Perspektywy - Newsletter Akademicki 2022

Debata rektorów Polski i Ukrainy o budowie bezpiecznej Europy

Ponad 20 rektorów czołowych uczelni Polski i Ukrainy spotka się 1-2 grudnia w Lublinie, aby dyskutować o działaniach mających na celu odbudowę i innowacyjną transformację Ukrainy, co jest warunkiem pokojowego rozwoju naszego kontynentu. Konferencja „Post War Innovative Transformation of Ukraine” organizowana jest przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wspólnie z Ukraińską Fundacją Talentów, prezydentem Lublina i partnerami akademickimi. Weźmie w niej udział ponad 100 uczestników - wybitnych przedstawicieli nauki i polityki oraz liderów życia społeczno-gospodarczego Ukrainy, Polski, USA i innych krajów. Honorowy patronat nad konferencją objęła małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

exclusive

Politechnika Białostocka: Pomoc to odruch naturalny

W sytuacji, kiedy doniesienia z frontu mówią o nowych ofiarach i zniszczeniach, uważamy, że zadaniem uczelni jest szerzenie humanitaryzmu. Będziemy wspierać uchodźców w pozyskiwaniu formalnych świadczeń pomocowych, ale też wspierać ich na stopie kontaktów międzyludzkich. Wrażliwość społeczna pracowników i studentów Politechniki Białostockiej objawia się w spontanicznych gestach pomocy, które wszyscy uważamy za naturalne. Specjalnie dla Newslettera Akademickiego o działaniach prowadzonych przez uczelnię na rzecz Ukrainy opowiada prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.


Uniwersytet Gdański: Przygotujmy się do odbudowy Ukrainy

Dzisiaj kluczowa staje się kwestia, jak nadal mądrze pomagać Ukrainie, by polskie uniwersytety odegrały strategiczną rolę w odbudowie jej systemu szkolnictwa wyższego. To ogromna szansa na prawdziwe pojednanie pomiędzy naszymi krajami, na bazie już zaistniałego w ostatnich miesiącach ogromnego kapitału dobra. Specjalnie dla Newslettera Akademickiego o działaniach prowadzonych przez Uniwersytet Gdański na rzecz Ukrainy opowiada prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor UG.

Działania na rzecz Ukrainy

Współpraca WUM z uczelniami medycznymi z Ukrainy

W roku akademickim 2022/2023 możliwość udziału w programie Erasmus+ otrzymali studenci, doktoranci i pracownicy ukraińskich uczelni medycznych. Jest to forma pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy.

Projekt „Klinika Prawa” na UW

W ramach Programu „Studenci dla Otoczenia” w sem. zimowym 2022/2023 na Wydziale Prawa i Administracji UW uruchomiony został projekt „Klinika Prawa – pomoc dla studentów, doktorantów, pracowników UW z Ukrainy”.

życie akademickie

UG nawiązał współpracę z Europejskim Centrum Solidarności

Wspólne projekty, od badawczych po kulturalne, szkoły letnie i zimowe dla zagranicznych studentów, to tylko kilka inicjatyw z wielu, do których zobowiązali się Uniwersytet Gdański i Europejskie Centrum Solidarności.

Instytut Europejski Uniwersytetu Yanshan zainaugurował działalność

Na Politechnice Śląskiej swoją działalność zainaugurował Instytut Europejski Uniwersytetu Yanshan. Naukę w nim podjęło 61 studentów z Chin.

Na SGGW powstanie inteligentna strefa badań

Dzięki współpracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z T-Mobile Polska na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie powstanie inteligentna infrastruktura badawcza.

Uniwersytet Łódzki uruchomi Kolegium Doktorskie dla prawników

Uniwersytet Łódzki, jako pierwsza publiczna uczelnia w Polsce, uruchamia Kolegium Doktorskie, którego słuchacze będą mogli eksternistycznie zdobyć stopień doktora nauk prawnych.

Politechnika Wrocławska: Druga edycja LemPrize dla naukowca z Cambridge

Prof. Samuel Stranks z Uniwersytetu w Cambridge, specjalista w dziedzinie optoelektroniki, został laureatem Europejskiej Nagrody Naukowej im. Stanisława Lema. Decyzję kapituły poznaliśmy podczas Święta Politechniki Wrocławskiej.

