Perspektywy - Newsletter Akademicki 2022

Debata rektorów Polski i Ukrainy o współpracy w budowie bezpiecznej Europy

Ponad 20 rektorów czołowych uczelni Polski i Ukrainy spotka się 1-2 grudnia w Lublinie, aby dyskutować o działaniach mających na celu odbudowę i innowacyjną transformację Ukrainy, co jest warunkiem pokojowego rozwoju naszego kontynentu. Konferencja „Post War Innovative Transformation of Ukraine” organizowana jest przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wspólnie z Ukraińską Fundacją Talentów, prezydentem Lublina i partnerami akademickimi. Weźmie w niej udział ponad 100 uczestników - wybitnych przedstawicieli nauki i polityki oraz liderów życia społeczno-gospodarczego Ukrainy, Polski, USA i innych krajów. Honorowy patronat nad konferencją objęła małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Polska potrzebuje pilnie 150 tysięcy informatyków!

Opublikowany 16 listopada przez Polski Instytut Ekonomiczny raport o skali braku w Polsce specjalistów IT, choć utrzymany w rzeczowym, naukowym tonie, w istocie bije na alarm. Po międzynarodowych sukcesach Wiedźmina, gier komputerowych czy młodych informatyków UW w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym (ICPC) mogłoby się wydawać, że w Polsce informatyka ma się dobrze. Tymczasem z raportu PIE wynika, że nasz kraj w tej dziedzinie nie tylko nie przoduje, lecz wręcz wlecze się w ogonie Europy.

Po Wilnie Praga ogłasza inicjatywę pomocy uczelniom w Ukrainie

W Pradze, na Uniwersytecie Karola, w konsultacji z Komisją Europejską, jedenaście uczelni z Ukrainy, Gruzji i Mołdawii oraz uniwersytety z państw członkowskich UE utworzyły Klaster Uczelni Partnerstwa Wschodniego, którego celem jest wzmocnienie międzyuczelnianych więzi oraz pomoc uczelniom w Ukrainie. Podobna inicjatywa miała niedawno miejsce w Wilnie, gdzie kolejne brytyjskie uczelnie zobowiązywały się pomagać uczelniom ukraińskim w ramach inicjatywy tzw. Bratnich uniwersytetów (Twinning Universities).

exclusive

Szkoła Główna Handlowa: Eksperckie analizy dla Ukrainy

To, że musimy jako instytucja pomagać, nie budzi najmniejszych wątpliwości. Jednocześnie jako uczelnia jesteśmy zobligowani w pierwszej kolejności dbać o najwyższy poziom zarówno w odniesieniu do dydaktyki, jak i badań. Oznacza to, że względy humanitarne, choć ważne, nie mogą brać góry nad wysokimi standardami, gdy chodzi np. o rekrutację studentów na oba poziomy studiów i studia doktorskie.
Specjalnie dla Newslettera Akademickiego o działaniach prowadzonych przez uczelnię na rzecz Ukrainy opowiada dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

FRSE: Zacieśnienie relacji polsko-ukraińskich korzystne dla obu krajów

Polskie uczelnie w ramach wsparcia dla Ukrainy mogą dzielić się nie tylko wiedzą, ale też np. finansowaniem otrzymywanym w ramach programu Erasmus+ czy dostępem do sieci uniwersytetów europejskich.
Specjalnie dla Newslettera Akademickiego o wspieraniu Ukrainy przez świat akademicki mówi dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Politechnika Białostocka: Pomoc to odruch naturalny

W sytuacji, kiedy doniesienia z frontu mówią o nowych ofiarach i zniszczeniach, uważamy, że zadaniem uczelni jest szerzenie humanitaryzmu. Będziemy wspierać uchodźców w pozyskiwaniu formalnych świadczeń pomocowych, ale też wspierać ich na stopie kontaktów międzyludzkich. Wrażliwość społeczna pracowników i studentów Politechniki Białostockiej objawia się w spontanicznych gestach pomocy, które wszyscy uważamy za naturalne.
Specjalnie dla Newslettera Akademickiego o działaniach prowadzonych przez uczelnię na rzecz Ukrainy opowiada prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Uniwersytet Gdański: Przygotujmy się do odbudowy Ukrainy

Dzisiaj kluczowa staje się kwestia, jak nadal mądrze pomagać Ukrainie, by polskie uniwersytety odegrały strategiczną rolę w odbudowie jej systemu szkolnictwa wyższego. To ogromna szansa na prawdziwe pojednanie pomiędzy naszymi krajami, na bazie już zaistniałego w ostatnich miesiącach ogromnego kapitału dobra.
Specjalnie dla Newslettera Akademickiego o działaniach prowadzonych przez Uniwersytet Gdański na rzecz Ukrainy opowiada prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor UG.

