Perspektywy - Newsletter Akademicki 2022

Quod felix, faustum fortunatumque sit!

- Oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne! We wszystkich polskich uczelniach już zabrzmiała lub wkrótce zabrzmi ta tradycyjna formuła w języku łacińskim kończąca uroczyste inauguracje nowego roku akademickiego. Jaki on będzie? Dla ponad 1 miliona 200 tysięcy studentów będzie to zapewne najwspanialszy okres w ich życiu… Dla władz uczelni będzie to kolejny rok wysiłków o takie zorganizowanie procesu dydaktyczno-naukowego, aby bolączki codzienności, od szybujących ku niebu cen energii elektrycznej i gazu poczynając, nie zdeformowały pracy uczelni. A dla wszystkich będzie to rok w cieniu toczącej się tuż za miedzą okrutnej wojny... Mimo wszystko: Quod felix, faustum fortunatumque sit!

Prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP o nowym roku akademickim

- Będąc w obliczy wielu wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym i nauką, wchodzimy w kolejny rok akademicki z obawami, ale także nową energią i siłą - czytamy w piśmie wystosowanym przez przewodniczącego KRASP, prof. Arkadiusza Mężyka, z okazji inauguracji nowego roku akademickiego.

Na uczelniach przybywa studentów zagranicznych

Nowy rok akademicki został uroczyście zainaugurowany już na wielu uczelniach. Wśród studentów rozpoczynających swoją edukacyjną przygodę są także młodzi ludzie, którzy przyjechali na studia do Polski. Dla nich są to podwójnie wielkie emocje.

Inauguracje

Gdańskie uczelnie wspólnie świętowały nowy rok akademicki

1 października, przy dźwiękach carillonów, władze rektorskie, senaty i społeczności akademickie 14. uczelni uroczyście otworzyły rok akademicki 2022/2023.


Politechnika Morska: Inauguracja pod nową nazwą

1 października, przy kamieniu upamiętniającym Państwową Szkołę Morską w Szczecinie, odbyło się tradycyjne spotkanie absolwentów szczecińskich szkół morskich. O godzinie 11.00, ceremonialnym podniesieniem flagi państwowej, rozpoczęła się główna uroczystość inauguracji roku akademickiego 2022/2023.


Uniwersytet Jagielloński: Rok akademicki 2022/2023 nie będzie łatwy

- Wiem, że musimy jak najszybciej opracować program oszczędnościowy, zwrócić się do całej wspólnoty akademickiej o pomoc w jego realizacji, ale nawet przy maksymalnych oszczędnościach nie udźwigniemy bez znaczącego zwiększenia subwencji ciężaru wzrostu cen energii i pozostałych mediów – stwierdził rektor UJ prof. Jacek Popiel.


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: Powstaje koncepcja budowy szpitala klinicznego

– Bardzo zaawansowana jest koncepcja budowy nowego wysokospecjalistycznego szpitala klinicznego wraz z centrum kształcenia medycznego i rozwoju fizycznego – mówił rektor UWM, Jerzy Przyborowski.


SGGW: Symbolem naszych czasów ma być bezpieczeństwo

- Wierzę, że „ludzi dobrej woli jest więcej” i w najbliższym czasie uda się znaleźć racjonalny sposób, by uchronić ludzkość od katastrofy ekologicznej - powiedział podczas inauguracji, prof. Michał Zasada.


Politechnika Śląska: Uczelnia stawia na rozwój umiędzynarodowienia

Dalszy rozwój umiędzynarodowienia, zacieśnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie kształcenia i aktywny udział w rozwoju regionu – to plany na najbliższe 12 miesięcy na Politechnice Śląskiej.


Uniwersytet Warszawski: Uczelnia musi kształtować przyszłość

- Sprawą zasadniczą jest jakość prowadzonych badań naukowych oraz realizowanych zajęć dydaktycznych, a także próg wejścia na uczelnię - powiedział w swoim przemówieniu prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Trudne wyzwania w nowym roku akademickim

- Nadchodzący rok akademicki zapowiada się jako rok niełatwy; wszystkim nam przyjdzie mierzyć się z wieloma trudnościami – powiedziała podczas inauguracji nowego roku akademickiego rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Bogumiła Kaniewska.


Katolicki Uniwersytet Lubelski: W przyszłym roku uruchomiony zostanie kierunek lekarski

- Prowadzimy już studia pielęgniarskie i położnicze, a w przyszłym roku uruchomimy kierunek lekarski. Rozpoczęliśmy także prace zmierzające do utworzenia szpitala klinicznego - oznajmił ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor uczelni.


Politechnika Świętokrzyska: Startuje nowy kierunek - inżynieria biomedyczna

W nowym roku akademickim naukę rozpocznie ok. 4 500 żaków, w tym 1500 nowych studentów. W edukacyjnej ofercie uczelni znalazł się nowy kierunek studiów uruchomiony wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego – inżynieria biomedyczna.


Politechnika Warszawska: Alternatywny scenariusz na wypadek zagrożeń

– Zawsze, ale w tych ostatnich miesiącach w szczególności, naszą największą troską jest dbanie o bezpieczeństwo i dobro wszystkich członków naszej społeczności – powiedział rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Krzysztof Zaremba.

życie akademickie

Minister Czarnek: Ceny energii będą wyższe, ale nie wielokrotnie

- Zapewniam rektorów uczelni, że ceny energii będą wyższe, ale nie wielokrotnie; uczelnie muszą mieć takie ceny energii, które będą do pokrycia z budżetu państwa, nad tym pracujemy - powiedział minister Przemysław Czarnek.

Uniwersytet Wrocławski i UMed. we Wrocławiu łączą siły

Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przygotowują plan federalizacji. Celem jest wzmocnienie potencjału przy zachowaniu autonomii obu uczelni.