KUL poprowadzi wspólne badanie z WIM

Prowadzenie badań naukowych, wymiana doświadczeń oraz organizacja konferencji, to główne założenia umowy podpisanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

UP Lublin otworzył Pracownię Umiejętności Klinicznych

Fantomy zwierząt w skali 1:1, modele do treningu zakładania opatrunków, innowacyjne aplikacje to tylko niektóre z nowoczesnych materiałów dydaktycznych, w jakie wyposażona jest Pracownia Umiejętności Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Perspektywy patronują

W Europejskim Mieście Nauki 2024 - o jakości kształcenia

Wymiana doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw, praca zespołowa nad ciągłym udoskonalaniem jakości kształcenia to najważniejsze cele przyświecające organizatorom pierwszego Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia, który odbywał się w Katowicach, w formule hybrydowej, od 16 do 18 listopada.

Warto przeczytać

Prezentujemy dwie nowe książki nt. szkolnictwa wyższego napisane przez polskich naukowców, których łączy wysoki profesjonalizm, a także to, że obaj są laureatami Nagrody „Gwiazda Umiędzynarodowienia – Research Star” (Kwiek – 2020, Sułkowski – 2022) przyznawanej corocznie przez środowiskową Kapitułę, której sekretariat prowadzi Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

Prof. Marek Kwiek: Globalna nauka, globalni naukowcy

Globalizacja nauki stawia w centrum uwagi globalnego naukowca i jego indywidualne wybory zawodowe, takie jak sieci współpracy czy intensywność prowadzonych badań, pracującego na przecięciu nauki globalnej i krajowej.Prof. Łukasz Sułkowski: Zarządzanie uczelnią cyfrową. Między utopią wolności a dystopią władzy

Zarządzanie akademickie to złożony obszar działalności organizacyjnej, w którym krzyżują się różne interpretacje funkcjonowania uczelni – pisze prof. Sułkowski we wstępie do tej, bardzo obszernej – jak podkreślają recenzenci – odważnej, książki.

Study in Poland w działaniu

W listopadzie Kazachstan, w grudniu Azerbejdżan

Listopad już w pełni, ale "Study in Poland" nie zwalnia tempa i zaprasza uczelnie członkowskie na targi na najbardziej rokujące rynki rekrutacyjne. Już 23-25 listopada 2022 biało-czerwone stoisko narodowe będzie witało przyszłych studentów w Almaty, a 3-4 grudnia - będziemy w Baku!

Akademia Internacjonalizacji - nadchodzące szkolenia

Już od 5 lat Akademia Internacjonalizacji szkoli przedstawicieli społeczności akademickiej w Polsce w zakresie pogłębienia wiedzy na temat kluczowych aspektów umiędzynarodowienia uczelni i profesjonalizacji procesów związanych z tym obszarem. 30 listopada zapraszamy Państwa na szkolenie online "Czy widać nas w sieci? O marketingu społecznościowym dla uczelni".

Women in Tech

Women in Tech Camp - wsparcie mentorów IT dla ponad 160 stypendystek

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” po raz piąty organizuje Women in Tech Camp - największy tematyczny wyjazd, wspierający maturzystki i studentki niższych roczników, w rozwoju swojej przyszłej kariery zawodowej.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Balkan Insight: Drenaż mózgów na Słowacji?

Problemy społeczno-ekonomiczne, dysfunkcje instytucji i braki w systemie edukacji skłaniają młodych Słowaków do szukania możliwości za granicą.

Helsinki Times: Finlandia w centrum zainteresowania

Liczba studentów zagranicznych chcących studiować w Finlandii znacznie wzrosła w tym roku. Najwięcej studentów przybywających do tego kraju pochodzi z Rosji i Chin.

Gratulujemy

Prof. Jerzy Woźnicki doktorem honoris causa Uniwersytetu Budownictwa i Architektury

Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP, otrzymał tytuł doktora honoris causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury.Prof. Elżbieta Żądzińska członkinią EUA RISG

Prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, została członkinią European University Association Research & Innovation Strategy Group (EUA RISG).Prof. Iwona Niedzielska prezesem towarzystwa chirurgicznego

Prof. Iwona Niedzielska, kierująca Katedrą i Kliniką Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, została nowym prezesem Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii.Prof. Grzegorz Węgrzyn ponownie prezesem Oddziału PAN w Gdańsku

Biolog molekularny, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego został ponownie wybrany na prezesa Oddziału PAN w Gdańsku.

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania:

2022 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

2021 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2020 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Administratorem danych osobowych jest Perspektywy Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane do momentu wypisania się z subskrybcji newslettera lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Perspektywy Press Sp. z o.o. (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu perspektywy.pl

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>