Perspektywy - Newsletter Akademicki 2022

Już 40 tys. uczniów odwiedziło Salon Maturzystów

Jeśli uznamy, że o jakości i pozycji szkół wyższych decydują nie tylko badacze i nauczyciele akademiccy, ale również studenci, to wrzesień jest miesiącem, w którym rozstrzyga się w dużej mierze pozycja uczelni za dwa i więcej lat! We wrześniu bowiem, podczas Salonu Maturzystów, zapadają wstępne decyzje uczniów najstarszych klas szkół średnich, na jakie studia i do jakiej uczelni pójdą za rok.

W tym roku „matura spotyka się ze studiami” w 14. największych ośrodkach akademickich. Za nami wydarzenia w Kielcach, Szczecinie, Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu. Obecnie trwa Salon w Gdańsku (15-16 IX). Kolejne salony odbędą się w Olsztynie (16 IX), Gliwicach (19-20 IX), Lublinie (19-20 IX), Poznaniu (22-23 IX), Białymstoku (23 IX), Krakowie (27-28 IX), Rzeszowie (29-30 IX) i Bydgoszczy (30 IX). Perspektywy przewidują, że z ofertą studiów 2023 zapozna się na Salonie ok. 100 tys. uczniów klas maturalnych.

Kielce: Start w kosmicznych krajobrazie

Salon Maturzystów Perspektywy znów wrócił do realu i to... w kosmicznym stylu! Na kampusie Politechniki Świętokrzyskiej powstał bowiem pierwszy w Polsce Mars Yard, czyli tor marsjański odtwarzający warunki panujące na Czerwonej Planecie.

Warszawa: Po raz pierwszy w Szkole Głównej Handlowej

Choć jest młodszy od maturzystów 2023 o rok lub dwa (w tym roku obchodził swoje 17-lecie), choć przez dwa pandemiczne lata odbywał się wyłącznie w formule online, a wreszcie – choć zmieniło się jego tradycyjne miejsce „stacjonowania” (po raz pierwszy zorganizowany został w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie), to tradycyjnie już przyciągnął tłumy maturzystów, ich nauczycieli i rodziców.

Wrocław: Salon na najwyższym poziomie

Ponad 7.5 tysiąca uczestników zgromadził Salon Maturzystów, który Perspektywy zorganizowały 13 i 14 września we Wrocławiu.

Łódź: Maturzyści opanowali Zatokę Sportu!

Tegoroczny Łódzki Salon Maturzystów odbył się 13 i 14 września na Politechnice Łódzkiej w Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym Zatoka Sportu. Łódzki Salon Maturzystów odwiedziło ponad 8 tys. osób.

Bestseller maturalny 2023 - na Salonie i w Empiku

Najnowsza (sztandarowa!) publikacja Perspektyw, „Informator dla maturzystów Perspektywy 2023”. przypomina, że przyszłoroczna matura będzie trudna i że warto dobrze przygotować się do coraz wyższego progu wejścia do szkoły wyższej. Nasz Informator przygotowaliśmy z myślą o uczniach mających za sobą cztery lata nauki zakłóconej jednak przez pandemię, wprowadzane z marszu zmiany, konflikty. Na uwadze mieliśmy także wagę dobrego przygotowania kandydatów na studia, bo jakość przyjętych jest przecież podstawą sukcesów dydaktycznych uczelni!

Szkolnictwo wyższe w Polsce

Minister Czarnek uczestniczył w obradach KRPUT

Dodatkowe 6 mln zł na budowę Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa dla Politechniki Poznańskiej, edukacja, to główne tematy, o których Minister Przemysław Czarnek rozmawiał podczas Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Ewaluacja: Większość odwołań będzie rozpatrzona pozytywnie

Przytłaczająca większość z odwołań złożonych przez uczelnie w sprawie ich oceny jakości działalności naukowej, zostanie rozpatrzonych pozytywnie - zapewnił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Uniwersytet Kaliski wystartuje w 2023 roku?

Kalisz zasługuje na miano ośrodka uniwersyteckiego. Ministerstwo przychyla się do utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego – powiedział w Kaliszu na konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Nowe logo (i biuro) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a zatem również Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, przeprowadziło się do nowej siedziby.

Oblężenie kierunków lekarskich

Trwa boom na kształcenie lekarzy. Od października ruszają dwa nowe kierunki lekarskie, a za rok jeszcze cztery.

UwB uzyskał pozwolenie na budowę swojej filii w Wilnie

Uniwersytet w Białymstoku uzyskał pozwolenie na budowę swojej filii w Wilnie (Litwa) i rozpoczynają się prace budowlane.

życie akademickie

Prof. Mykhailo Zgurovsky, Doktorem Honoris Causa Politechniki Poznańskiej

"To światowej sławy naukowiec, specjalista w dziedzinie cybernetyki, w tym analizy systemów oraz teorii decyzji (...) należy do grona tych wybitnych uczonych, którzy stworzyli własną szkołę naukową" - powiedział prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej.

Prof. Zgurowski: Bez wsparcia nauki Ukraina nie będzie suwerenna

- Jeśli chcemy być suwerenni, jeśli chcemy utrzymać państwo w naszych granicach i sprawić, by nikt nie myślał o agresji na Ukrainę, to jej zaawansowany technologicznie, naukowo-intensywny rozwój powinien stać się jednym z głównych priorytetów społeczeństwa ukraińskiego - mówi prof. Michaił Zgurowski, rektor Narodowego Uniwersytetu Technologicznego Ukrainy im. Igora Sikorskiego „KPI”.

