Perspektywy - Newsletter Akademicki 2023

Jesienią uczelnie będą musiały douczać maturzystów 2023

Tegorocznych maturzystów nie obowiązują wymagania wynikające z podstawy programowej, ale wymagania egzaminacyjne ustalone w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa.

Po co uczelniom DOBRZY maturzyści?

Do tego, aby zostać przyjętym na „jakieś” studia, wystarczy świadectwo dojrzałości z minimalnym, 30−procentowym wynikiem egzaminu.

życie akademickie

PWr i AGH będą kształciły inżynierów jądrowych

Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jako pierwsze uruchomią studia na kierunku energetyka jądrowa. Kształcenie specjalistów w tej dziedzinie to jedno z najważniejszych wyzwań dla rozwoju atomu w Polsce.

WUM i PW na rzecz ochrony zdrowia Polaków

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy. Jego celem jest m.in. identyfikacja strategicznych obszarów badawczych.Porozumienie KUL i Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

Umowa o współpracy zakłada m.in. wymianę doświadczeń naukowo-badawczych oraz dydaktycznych oraz realizowanie nieodpłatnych praktyk i staży dla studentów KUL.

W Bielsku Białej powstanie filia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

W Bielsku Białej zostanie utwoirzona filia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z kierunkiem lekarskim. Zajęcia dla ok. 70 studentów mogłyby się rozpocząć od nowego roku akademickiego.

Trzy polskie uczelnie częścią globalnej kampanii Race to Zero

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Warszawski i Politechnika Łódzka to trzy polskie uczelnie, które dołączyły do globalnej kampanii Race to Zero. Jej celem jest gospodarka zeroemisyjna.

Na PK powstało Wydziałowe Laboratorium Badawcze WIiTCh

Politechnika Krakowska wzbogaciła się o laboratorium badawcze na najwyższym światowym poziomie. Zostało wyposażone w najwyższej klasy sprzęt do prowadzenia badań fizykochemicznych w wielu obszarach nauki i przemysłu.

uniwersytety-europejskie

UMK dołączył do stowarzyszenia uniwersytetów YERUN

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jako jedyna polska uczelnia dołączył do stowarzyszenia Young European Research Universities Network (YERUN).

URK z misją utworzenia sojuszu SELENE

Na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie odbyła się Konferencja Rektorów współuczestniczących w projekcie utworzenia Uniwersytetu Europejskiego SELENE.

studenci-zagraniczni-2023

Konferencja roku – za dwa tygodnie w Białymstoku!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w dorocznej konferencji nt. umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki Studenci zagraniczni w Polsce 2023 uprzejmie informujemy, że został już opublikowany pełny jej program. Jest on bogaty jak nigdy przedtem: siedem sesji plenarnych, pięć sesji równoległych, dwa wydarzenia towarzyszące, gala nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023” i konkursu INTERSTUDENT. Równolegle posiedzenie Prezydium KRASP i spotkanie uczelni programu „Incubating Freedom”! Łącznie ponad 200 uczestników, ponad 50 mówców i super goście!

Obradowała Kapituła Nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia”

życie akademickie

Z udziałem szefów i przedstawicieli MEiN, KRASP, FRSE, NAWA, PRom, ESN, IROs Forum, KRD, PS RP i Perspektyw obradowała 17 stycznia w Warszawie Kapituła Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023”.

umiedzynarodowienie

The British Council: You can take part in ILC Programme

The British Council is seeking participants to take part in an Internationalisation Learning Cohort (ILC) Programme (part of the British Council’s Going Global Partnerships Programme). The aim of the cohort session is among others to develop a greater understanding of a prominent aspect of higher education.

KRASP: Nie ma informacji o zrywaniu współpracy z uczelniami z Chin

Nie mam informacji na temat zerwania przez polskie uczelnie współpracy z ich chińskimi odpowiednikami z powodu łamania prawa lub narażaniem bezpieczeństwa narodowego przez stronę chińską - powiedział rzecznik Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) prof. Wiesław Banyś.

W Ukrainie powstanie Międzynarodowe Centrum Matematyki

Grupa czołowych ukraińskich matematyków zakłada nowe centrum badań matematycznych dzięki środkom finansowym od założyciela i głównego darczyńcy XTX Markets.

Wkrótce nowy konkurs sieci JPI Urban Europe

Sieć JPI Urban Europe ogłosiła przygotowania do nowego konkursu na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast - Building Transformation Capacities through arts and design: Unlocking the full potential for urban transitions (BTC ENUTC Call).

Szkolnictwo wyższe na świecie

Swiss Info: Tylko 15% szwajcarskich studentów studiuje za granicą

Próg umiędzynarodowienia ustanowiony przez narodową strategię Konfederacji Szwajcarskiej i kantonów wynosi 20%. Tylko jeden na dziewięć szwajcarskich uniwersytetów był go w stanie osiągnąć.

Nothern Times: Holenderskie uczelnie mają zaprzestać rekrutacji cudzoziemców

Holenderskie uczelnie zostały poinformowane przez ministra edukacji Robberta Dijkgraafa, że powinny zaprzestać rekrutacji studentów ze względu na obawy związane z warunkami mieszkaniowymi, brakiem obiektów do nauki i rosnącym obciążeniem kadry akademickiej.

O tym się mówi

Genius Universitatis 2023 – KONKURS NA KREATYWNĄ KAMPANIĘ!

Startujemy z XI edycją najbardziej oczekiwanego konkursu marketingowego dla uczelni – Genius Universitatis 2023, który ma pokazać Wasze najlepsze reklamowe działania. Konkurs ma charakter otwarty - jest adresowany do wszystkich polskich szkół wyższych (również wydziałów i instytutów), a udział w nim jest bezpłatny.


OPI: Badacze z AGH, PW, PWr, i Polsl najwięcej o SI

Polscy naukowcy opublikowali w latach 2010–2021 prawie 14 tys. prac naukowych o sztucznej inteligencji. Najwięcej prac opublikowali badacze z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej.

Women in Tech

Finał pierwszej i inauguracja drugiej edycji programu "Dziewczyny w grze!"

Szkoleniem i warsztatami dla mentorek i mentorów - ekspertów gamedevu ze słynnego studia developerskiego CD PROJEKT RED rozpoczęliśmy w Perspektywy Women in Tech II edycję programu stypendialno-mentoringowego “Dziewczyny w grze!”.

MSE 2023

Warto być tam, gdzie są kandydaci na studia

Salon Szkół Wyższych, uczelnie zagraniczne, prezentacje liceów i techników, porady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, konsultacje doradców zawodowych oraz warsztaty dla maturzystów– to tylko niektóre elementy kolejnej edycji Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy, który odbędzie się w dniach 10-11 marca 2023 w Warszawie, w centrum wystawienniczym EXPO XXI.

Gratulujemy

Prof. Krzysztof Jajuga prezydentem IFCS

Prof. Krzysztof Jajuga został prezydentem International Federation Classification Societies - światowego ugrupowania naukowego, którego członkowie zajmują się problematyką analizy oraz klasyfikacji danych.Prof. Marzena Dominiak ponownie na czele PTS

Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS) na lata 2023-2027 została prof. Marzena Dominiak.

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania:

2023 r.:
1, 2

2022 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

2021 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2020 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Administratorem danych osobowych jest Perspektywy Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane do momentu wypisania się z subskrybcji newslettera lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Perspektywy Press Sp. z o.o. (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu perspektywy.pl

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>