Perspektywy - Newsletter Akademicki 2022

Prof. Alojzy Nowak: Zarządzanie taką uczelnią jak UW jest fascynujące

Prof. dr. hab. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP, udzielił specjalnego wywiadu-rzeki dziennikarce "Perspektyw” red. Lidii Jastrzębskiej. Publikujemy obszerne fragmenty tej rozmowy. Całość jest do pobrania również w formacie pdf.


Ile zarabiają rektorzy? – Ministerstwo ujawnia

Różnica pomiędzy najwięcej i najmniej zarabiającym rektorem uczelni publicznej w kadencji 2020-2024 wynosi ponad 31 tys. zł. To, a również szczegółowe zarobki większości rektorów uczelni publicznych, poznaliśmy dzięki wyjaśnieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki złożonego w odpowiedzi na interpelację sejmową.

Wybory rektora Uniwersytetu Wrocławskiego – już 6 czerwca

23 marca 2022 roku Uniwersytecka Komisja Wyborcza UWr wydała uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyborów przedterminowych rektora.

Internacjonalizacja - w poszukiwaniu nowego paradygmatu

Waldemar Siwiński: Umiędzynarodowienie pod bombami

Coraz bardziej realna staje się wizja rozwoju współpracy jedynie w ściśle zdefiniowanych regionalnych lub politycznych „bańkach” akademickich, przy coraz chłodniejszych kontaktach światowych - mówi Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy w wywiadzie udzielonym "Forum Akademickiemu".


Paweł Poszytek: Stawiajmy na mobilności krótkoterminowe

Dziś wyjazdy na pełny tok studiów trudno już uznać za znaczący element umiędzynarodowienia uczelni. Przyszłością uniwersytetów są krótkoterminowe mobilności, które sprzyjają rozwijaniu kompetencji 4.0 i pomagają tworzyć rozległe sieci kontaktów naukowych czy dydaktycznych – mówi w wywiadzie dla Perspektyw dr Paweł Poszytek, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+.


Times Higher Eduation: Is globalisation dead?

Ostatecznym momentem śmierci globalizacji była chwila, w której Chiny, Indie i RPA wstrzymały się w ONZ od głosu potępiającego inwazję Putina - przytaczając opinię brytyjskiego dziennikarza Roberta Pestona, magazyn Times Higher Eduation zwraca uwagę na to, że „rosyjska inwazja na Ukrainę na lata zerwała wiele transgranicznych powiązań akademickich i naukowych.

Do zobaczenia we Wrocławiu – już w czwartek!

45 mówców, w tym 18 rektorów i prorektorów uczelni akademickich, wybitni goście z ministrem Wojciechem Murdzkiem na czele, 7 laureatów nagrody „Gwiazdy umiędzynarodowienia 2022”, czwórka najlepszych studentów zagranicznych w Polsce, Prezydium KRASP w pełnym składzie, prawie 200 osób na miejscu i 300 uczestników online – to najkrótsza charakterystyka konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”, która tym razem organizowana jest we Wrocławiu. Temat wiodący: Jak prowadzić umiędzynarodowienie w warunkach niepewności. A nie ma wątpliwości, że czeka nas radykalne przewartościowanie podejścia do umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. W wymiarze artystycznym przypomni o tym koncert „Solidarni z Ukrainą” w wykonaniu artystów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Do zobaczenia!

Koncert „Solidarni z Ukrainą”

31 marca 2022 o godz. 19.00, w ramach Konferencji "Studenci Zagraniczni w Polsce 2022", odbędzie się koncert "Solidarni z Ukrainą" w Hotelu „DoubleTree by Hilton” we Wrocławiu.

gwiazdy-umiedzynarodowienia

To dzięki nim polskie uczelnie stają się coraz bardziej umiędzynarodowione. Przedstawiamy laureatów piątej edycji Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia (Internationalization Stars)! Celem nagrody jest uhonorowanie osób, które wniosły wybitny wkład do internacjonalizacji polskich uczelni. Gala Nagrody odbędzie się 31 marca we Wrocławiu podczas Konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce.

Prof. Lauritz Holm-Nielsen: Bądźcie odważni!

Nagroda Specjalna - DISTINGUISHED STAR 2022
Prof. Lauritz Holm-Nielsen, były rektor Uniwersytetu Aarhus (Dania) to światowej klasy ekspert, który profesjonalnie, ale i życzliwością podjął się w 2019 roku trudnej roli przewodniczenia międzynarodowemu zespołowi ekspertów, który dokonał wyboru polskich uczelni badawczych w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB), a następnie zaangażował się w coroczne monitorowanie tej inicjatywy oraz jej promocję na świecie. Nagroda Distinguished Star 2022 jest uhonorowaniem tej aktywności.