Na UAM powstaje Centrum Biologii Lasu

W nowopowstającym Centrum Biologii Lasu na UAM naukowcy będą badać wpływ zmian klimatu na reprodukcję drzew.

ALK i NASK rozpoczynają współpracę naukowo-badawczą

Główne obszary współpracy pomiędzy Akademią Leona Koźmińskiego a NASK będą dotyczyły m.in. przygotowania i realizacji wspólnych inicjatyw badawczych oraz krajowych lub międzynarodowych projektów badawczych.

SGH i Fundacja Instytut Studiów Wschodnich powołali inicjatywę ESG

Wspólną ideą jest powołanie rady promującej prowadzenie biznesu w oparciu o zasady ESG (Environmental, Social and Governance)

umiedzynarodowienie

Ukraina laureatem nagrody edukacyjnej EAIE 2022

Ukraińskie szkolnictwo wyższe otrzymało nagrodę EAIE 2022 w kategorii „wizja i przywództwo” od European Association for International Education (EAIE).

Innowacyjna rola Erasmus+ InnHub

O tym, jak najlepiej wykorzystać potencjał Erasmus+InnHub rozmawiali uczestnicy debaty „Innowacyjna rola Erasmus+ InnHUB w kontekście rozwoju gospodarczego” podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Regionalne centrum innowacji Programu Erasmus+

Gospodarzem FRSE InnHUB będzie Politechnika Poznańska. Porozumienie w tej sprawie podpisano podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Otwarcie Erasmus+InnHUB w Gdańsku

Przedstawiciele pomorskich uczelni wyższych, władz Miasta Gdańska oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji rozpoczynają współpracę nad projektami, które wpłyną na region północnej Polski.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Portugal News: Rząd dyskryminuje prywatne uczelnie

Portugalskie Stowarzyszenie Prywatnego Szkolnictwa Wyższego (APESP) oskarżyło rząd o uniemożliwianie prywatnym instytucjom uznawania stopni naukowych i dyplomów przyznawanych przez zagraniczne uniwersytety.

Dutch News: University of Amsterdam ogranicza liczbę cudzoziemców

Uniwersytet w Amsterdamie (UvA) zapowiedział, że od przyszłego roku chce ograniczyć liczbę międzynarodowych studentów na kierunkach takich jak polityka i psychologia.

Erudera: Studenci z Turcji szukają azylu w Europie

Tureccy studenci i wykładowcy wyjeżdżający za granicę w ramach Erasmus+ opuszczają program w połowie, by znaleźć sposób na pozostanie w krajach europejskich na stałe.

Świat Rankingów

SGH w rankingu FT Masters in Management 2022

„The Financial Times” opublikował ranking programów magisterskich z zakresu zarządzania „Masters In Management”. Magisterski kierunek SGH Zarządzanie znalazł się w czołówce stu najlepszych na świecie – jako jedyny polski program w tym zestawieniu.

Women in Tech

Premiera raportu: Młode wartości. Jakiego świata chce pokolenie Z reprezentujące obszar ICT i STEM?

Raport “Młode wartości” - Fundacji Perspektywy i Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, poświęcony jest postawom i przekonaniom młodych ludzi uczących się, studiujących lub pracujących w sektorze ICT (information and communication technologies) i STEM (science, technology, engineering, mathematics).Dziewczyny w grze! II edycja programu

Dziewczyny w grze! to pierwszy w Polsce program stypendialno-mentoringowy dla kobiet w gamingu i gamedevie, skierowany do uczennic szkół średnich każdego typu, ze szczególnym uwzględnieniem kandydatek z mniejszych miejscowości.

Gratulujemy

Prof. Marcin Gruchała przewodniczącym Zgromadzenia FarU

Podczas Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, przekazał przewodnictwo Uczelni Fahrenheita prof. Marcinowi Gruchale, rektorowi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.Prof. Piotr Wachowiak w radzie nadzorczej PZU SA

Rektor SGH Prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej, został 1 września 2022 roku powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na członka rady nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA.Grażyna Żebrowska w zarządzie IDEAS NCBR

Grażyna Żebrowska została członkinią zarządu IDEAS NCBR – ośrodka badawczo-rozwojowego  działającego w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii  w Polsce.Dr hab. Marek Sioma przewodniczącym Zespołu Doradczego ds. programu "Perły nauki"

Dr hab. Marek Sioma, prof. uczelni z Katedry Metodologii i Badań nad XX-XXI w. w Instytucie Historii na Wydziale Historii i Archeologii UMCS został przewodniczącym Zespołu Doradczego ds. programu „Perły nauki”.Dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG nową prorektor ds. współpracy i rozwoju UG

Dr hab. Sylwia Mrozowska została powołana przez rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego, na stanowisko prorektora ds. współpracy i rozwoju.Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania:

2022 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

2021 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2020 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Administratorem danych osobowych jest Perspektywy Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane do momentu wypisania się z subskrybcji newslettera lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Perspektywy Press Sp. z o.o. (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu perspektywy.pl

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>