Perspektywy - Newsletter Akademicki 2023

Już za rok: 100 tysięcy studentów zagranicznych w Polsce!

Po Białymstoku internacjonalizacja w Polsce nigdy nie będzie już taka jak wcześniej. Trzy dni, siedem sesji plenarnych, pięć sesji równoległych, wydarzenia towarzyszące, gala nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023” i konkursu INTERSTUDENT, posiedzenie Prezydium KRASP i spotkanie uczelni programu „Incubating Freedom”, ponad 200 uczestników, 50 mówców i znakomici goście (ministrowie, ambasadorzy, prezesi PAN, NAWA, FRSE, OPI...) – to najkrótszy bilans konferencji roku, najważniejszego i największego wydarzenia w terminarzu osób zajmujących się internacjonalizacją nauki i szkolnictwa wyższego. Za nami konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce 2023” (8-10 lutego), którą wspólnie zorganizowali, w ramach programu „Study in Poland”, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, KRASP i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

mistrzowie internacjonalizacji 2023

To dzięki nim polskie uczelnie stają się coraz bardziej umiędzynarodowione. Przedstawiamy laureatów szóstej edycji Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia (Internationalization Stars)! Celem nagrody jest uhonorowanie osób, które wniosły wybitny wkład do internacjonalizacji polskich uczelni. Międzynarodowa popularność polskich uczelni nie bierze się znikąd - jest to efekt pracy wielu osób, które angażują się w proces umiędzynarodowienia. Nagrodę przyznaje Kapituła składająca się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia (m.in. NAWA, FRSE, Perspektywy). Pracami Kapituły kieruje prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej.

Prof. Mykhailo Zgurovsky: UKRAINA centrum niezłomności

Wybitna Gwiazda (Distinguished Star)
Jest to Nagroda Specjalna dla osób szczególnie zasłużonych dla internacjonalizacji. W edycji 2023 za wspieranie polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej j naukowej otrzymał ją prof. Mykhailo Zgurovsky, rektor Politechniki Kijowskiej (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute - KPI). Prof. Zgurovsky, doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej (2016) i Politechniki Poznańskiej (2022) jest inicjatorem wielu przedsięwzięć na polu polsko-ukraińskiej współpracy naukowej. w zakresie doktoryzowania, edukacji w ramach podwójnego dyplomowania. Pobierz .pdf


Prof. Anna Jurkowska-Zeidler: Uniwersytety bez granic

Gwiazda Zarządzania (Management Star)
Nagroda dla kadry zarządzającej szkół wyższych (z wyłączeniem rektorów), którą honorowane są osoby, które tworzą i realizują strategię internacjonalizacji uczelni. Nagrodę 2023 otrzymała prof. Anna Jurkowska-Zeidler,prorektorka ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego, vice-rektor sojuszu europejskiej sieci 9 nadmorskich uniwersytetów SEA-EU oraz przewodnicząca nowo powstałej Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia KRASP. Pobierz .pdf


Ks. prof. Piotr Nawrot, SVD: Promocja mimochodem

Gwiazda Dyplomacji Publicznej (Public Diplomacy Star)
To nagroda dla osób aktywnych w obszarze dyplomacji publicznej, upowszechniających wysokie standardy międzynarodowych kontaktów akademickich i naukowych. Nagrodę 2023 otrzymał ks. prof. Piotr Nawrot, SVD, teolog i muzykolog z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od 1995 dyrektor muzyczny w kościele katedralnym w La Paz (Boliwia). Nagrodę otrzymuje za działalność naukową, muzyczną i publiczną w Boliwii oraz w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Pobierz .pdf


Prof. Dorota Dobija: Poznawanie to przyjemność

Gwiazda Badań (Research Star)
Nagroda dla kadry badawczej uczelni, przyznawana osobom prowadzącym badania nad internacjonalizacją szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Nagrodę 2023 otrzymała prof. Dorota Dobija z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Profesor nauk ekonomicznych, ekspertka w dziedzinie rachunkowości i finansów, dyrektorka Szkoły Doktorskiej oraz kierowniczka Katedry Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Pobierz .pdf


