskiemu tytułu doktora honoris causa. Profesor jest jednym z filarów nauk o zarządzaniu w Polsce i Europie. Jako dziekan Wydziału Zarządzania UW przyczynił się do nowoczesnej nauki organizacji. Uroczystość nadania tytułu odbędzie się 16 lutego.Prof. Stanisław Kistryn wiceprzewodniczącym RGNiSW

Były prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisław Kistryn został wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Prof. Adam Weintrit członkiem Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit został członkiem Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.Dr hab. Piotr Rzymski dyrektorem naukowym USERN

Dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu został dyrektorem naukowym międzynarodowej sieci USERN. Sieć ta zrzesza obecnie ponad 18 tys. naukowców z ponad 120 krajów.Prof. Sebastian Skoczypiec powołany do Rady Naukowej ITWL

Prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, kierownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, został powołany przez ministra obrony narodowej w skład Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie.Dr hab. Sebastian Stach członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Dr hab. Sebastian Stach, prof. UŚ z Instytutu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został powołany na członka Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk.

To już 200. numer Perspektyw! Historia polskiej edukacji w pigułce: 100 rankingów, ponad 3000 artykułów...
W jubileuszowym numerze:

  • RANKING LICEÓW I TECHNIKÓW 2022
  • Tabele rankingowe
  • Rozmowa z Pawłem Atroszko

Przeczytaj całość w formie e-booka

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania:

2022 r.:
1

2021 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2020 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>