W AGH uruchomiono superkomputer Atena

Atena został uruchomiony w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH. Osiąga teoretyczną moc obliczeniową ponad 7,7 PetaFlopsów. Jest obecnie najszybszym i najbardziej ekologicznym superkomputerem w Polsce.

Wydział Medyczny KUL zainaugurował działalność

- Chcemy widzieć całego człowieka – jego aspekt somatyczny, psychiczny i duchowy – powiedział rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podczas uroczystej inauguracji działalności Wydziału Medycznego.

Na Politechnice Wrocławskiej powstaje Wydział Medyczny

Od przyszłego roku akademickiego naukę na pierwszym roku kierunku lekarskiego ma zacząć 60 osób, a studia będą prowadzone we współpracy z wrocławskimi szpitalami.

Politechnika Lubelska najlepsza w statystyce patentowej

W 2021 roku liczba udzielonych przez Urząd Patentowy RP patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe wyniosła blisko 3244. Politechnika Lubelska okazała się najaktywniejszym podmiotem w kraju, zajmując 1 miejsce.

umiedzynarodowienie

Spotkanie rektorów politechnik z Kijowa i Warszawy

Prof. Michaił Zgurowski, Rektor Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy – Politechniki Kijowskiej odwiedził Politechnikę Warszawską, gdzie spotkał się z rektorem prof. Krzysztofem Zarembą oraz rektorem PW w latach 2005-2012 prof. Włodzimierzem Kurnikiem.

MSCA4Ukraine – program stypendialny dla Ukraińców

W ramach Marie Skłodowska-Curie Actions uruchomiony został nowy program stypendialny Unii Europejskiej wspierający naukowców z Ukrainy.

Amerykańscy stypendyści Fullbrighta w Polsce

Do Polski przylecieli amerykańscy stypendyści The Fullbright Program. Ambasador Mark Brzezinski powitał ich podczas przyjęcia w swojej rezydencji.

Na PŁ powstał Erasmus+ InnHUB Łódź

W ramach obchodów inauguracji roku akademickiego w Politechnice Łódzkiej zostało podpisane porozumienie zapowiadające powstanie Erasmus+ InnHUB Łódź.

Jak nas widzą

Daily Trust: Nigeryjscy studenci uzyskali pomoc od Polski

Znaczenie relacji polsko-nigeryjskich zostało przetestowane w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Gdy armia rosyjska zbliżała się do głównych miast Ukrainy, jej mieszkańcy uciekali poza granice kraju. Wśród nich byli studenci z Nigerii studiujący w tym kraju.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Ynet News: Amerykańscy studenci popierają bojkot Izraela

Jak wynika z oficjalnego badania przeprowadzonego przez izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ponad połowa amerykańskich studentów popiera ruch BDS wspierający Palestyńczyków.

Studenci Erasmusa nie mają gdzie mieszkać

Włoskie media informują, że wielu zagranicznych studentów, w tym z Polski, bezskutecznie od wielu tygodni poszukuje już nawet nie mieszkania, ale pokoju do wynajęcia.

Z myślą o rekrutacji 2023

Co trzeci maturzysta 2023 był na Salonie Maturzystów Perspektyw!!!

Po dwóch latach covidowej przerwy, na 8 miesięcy przed maturą 2023, w obliczu coraz trudniejszych wyborów i wyzwań stojących przed kandydatami na studia, spotkaliśmy się na wrześniowym Salonie Maturzystów Perspektywy 2022 z blisko 100 tysiącami uczniów ostatnich klas liceów i techników!

Krakowski Salon Maturzystów zniwelował strach przed maturą

- Przez tyle lat marzyliśmy o bezpośrednim spotkaniu na Krakowskim Salonie Maturzystów i oto mam przyjemność powitać Państwa w Sali Auditorium Maximum UJ – zwrócił się prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego do zgromadzonych na inauguracji.

Politechnika Rzeszowska - stolicą podkarpackich maturzystów!

Mimo deszczowej pogody i mimo odbywającej się „matury próbnej” z matematyki Rzeszowski Salon Maturzystów Perspektywy 2022 odwiedziły tłumy uczniów i nauczycieli z podkarpackich szkół średnich.

Polemizujemy

Powrót ustnego na maturze. Tylko bez paniki!

28 września, na stronie internetowej tvn24, Justyna Suchecka opublikowała artykuł, pod jakże klikalnym tytułem, „Oblali matematykę, a muszą zdawać język polski. Promocja maturalna się skończyła". Dwa tygodnie wcześniej Nataniel Brożnowicz, z serwisu sprzedającego kursy maturalne, na ten sam temat nagrał Tik Toka „Największy absurd maturalny” i chwalił się ogromnymi zasięgami. Nauczyciel Roku 2021 Dariusz Martynowicz radzi uczniom odwołanie się do UE i mówi o łamaniu praw człowieka.

Gratulujemy

Paweł Poszytek doktorem habilitowanym

Politechnika Śląska nadała Pawłowi Poszytkowi, dyrektorowi FRSE oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.Dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK stypendystką ACCA IAAER Scholars Program

Celem dwuletnich programów Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz International Association for Accounting Education and Research (IAAER) jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prowadzenia badań.Prof. Janusz Kotowicz wiceprezesem Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej

Prof. Janusz Kotowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Śląskiej został jednogłośnie wybrany wiceprezesem zarządu stowarzyszenia Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa.Dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka członkinią PKA

Dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, prorektor ds. Kształcenia Politechniki Białostockiej – została członkinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej.Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania:

2022 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

2021 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2020 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Administratorem danych osobowych jest Perspektywy Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane do momentu wypisania się z subskrybcji newslettera lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Perspektywy Press Sp. z o.o. (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu perspektywy.pl

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>