Perspektywy - Newsletter Akademicki 2022

Jakość matury 2023 – to akademicki problem numer jeden

Pierwsze po wakacjach wydanie „Newslettera Akademickiego” rozpoczynamy tematem pozornie mało akademickim, bo Alarmem Maturalnym 2023, którym sygnalizujemy obawy i zagrożenia związane z realną groźbą obniżenia poziomu wiedzy kandydatów na studia w roku akademickim 2023/24. Świadomie używamy stylistyki z filmów wojennych, aby uzmysłowić wszystkim powagę sytuacji. Do przyszłorocznej matury przystąpią uczniowie, którzy z powodu pandemii stracili łącznie prawie dwa lata tradycyjnej nauki. Nie ma cudów, aby nie odbiło się to na poziomie przygotowania maturzystów do studiów!

Po co uczelniom DOBRZY maturzyści?

Do tego, aby zostać przyjętym na „jakieś” studia, wystarczy świadectwo dojrzałości z minimalnym, 30-procentowym wynikiem egzaminu. Takie są zasady i nie zamierzamy ich kwestionować. W sytuacji niżu demograficznego wszyscy kandydaci spełniający to kryterium są mile widziani, zwłaszcza tam gdzie są problemy z wypełnieniem limitów przyjęć. Ale uczelniom z ambicjami - także rankingowymi - musi zależeć na tym, żeby trafili do nich maturzyści wybitni, a przynajmniej dobrzy.

Dyrektor CKE: Dwie ścieżki do dojrzałości

O "nowej" i "starej" maturze w maju 2023, długiej liście lektur i powrocie egzaminów ustnych mówi dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jego często powtarzana rada, żeby przygotowania do matury rozpocząć już we wrześniu, w tym roku szkolnym jest szczególnie aktualna...

Co się zmieni na maturze 2023?

Pierwsi absolwenci 4-letnich liceów ogólnokształcących (ci, którzy poszli do LO po ósmej klasie) będą musieli zmierzyć się w maju 2023 z egzaminem maturalnym w nowej, trudniejszej formule. Absolwenci techników przygotowujący się do matury w starej formule także muszą liczyć się z tym, że ich egzamin będzie trudniejszy od tych z poprzednich, “pandemicznych” lat.

Z myślą o rekrutacji 2023

Salon Maturzystów: AGH szuka najlepszych w całej Polsce!

Rozpoczęły się zabiegi o najlepszych kandydatów na studia w roku akad. 2023/24. Największy zamach rekrutacyjny wzięła AGH i będzie obecna we wrześniu na Salonie Maturzystów aż w 10 miastach! SGGW będzie na 7 salonach. UJ zaprezentuje się w 6 miastach, podobnie PWr. Na 6 salonach będzie też ALK. Wiele innych uczelni postępuje równie ambitnie... I robią słusznie. Z analiz Perspektyw wynika jednoznacznie: jakość przyjętych na studia to jeden z najsilniejszych wskaźników decydujących o pozycji rankingowej uczelni. A im szerzej zarzuci się rekrutacyjną sieć, tym więcej zdolnych kandydatów można złowić! Gdzie jadą na łowy najambitniejsi?
Salon Maturzystów: Kosmiczny start w Kielcach – już 6 września

Po dwóch latach przerwy (wydarzenie było organizowane tylko online) Salon Maturzystów Perspektywy znów wraca do realu i to... w kosmicznym stylu! Zaczynamy już 6 września Kieleckim Salonem Maturzystów Perspektywy 2022 na Politechnice Świętokrzyskiej. To będzie prawdziwie kosmiczny start! Na kampusie uczelni powstał bowiem pierwszy w Polsce Mars Yard, czyli tor marsjański odtwarzający warunki panujące na Czerwonej Planecie.

Salon Maturzystów: Szczecin zaprasza 6-7 września

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego będzie gospodarzem Szczecińskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2022. Salon w Szczecinie zainauguruje ogólnopolską kampanię, która we wrześniu odbędzie się w 14 największych polskich ośrodkach akademickich.Informator dla Maturzystów 2023: Jest alarm - jest pomoc!