Prof. Rafał Witkowski: Clou to rozmowa

Gwiazda Zarządzania - MANAGEMENT STAR 2022
Dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM, historyk, m. in. Kościoła, współtwórca kierunku Liberal Arts and Sciences przy Wydziale Historii UAM, w latach 2011-2020 dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE), którego celem jest budowanie oferty przedmiotów w językach obcych. Zaangażowany we włączenie UAM do konsorcjum uniwersytetów EPICUR. Od 2020 prorektor UAM ds. współpracy międzynarodowej – w ramach tej funkcji rozwija współpracę z uniwersytetami w prawie wszystkich zakątkach świata.


Prof. Łukasz Sułkowski: Najistotniejsza jest ciekawość świata

Gwiazda Badań - RESEARCH STAR 2022
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, absolwent socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (1996), doktorat i habilitację zrobił na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, tam też uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. W 2014 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego oraz tytuł profesora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Prof. Janusz Szmyd: Kult wiedzy i pracy w zespole

Gwiazda Nauczania - TEACHING STAR 2022
Prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd, absolwent AGH (1977, w zakresie metalurgii metali nieżelaznych), stopień doktora otrzymał w 1980 (AGH), a stopień doktora habilitowanego w 1992 (AGH), od 1995 profesor AGH. Tytuł naukowy profesor nauk technicznych otrzymał z rąk Prezydenta RP w 2002, a w 2005 został mianowany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na stanowisko profesora zwyczajnego. Specjalizuje się w modelowaniu matematycznym procesów transportu ciepła i masy, pracuje obecnie na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Realizuje wiele grantów badawczych, jest autorem ponad 270 prac naukowych.


Dr Mariusz Sagan: Trzeba „uświatowić” polskie miasta

Gwiazda Dyplomacji - PUBLIC DIPLOMACY STAR 2022
Dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, współtwórca Strategii Lublin 2020 i Strategii Lublin 2030. Adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Absolwent ekonomii (1996) i politologii (1997) na UMCS, doktorat z zarządzania obronił na SGH (2008). Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju regionalnego i strategii miast oraz zarządzania strategicznego w biznesie międzynarodowym.


Liliana Lato: Fascynująca zmienność

Gwiazda Marketingu - Marketing STAR 2022
Liliana Lato, absolwentka anglistyki ze specjalnością nauczanie języka angielskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim. Na Uniwersytecie Łódzkim pracuje od 2010 r., od 2011 jako dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą. Jako dyrektor chętnie dostrzega i rozwija koncepcje członków zespołu, wspierając oryginalny tok myślenia, pożyteczny dla strategii uczelni


Monika Wysocka: Cała naprzód ku umiędzynarodowieniu

Wschodząca Gwiazda - RISING STAR 2022
Monika Wysocka Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Monika Wysocka, absolwentka bezpieczeństwa narodowego, specjalność międzynarodowe prawo humanitarne i migracji w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (2015), obecnie w trakcie doktoratu na tejże uczelni. Ukończyła też studia podyplomowe Global Affairs and Diplomacy (Akademia Sztuki Wojennej i University of Buckingham) oraz wiele kursów językowych i specjalistycznych w kraju i za granicą (m. in. w St. Andrews University). Na AMW pełni funkcje pełnomocnika rektora-komendanta ds. wymian międzynarodowych, instytucjonalnego koordynatora Erasmus+ i Military Erasmus+.


Polskie uczelnie  na rzecz Ukrainy

Program stażowy UEK dla studentów z Ukrainy

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zainicjował specjalny program stażowy dla studentów z Ukrainy. Na mocy porozumienia z firmami działającymi w stolicy Małopolski przygotowano już ponad 100 miejsc.

Granty na start dla badaczy z Ukrainy na UMK

W celu wsparcia ukraińskich naukowców - uchodźców z Ukrainy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uruchamia specjalną ścieżkę "Grantów na start".

Politechnika Krakowska uruchamia zbiórkę funduszy

Politechnika Krakowska wraz z Fundacją Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej uruchomiła na portalu pomagam.pl zbiórkę na rzecz pomocy Ukraińcom.

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla studentów z Ukrainy

W ramach projektu „Strefa komfortu PSRP” Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej uruchomił bezpłatną pomoc psychologiczną dla studentów z Ukrainy, udzielaną w języku ukraińskim.

Zbiórka pieniędzy na uczelniach częstochowskich

Wspólnota Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Politechniki Częstochowskiej wspólnie z Fundacją Akademicką „Na progu” wspierają swoich studentów z Ukrainy!

Podchorążowie WAT zaangażowani w pomoc

Organizowanie miejsc noclegowych, wydawanie posiłków, rejestracja nowo przybyłych osób, segregacja darów – podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej angażują się w pomoc uchodźcom.