Politechnika Lubelska: wyjątkowa skala problemu

To, co do 24 lutego 2022 było atutem Politechniki Lubelskiej w kontekście umiędzynarodowienia, po tej dacie stało się bezprecedensowym wyzwaniem. Na uczelni bowiem aż 11 proc. wszystkich studentów stanowią Ukraińcy! Po wybuchu wojny nagle zostali oni bez środków do życia, co więcej: do studentów przyjechały rodziny uciekające przed zagrożeniem i trzeba było znaleźć sposób, jak im wszystkim pomóc. To trudny test!
Specjalnie dla Newslettera Akademickiego o działaniach prowadzonych przez Politechnikę Lubelską na rzecz Ukrainy mówi prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, rektor PL.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: zacieśnianie współpracy

Pomoc Ukrainie to wieloletni maraton wsparcia, a nie krótkookresowy wysiłek. Po etapie doraźnych działań na początku wojny, kiedy to konieczne było szybkie reagowanie na ekstremalną sytuację (przez Lublin przetoczyła się ogromna, ponadmilionowa rzesza uchodźców), nadszedł czas na aktywność innego typu, która wymaga od polskiego środowiska akademickiego wytrwałości, otwartości i wsłuchiwania się w potrzeby ukraińskich uczelni. Specjalnie dla Newslettera Akademickiego o działaniach prowadzonych przez UMCS na rzecz Ukrainy opowiada prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor uczelni.

UAM: Budowanie mostów między nauką Polski i Ukrainy

Ukraińskie uczelnie ukraińskie potrzebują nie tylko wsparcia politycznego i finansowego, ale także koncepcyjnego i kadrowego. Dlatego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza inwestuje w ludzi, którzy zbudują mosty między światem nauki w Polsce i Ukrainie...
Specjalnie dla Newslettera Akademickiego o działaniach prowadzonych przez UAM na rzecz Ukrainy pisze prof. dr hab. Rafał Witkowski, prorektor UAM ds. współpracy międzynarodowej.

Politechnika Poznańska: Chcemy rozwijać świat razem z sąsiadami

We wsparciu udzielanym uchodźcom przez społeczność akademicką Politechniki Poznańskiej ważne są bliskie relacje z uczelniami ukraińskimi w zakresie wspólnych badań, organizowania konferencji, wymiany kadr czy studentów. Po wybuchu wojny skupiliśmy się jak nieść pomoc tym, którzy schronili się w Polsce, a także tym, którzy aktywnie walczą o swoją ojczyznę.
Specjalnie dla Newslettera Akademickiego o działaniach prowadzonych przez Politechnikę Poznańską na rzecz Ukrainy pisze prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor PP.

Działania na rzecz Ukrainy

Porozumienie SGH z Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym

Uczelnie zawarły porozumienie o bezpośredniej współpracy naukowej i dydaktycznej, kierując się chęcią nawiązania i rozszerzenia współpracy.

Pomoc WAT dla szkolnictwa wojskowego w Ukrainie

Wytyczenie kierunków przyszłych działań pomocowych dla szkolnictwa wojskowego w Ukrainie były celem wizyty delegacji charkowskiego Instytutu Wojsk Pancernych.

Fundacja Kościuszkowska wspiera naukowców z Ukrainy

Fundacja Kościuszkowska Polska ogłasza drugą rundę naboru do programu "Freedom starts with your mind".

życie akademickie

Witamy nowego członka Rady Fundacji!

Prof. Mikhailo Zgurovsky, wybitny ukraiński uczony specjalizujący się w badaniach systemowych, rektor Politechniki Kijowskiej (Igor Sikorsky University of Technology „KPI”), b. minister edukacji Ukrainy został powołany w skład Rady Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Rada - to nie wypada!

We wtorek prezydent RP Andrzej Duda powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. To dziewiąta rada powstała w ramach Narodowej Rady Rozwoju. 100% jej członków to panowie. W obecnych czasach po prostu nie wypada nie uwzględniać w ciałach reprezentanckich, doradczych perspektywy połowy społeczności, którą się reprezentuje. 58% studentów to kobiety, ponad połowa naukowców też. Także apelujemy o rozszerzenie składu Rady o kompetentne, mądre kobiety, których przecież w świecie akademickim nie brakuje - mówi dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Uniwersytet Szczeciński dołączył do sieci katedr UNESCO

Uniwersytet Szczeciński dołączył do prestiżowego grona uczelni, które tworzą Sieci Katedr UNESCO i mierzą się z najważniejszymi problemami współczesnego świata.

Czworo naukowców z Polski laureatami prestiżowych grantów ERC

Czworo naukowców z Polski znalazło się w gronie 408 laureatów ERC Starting Grants - prestiżowych grantów przyznawanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC).

umiedzynarodowienie

Umiędzynarodowienie edukacji. Dlaczego warto?

Umiędzynarodowienie edukacji przynosi bardzo konkretne i wymierne korzyści – nie tylko w wymiarze osobistym dla uczniów, studentów, nauczycieli ale i dla całej gospodarki – jej innowacyjności i konkurencyjności i przekłada się bezpośrednio na wzrost gospodarczy - uważa dr Katarzyna Maniszewska z Collegium Civitas.

Gratulujemy

Prof. Małgorzata Kujawińska wyróżniona przez Towarzystwo Optica

Badaczka z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej otrzymała tytuł fellow member amerykańskiego Towarzystwa Optica.Prof. Wojciech Nowak z Orderem Wschodzącego Słońca

Prof. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2012-2020 został uhonorowany za rozwój relacji polsko -japońskich.

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania:

2022 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

2021 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2020 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Administratorem danych osobowych jest Perspektywy Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane do momentu wypisania się z subskrybcji newslettera lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Perspektywy Press Sp. z o.o. (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu perspektywy.pl

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>