Najnowsza (sztandarowa!) publikacja Perspektyw, „Informator dla maturzystów Perspektywy 2023”. przypomina, że przyszłoroczna matura będzie trudna i że warto dobrze przygotować się do coraz wyższego progu wejścia do szkoły wyższej. Nasz Informator przygotowaliśmy z myślą o uczniach mających za sobą cztery lata nauki zakłóconej jednak przez pandemię, wprowadzane z marszu zmiany, konflikty. Na uwadze mieliśmy także wagę dobrego przygotowania kandydatów na studia, bo jakość przyjętych jest przecież podstawą sukcesów dydaktycznych uczelni!

życie akademickie

Uczelnia Łazarskiego z nowymi uprawnieniami akademickimi

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach.

PWr po raz kolejny przyzna nagrodę im. Stanisława Lema

Wystartowała druga edycja Europejskiej Nagrody im. Stanisława Lema (Lem Prize). Na młodego naukowca, którego badania mają szansę pozytywnie wpłynąć na przyszłość naszej cywilizacji czeka 100 tysięcy złotych. Zgłoszenia można wysyłać do 30 września.


Politechnika Morska w Szczecinie już oficjalnie - gratulujemy!

1 września szczecińska Akademia Morska stała się Politechniką Morską. To większe możliwości w dydaktyce, działalności naukowej, otwieraniu nowych kierunków i ośrodków badawczych.

Kosmiczna Politechnika Świętokrzyska

Największe w Europie międzynarodowe zawody łazików marsjańskich z pokazami naukowo-technologicznymi, European Rover Challenge, to kosmiczne wydarzenie, które w dniach 9-11 września ponownie odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej, na największym na świecie sztucznym torze marsjańskim.

Jarosław Olszewski: KRD wspiera młodych naukowców z Ukrainy

Dzięki zaangażowaniu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w dniach 11-18 września odbędzie się w Warszawie Polish-Ukrainian Summer Camp for Young Scientists z udziałem 30 młodych naukowców z Ukrainy.

W Płocku powstanie Akademia Mazowiecka

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 5 sierpnia 2022 r. o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku. Uczelnia ma powstać 1 października br. z przekształcenia Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Polscy sportowcy najlepsi w Europejskich Igrzyskach Akademickich

Osiemdziesiąt medali zdobyli reprezentanci polskich uczelni podczas Europejskich Igrzysk Akademickich, które odbyły się w Łodzi. Polscy sportowcy byli najlepsi w klasyfikacji medalowej państw!

Szkolnictwo wyższe w Polsce

Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, przyznał kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C.

Weszły w życie zapisy ustawy o Akademii Kopernikańskiej

Zwiększenie konkurencyjności i poziomu rozpoznawalności polskiej nauki w świecie to m.in. cele ustawy o Akademii Kopernikańskiej, której część zapisów weszła w życie 1 września.

uniwersytety europejskie

UPWR ze statusem Uniwersytetu Europejskiego

Decyzją Komisji Europejskiej międzynarodowe konsorcjum EU GREEN, do którego należy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu otrzymało status Uniwersytetu Europejskiego.

SGGW w gronie Uniwersytetów Europejskich

Komisja Europejska przyznała konsorcjum UNIgreen, do którego należy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, status Uniwersytetu Europejskiego.

Politechnika Koszalińska częścią Uniwersytetu Europejskiego

Politechnika Koszalińska już oficjalnie stała się częścią sojuszu dziewięciu europejskich uczelni, które uzyskały miano Uniwersytetu Europejskiego (UE) EU4DUAL.

umiedzynarodowienie

PARTFINDER - nowe narzędzie dla grup badawczych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło PARTFINDER. To rozwiązanie dla grup badawczych, które są zainteresowane nawiązaniem współpracy z innymi jednostkami z kraju i z zagranicy.

UŁ rozpoczyna realizację grantu Horyzontu Europa

Jak funkcjonują ekosystemy na izolowanych ukraińskich stepach?Sprawdzą to biolodzy Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Charkowskim Uniwersytetem Narodowym.