Najpotrzebniejsze leki trafiły do ukraińskich szpitali

Dzięki współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Grupy NEUCA oraz Fundacji Humanosh udało się zorganizować akcję pomocy, w wyniku której do ukraińskich szpitali trafiły niezbędne leki.

uniwersytety europejskie

Szkoła Główna Handlowa członkiem konsorcjum CIVICA

SGH oficjalnie została członkiem konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego CIVICA, które obejmuje 10 europejskich uniwersytetów.

Politechnika Kijowska i Politechnika Lwowska stowarzyszone z ENHANCE

Konsorcjum ENHANCE, do którego należy Politechnika Warszawska, powiększyło się o dwóch nowych partnerów stowarzyszonych z Ukrainy: Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy – Politechnikę Kijowską oraz Uniwersytet Narodowy – Politechnikę Lwowską. Na zdjeciu od lewej: rektor Jurij Bobalo z Politechniki Lwowskiej i rektor Michailo Zgurovski z Politechniki Kijowskiej.

SGGW walczy o europejski status w konsorcjum UNIgreen

Z myślą o stworzeniu transnarodowego sojuszu europejskich uczelni wyższych, osiem instytucji oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie złożyło wniosek projektowy w ramach inicjatywy Uniwersytetów Europejskich.

Świat Rankingów

Trzy nowe wskaźniki w Rankingu Uczelni Akademickich 2022

We wtorek 8 marca, pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, obradowała Kapituła Rankingu Szkół Perspektywy 2022, która zatwierdziła metodologie tegorocznej edycji. Ranking Uczelni Akademickich, przygotowywany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz XXIII, oparty będzie generalnie na takiej samej metodologii, jak w roku ubiegłym, przy utrzymaniu tego samego zestawu siedmiu kryteriów i ich wag, z tym, że do rankingu włączono trzy nowe wskaźniki szczegółowe oraz doprecyzowano sposób liczenia jednego ze wskaźników umiędzynarodowienia. Nie zmieni się metodologia Rankingu Kierunku Studiów.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uzyskał akredytację APHEA

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pozyskał prestiżową akredytację zagraniczną APHEA w zakresie edukacji na kierunku Zdrowie Publiczne.

Najlepsze licea i technika na Pomorzu nagrodzone

Odbyła się Gala Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022, która była jednym z elementów Dni Otwartych Politechniki Gdańskiej

Gala Podkarpackiego Rankingu Liceów i Techników

Podczas uroczystej gali Podkarpackiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022, która odbyła się na Politechnice Rzeszowskiej wręczono dyplomy dla najlepszych szkół.

Ranking Szkół Wyższych 2022 – zlecenia do 29 kwietnia

Najbardziej wyczekiwane wydanie Perspektyw - z Rankingiem Szkół Wyższych i Rankingiem Kierunków Studiów to prawdziwa kopalnia informacji dla maturzystów. Czy jest lepsze miejsce i czas na pokazanie siły uczelnianej marki w tak precyzyjnie dobranym środowisku i kontekście?

O tym się mówi

EuroSkills 2023 w Polsce - zamiast Sankt Petersburga

Już 31 marca odbędzie się oficjalne przystąpienie grupy polskich uczelni do Koalicji na rzecz WorldSkills i organizacji EuroSkills 2023 w Polsce.

Stypendia Amazon – Perspektywy

500 tysięcy złotych zostanie rozdysponowanych wśród ukraińskich studentów uczelni technicznych KRPUT, którzy w związku z wojną znaleźli się w trudnej sytuacji. Stypendia mogą zostać skierowane do obecnych studentów lub też nowo przyjętych na uczelnie w związku z sytuacją w Ukrainie. Rusza akcja „Stypendia dla studentów z Ukrainy Amazon - Perspektywy”.

Perspektywy zapraszają

Już za miesiąc spotkamy się na Salonie Edukacyjnym Perspektywy

22-23 kwietnia na terenie warszawskiego EXPO przy. ul. Prądzyńskiego ponownie spotkamy się z maturzystami, aby pomóc im w wyborze kierunku studiów i uczelni.

Women in Tech

Perspektywy Women in Tech Summit powraca!

Po raz pierwszy latem, ale niezmiennie w Warszawie i jak zwykle w doborowym międzynarodowym towarzystwie! Perspektywy Women in Tech Summit powraca! Weź udział w wyjątkowym spotkaniu kobiet nauki, biznesu i technologii, które podzielą się z nami swoim herstoriami, dorobkiem naukowym i wizjami przyszłości technologicznej świata. Zgarnij zniżki, darmowe bilety i specjalne dotacje!Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania:

2022 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2021 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2020 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>