Perspektywy - Newsletter Akademicki 2023

Srebrny Jubileusz Rankingu Liceów i Techników w doborowym gronie!

To „family photo” dyrektorów 15 najlepszych liceów w Polsce, rektora najlepszej uczelni niepublicznej oraz założyciela i prezeski Fundacji Edukacyjnej Perspektywy to symboliczne podsumowanie ćwierćwiecza edukacyjnej historii naszego kraju. Jesteśmy z tego dorobku dumni! Jubileuszowy finał XXV Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 świętowaliśmy 12 stycznia wspólnie – 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników w Polsce, uczelnia-gospodarz czyli Akademia Leona Koźmińskiego, uczelnie partnerskie tegorocznej edycji (Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska i Politechnika Rzeszowska), a także ekipa Perspektyw – przecież ranking to nasze dziecko, choć już wyrośnięte i odchowane!

życie akademickie

WSNS Akademią Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie

Kolejna wyższa uczelnia zawodowa dołączyła do grona Akademii. Minister Przemysław Czarnek wręczył rektor uczelni dr Emilii Żerel akt nadania imienia Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie.

AGH będzie realizować projekty razem z GUM

Akademia Górniczo-Hutnicza i Główny Urząd Miar zawarły porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektów z programu MEiN „Polska Metrologia”.

Współpraca UŁ z Miastem Łódź w ramach sojuszu UNIC

Porozumienie o współpracy podpisane przez prezydent Hannę Zdanowską i rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Elżbietę Żądzińską podkreśla dążenia miasta i uniwersytetu do inwestowania w możliwości stwarzane przez umowę o współpracy w ramach sojuszu UNIC.

W Paryżu powstanie Biuro Studium KUL dla Polonii

Pierwsze Biuro Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą, dzięki któremu nasi rodacy mogą podnosić swoje kompetencje zawodowe, zostanie uroczyście otwarte w Paryżu 14 stycznia.

Współpraca UW ze Szpitalem Południowym

Podpisane zostało porozumienie między Uniwersytetem Warszawskim a Warszawskim Szpitalem Południowym w sprawie współpracy dydaktyczno-badawczej przy tworzeniu i prowadzeniu kształcenia na kierunku lekarskim na UW.

UE Katowice członkiem Konsorcjum Silesia Convention Bureau

Silesia Convention Bureau to projekt, który ma promować turystykę biznesową. Obejmie całe województwo śląskie, wszystkie marki turystyczne i podmioty gospodarcze, które są w regionie.

studyinpoland-wdzialaniu

Zapraszamy na konferencję "Studenci Zagraniczni w Polsce 2023"

Doroczna konferencja z cyklu Studenci zagraniczni w Polsce - organizowana wspólnie w ramach programu „Study in Poland” przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, KRASP i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - odbędzie się 9-10 lutego 2023 w Białymstoku. Konferencja skoordynowana jest z posiedzeniem Prezydium KRASP oraz wydarzeniami towarzyszącymi – ogłoszeni zostaną m.in. laureaci konkursu "Interstudent 2023" na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce, a także odbędzie się Gala Nagrody "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023".

umiedzynarodowienie

Prawie 20 mln zł na wspólne projekty polskich i zagranicznych badaczy

15 dwustronnych polsko-niemieckich projektów badawczych oraz jeden projekt trójstronny polsko-niemiecko-słoweński z zakresu nauk ścisłych i technicznych otrzyma finansowanie w ramach konkursu OPUS 22+LAP/Weave.

Erasmus+ 2023: zasady i terminy

Komisja Europejska opublikowała nowy przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2023 wraz z zaproszeniem do składania wniosków.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Politechnika Kijowska podbija kosmos

W czasie, kiedy Ukraina pogrążona jest w wojnie, największa ukraińska uczelnia techniczna Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego (KPI) nie tylko działa, ale odnosi sukcesy i to … w kosmosie.

Science/Business: Węgierskie uczelnie wykluczone z Erasmus

Ponad 30 instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji kulturalnych na Węgrzech, w tym 21 uniwersytetów, zostało odciętych od finansowania z programów „Horyzont Europa” i Erasmus w związku z łamaniem praworządności w tym kraju.

Rankingi i akredytacje

Ponowna akredytacja RIBA dla PK

Kierunek studiów architektura, prowadzony przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, ponownie otrzymał prestiżową akredytację Royal Institute of British Architects (Królewski Instytut Architektów Brytyjskich), RIBA.

MSE 2023

Warto być tam, gdzie są kandydaci na studia!

Salon Szkół Wyższych, uczelnie zagraniczne, prezentacje liceów i techników, porady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, konsultacje doradców zawodowych oraz warsztaty dla maturzystów– to tylko niektóre elementy kolejnej edycji Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy, który odbędzie się w dniach 10-11 marca 2023 w Warszawie, w centrum wystawienniczym EXPO XXI.

Gratulujemy

Prof. Robert Hasterok nowym przewodniczącym NCN

Rada Narodowego Centrum Nauki (NCN) wybrała nowego przewodniczącego. W kadencji 2022–2024 funkcję tę pełnić będzie prof. dr hab. Robert Hasterok z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.Prof. Joanna Ejdys ekspertem w programie COST

Prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej została ekspertem w programie COST.Dr hab. Izabela Sówka przewodniczącą Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Dr hab. Izabela Sówka, prof. Politechniki Wrocławskiej z Wydziału Inżynierii Środowiska została wybrana na przewodniczącą Państwowej Rady Ochrony Środowiska - organu opiniodawczo-doradczego ministra w zakresie ochrony przyrody.Prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn prezesem PTGHiŻD

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD) wybrało prof. dr hab. Dariusza Marka Lebensztejna do pełnienia funkcji prezesa PTGHiŻD (kadencja 2023-2026).Ewa Kiszka przewodniczącą IROs Forum

Ewa Kiszka, kierownik Biura ds. Umiędzynarodowienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i uczelniana koordynatorka Programu Erasmus+ GUMed rozpocznie w 2023 roku kadencję na stanowisku przewodniczącej International Relations Offices Forum (IROs Forum).Dr hab. Agnieszka Młynarska w zarządzie ACNAP

Dr hab. Agnieszka Młynarska prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, została członkiem zarządu Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (ACNAP) European Society of Cardiology na kadencję 2022-2024 oraz Przewodniczącą Membership & Communities Committee ACNAP.Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania:

2022 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

2021 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2020 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Administratorem danych osobowych jest Perspektywy Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane do momentu wypisania się z subskrybcji newslettera lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Perspektywy Press Sp. z o.o. (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu perspektywy.pl

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>