Szkolnictwo wyższe na świecie

RFI: Studia nad Loarą nie dla uchodźców pochodzenia afrykańskiego

Afrykańscy studenci, którzy do 24 lutego 2022 kształcili się na Ukrainie, mogą zostać deportowani z Francji, mimo że zostali już zapisani na studia w tym kraju.

Jewish Standard: Uczelnie medyczne nie przyjmą cudzoziemców

Rząd w Izraelu poinformował, że trzy duże uczelnie medyczne nie będą już przyjmować studentów zagranicznych.

Ukrainska Pravda: Nielegalny proceder

W Kijowie wykryto nielegalny plan przewożenia mężczyzn przez granicę pod przykrywką, że są polskimi studentami. Służby bezpieczeństwa zatrzymały docenta wydziału kijowskiego uniwersytetu.

Women in Tech

Startuje nowy program stypendialny AlphaLab!

Rusza nowy program stypendialny dla dziewczyn rozpoczynających studia na kierunkach nowotechnologicznych. AlphaLab i Perspektywy wspólnie wspierają rozwój maturzystek 2022, które zdecydowały się od roku akademickiego 2022/2023 kształcić na kierunkach z obszaru STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics).

2,5 miliona złotych - Smart Future of Ukraine!

W mądrą przyszłość i kapitał intelektualny Ukrainy zainwestowaliśmy już z naszymi Partnerami ponad 2,5 miliona złotych. Fundacja Edukacyjna Perspektywy i firma Intel ruszają z nowym programem stypendialnym „New Technologies for Women – Ukraine”.

Świat Rankingów

Polskie uczelnie w Rankingu Szanghajskim 2022 - czas na Szerpów?

Polskie uczelnie w większości utrzymały lub poprawiły swoje pozycje w opublikowanym 15 sierpnia Rankingu Szanghajskim 2022 – wśród 1000 najlepszych na świecie jest ich już 11 (przed rokiem było 10, przed dwoma laty 8). Dwie najlepsze to tradycyjnie Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski (obie w grupie 401-500). O sto pozycji awansowała Akademia Górniczo-Hutnicza.

Gratulujemy

Dr Dawid Kostecki nowym dyrektorem NAWA

Dr Dawid Kostecki został powołany przez prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, na stanowisko dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)Dr Paweł Kuch p.o. dyrektorem NCBR

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Żalek powołał dr. Pawła Kuch na pełniącego obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Funkcję tę sprawuje od 9 sierpnia br.Dr inż. Paweł Borowiecki w Królewskim Towarzystwie Chemicznym

Do elitarnej organizacji zrzeszającej chemików z całego świata został zaproszony dr inż. Paweł Borowiecki z Wydziału Chemicznego Politechniki WarszawskiejDr Joanna Karolina Malinowska członkinią Komitetu Sterującego EENPS

Dr Joanna Karolina Malinowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, została członkinią międzynarodowego Komitetu Sterującego (Steering Committee) East European Network for Philosophy of Science.Mateusz Hołda najmłodszym w historii Polski profesorem tytularnym

Mateusz Hołda z Wydziału Lekarskiego UJ CM (WL UJ CM) jest pierwszym polskim naukowcem, któremu przyznano tytuł profesora tytularnego przed ukończeniem 30. roku życia.Dr Wojciech Karczewski w zarządzie EUPHE

Dr Wojciech Karczewski, dyrektor Biura Międzynarodowego Uniwersytetu SWPS i pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej został powołany na stanowisko członka zarządu europejskiej organizacji European Union of Private Higher Education (EUPHE).Anna Rolczak w komitecie sterującym EUPRIO

Anna Rolczak, dyr. Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego, została wybrana do komitetu sterującego EUPRIO (European Association of Communication Professionals in Higher Education).Prof. Kamil Torres pełnomocnikiem ds. akredytacji kierunków medycznych PKA

Prof. dr hab. n. med. Kamil Torres, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został powołany na pełnomocnika ds. akredytacji kierunków medycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej.ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania:

2022 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

2021 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2020 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Administratorem danych osobowych jest Perspektywy Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane do momentu wypisania się z subskrybcji newslettera lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Perspektywy Press Sp. z o.o. (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu perspektywy.pl

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>