Perspektywy - Newsletter Akademicki 2022

Trzy nowe wskaźniki w metodologii Rankingu Uczelni Akademickich

We wtorek 8 marca, pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, obradowała Kapituła Rankingu Szkół Perspektywy 2022, która zatwierdziła metodologie tegorocznej edycji. Ranking Uczelni Akademickich, przygotowywany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz XXIII, oparty będzie generalnie na takiej samej metodologii, jak w roku ubiegłym, przy utrzymaniu tego samego zestawu siedmiu kryteriów i ich wag, z tym, że do rankingu włączono trzy nowe wskaźniki szczegółowe oraz doprecyzowano sposób liczenia jednego ze wskaźników umiędzynarodowienia. Nie zmieni się metodologia Rankingu Kierunku Studiów.

Polish universities rally to support Ukrainian refugees

W University World News, prestiżowym serwisie w języku angielskim dotyczącym światowego szkolnictwa wyższego, ukazał się artykuł Waldemara Siwińskiego i Kazimierza Bilanowa pt. „Polish universities rally to support Ukrainian refugees” o napływie ponad 1,7 mln uchodźców z Ukrainy i szerokim wsparciu udzielanym im w Polsce. Autorzy pokazują podejmowane w Polsce działania przez polskie uczelnie i społeczność akademicką.

umiedzynarodowienie

Umiędzynarodowienie w czasach niepewności

Konferencje z cyklu „Studenci zagraniczni w Polsce” zawsze były miejscem debaty nad strategią internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego i nauki, ale ze względu na okoliczności tegoroczne spotkanie, które odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia we Wrocławiu, będzie miało wagę wyjątkową. Dlatego do udziału w nim zapraszamy wszystkich, którym sprawy umiędzynarodowienia leżą na sercu. Wydarzenie skorelowanie jest z posiedzeniem Prezydium KRASP.

Polish universities undertake many activities to support Ukrainians in various areas. It is important that information about it is also provided in English, because the world still knows too little about how much help is given to them by Polish education institutions.

SGH Warsaw School of Economics provides support

The authorities of SGH Warsaw School of Economics take action to support the Ukrainian community. Here is a summary of the essential information about this assistance.

Kozminski University has undertaken many initiatives

Kozminski University, a Business School Impact System (BSIS) labelled school, deployed several relief actions.

Refugees accommodated in the dormitory of Gdańsk Tech

More than 120 people escaping the war zone in Ukraine found refuge in the dormitory of Gdańsk University of Technology in Brzeźno, a district of Gdańsk.

UMCS designated a drop off point for all donations

From 28th Feb 2022, UMCS designated a drop off point for all donations and an online fundraiser for UMCS together with Ukraine campaign.

MUB for Ukraine – fundraiser for an ambulance for Lviv

The Academic Community of the Medical University of Bialystok joined together to help Ukraine.They want to buy an emergency ambulance and deliver it to the hospital in Lviv.

The "SUT helps" programme

The Rector of the Silesian University of Technology, professor Arkadiusz Mężyk, has signed an ordinance on the establishment of the "SUT helps" programme. The main aim of the programme is to support charitable activities at the University.

The action "Students for Ukraine - We help" is still on

The action 'Students for Ukraine - We help' started almost three weeks ago at The University of Gdansk. During this time, students with the support of doctoral students and employees have undertaken the organisation of several activities for people affected by the warfare in Ukraine.

Stypendia Amazon – Perspektywy

500 tysięcy złotych zostanie rozdysponowanych wśród ukraińskich studentów uczelni technicznych, którzy w związku z wojną znaleźli się w trudnej sytuacji. Rusza akcja „Stypendia dla studentów z Ukrainy Amazon – Perspektywy”.

Polskie uczelnie  na rzecz Ukrainy

Centralny System Informatyczny dla studentów i naukowców z Ukrainy

Powstaje centralny system informatyczny umożliwiający studentom, doktorantom i pracownikom naukowym z Ukrainy znalezienie kierunku studiów, wolontariatu lub pracy na polskich uczelniach.

Ukraińcy mogą kontynuować studia na PW

11 marca został uruchomiony internetowy system rejestracyjny dla studentów z Ukrainy, którzy musieli przerwać studia na ukraińskich uczelniach, a chcą aplikować o kontynuację studiów na Politechnice Warszawskiej. W systemie mogą rejestrować się wyłącznie studenci mający obywatelstwo ukraińskie lub polskie.

UAM wspiera bazę noclegową dla uchodźców z Ukrainy

Na potrzeby przybywających do miasta rodzin z dziećmi Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oddaje do dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego halę sportową przy ul. Młyńskiej w Poznaniu.

Ułatwienia dla studentów z Ukrainy na AGH

Władze uczelni we współpracy z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów AGH służą m.in. wsparciem w zakresie uzyskania zapomogi finansowej.

Kursy z języka polskiego na PB

Politechnika Białostocka wspólnie z Fundacją DIALOG uruchamia bezpłatne kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy zmuszonych do ucieczki przed konfliktem zbrojnym.

Instytut Psychologii UJ oferuje bezpłatne wsparcie psychiczne

Zakład Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Instytucie Psychologii UJ oferuje bezpłatne wsparcie psychiczne studentom, doktorantom oraz pracownikom UJ niezależnie od narodowości dotkniętym bezpośrednio i pośrednio skutkami działań wojennych.

życie akademickie

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy już obowiązuje

Weszły w życie przepisy regulujące m.in. kwestie związane z edukacją, szkolnictwem wyższym i nauką dla uchodźców z Ukrainy.

FNP uruchamia Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej postanowiła uruchomić Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej. FNP sfinansuje do 6 projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.

Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz oferują pracę naukowcom z Ukrainy

Deklaracje zatrudnienia pracowników z Ukrainy złożyło 26 instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Pomoc dla polskich studentów kierunków medycznych w Ukrainie

Polscy studenci kierunków medycznych w Ukrainie będą mogli kontynuować naukę w Polsce na tych samych zasadach jak w Ukrainie – uczelnie otrzymają refundację.

Piąty grant ERC dla UW

Prof. Marta Bucholc z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała ERC Consolidator Grant. Jest to piąty grant przyznany w tym roku przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych dla UW.

ZUT rozpoczyna współpracę z Morskim Centrum Nauki

Prowadzenie wspólnych badań naukowych i projektów edukacyjnych zakłada porozumienie o wzajemnej współpracy między Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT a Morskim Centrum Nauki.

Na MUP powstanie kierunek lekarski

Minister Przemysław Czarnek poinformował podczas wspólnej konferencji prasowej z rektorem Mazowieckiej Uczelni Publicznej MUP w Płocku, że w 2023 roku zostanie w niej uruchomiony kierunek lekarski.

Uchodźcy z Kabulu uczą się polskiego na WUM

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ruszył kurs języka polskiego dla osób ewakuowanych z Afganistanu.To młodzi ludzie związani z medycyną, wśród których są lekarze, studenci medycyny i osoby, które chciałyby w Polsce podjąć studia medyczne.

Zgromadzenie FarU w GUMed

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się pierwsze tegoroczne posiedzenie Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita. Przedstawiono na nim m.in. planowane inicjatywy, w które zaangażowane jest FarU.

Certyfikat ESSSR dla Collegium Civitas

Collegium Civitas otrzymało certyfikat European School of Sustainability Sciences and Research na lata 2022-2024.

O tym się mówi

Przerwana kadencja – uchwała Senatu UWr

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zajął stanowisko wobec decyzji o wygaśnięciu mandatu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego przez ministra Edukacji i Nauki. W głosowaniu wzięło udział 37 senatorów 27 zagłosowało za, 4 było przeciw przy 6 wstrzymujących się.

Perspektywy zapraszają

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022 – na zlecenia czekamy do 29 kwietnia

Najnowsza, 23. edycja Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy ukaże się w czerwcowym numerze miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy" (zaraz po zakończeniu egzaminów maturalnych) oraz na stronie www.ranking.perspektywy.pl.

Salon Edukacyjny 2022: w kwietniu spotkamy się w EXPO XXI

Wracamy do targów on-site i wracamy do hal Centrum EXPO XXI. XXXVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2022 odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia.

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania:

2022 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

2021 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2020 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>