Magdalena Kudewicz-Kiełtyka: Trzeba ciągle być w ruchu

Gwiazda Rozwoju (Development Star)
Nagroda przyznawana (od 2023) osobom, które mają wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz międzynarodowego rozwoju uczelni w zakresie naukowym i edukacyjnym – w tym m.in. w pionach zajmujących się inicjatywami doskonałości naukowej typu IDUB czy też sieciami uniwersytetów europejskich. Magdalena Kudewicz-Kiełtyka na Politechnice Śląskiej kieruje Biurem Rozwoju w pionie prorektora ds. nauki i rozwoju. Nagrodę otrzymuje za działanie na rzecz zaangażowania swojej uczelni w umiędzynarodowienie oparte na jakości. Pobierz .pdf


Prof. Michał Dziekoński: Edukacja? Wielobarwna i demokratyczna!

Gwiazda Kształcenia (Teaching Star)
Nagroda dla kadry badawczo-dydaktycznej, którą honorowane są osoby wyróżniające się jakością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów obcokrajowców oraz tworzące nowe formy i inicjatywy w zakresie kształcenia międzynarodowego. Prof. Michał Dziekoński jest nauczycielem akademickim na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Nagrodę otrzymuje za umiejętne i twórcze przekazywanie własnego szerokiego międzynarodowego doświadczenia swoim studentom. Pobierz .pdf


Marta Foryś: Nie wychodzi? Trzeba poszukać innej drogi!

Gwiazda Marketingu (Marketing Star)
Nagroda dla pracowników działów promocji, rekrutacji i współpracy z zagranicą, którzy stosują innowacyjne metody i narzędzia, w tym social media, oraz mają osiągnięcia w budowaniu międzynarodowego prestiżu swoich uczelni. Obecnie dyrektorka Centrum Spraw Międzynarodowych Akademii Górniczo-Hutniczej. W latach 2021–2022 przewodniczyła sieci IROs Forum. Ekspertka w dziedzinie współpracy z Wietnamem oraz relacji z absolwentami zagranicznymi. Nagrodę otrzymuje za otwartość, cierpliwość i konsekwencję, z jaką prowadzi skuteczną działalność marketingową na rzecz umiędzynarodowienia uczelni. Pobierz .pdf


Anna Maria Jarosławska: Praca na uczelni jest moją pasją

Wschodząca Gwiazda (Rising Star)
Nagroda dla osób zajmujących się umiędzynarodowieniem, które mają nie więcej niż 35 lat, a ich działania obiecująco rokują na przyszłość w tym obszarze nie tylko na macierzystej uczelni, ale także w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Anna Maria Jarosławska kieruje Działem Współpracy Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej. Nagrodę otrzymuje za niestandardowe podejście do promocji uczelni i zaangażowanie w integrację środowiska akademickiego oraz mieszkańców Wrocławia z przyjeżdżającymi na PWr zagranicznymi studentami. Pobierz .pdf


życie akademickie

Rektorzy europejskich uczelni spotkają się w Gdańsku

„We need to talk about impact” to hasło wiodące międzynarodowej konferencji European University Association, która w tym roku, w dniach 20–21 kwietnia po raz pierwszy odbędzie się w Polsce, na Politechnice Gdańskiej.

Uniwersytet Łódzki gospodarzem konferencji Magna Charta

Uniwersytet Łódzki będzie tegorocznym gospodarzem uroczystego odnowienia postanowień Magna Charta Universitatum, a także konferencji związanej z wartościami zapisanymi w tym dokumencie. Uroczystości zostaną zorganizowane w dniach 18-20 października.

Kongres Kopernikański będzie bogaty w dyskusje

Światowy Kongres Kopernikański, który rozpocznie się w niedzielę, będzie wydarzeniem bogatym w wielkie dyskusje naukowe – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

UW zbiera dary dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

W akcie solidarności z Turcją i Syrią oraz z osobami, które ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi, na Uniwersytecie Warszawskim uruchomiono zbiórkę darów rzeczowych dla poszkodowanych.

Uczelnia Łazarskiego zrealizuje projekt kształcenia medycznego

Uczelnia Łazarskiego we współpracy z uniwersytetami z Węgier, Czech i Słowacji realizuje projekt oparty o wymianę dobrych praktyk w zakresie edukacji z wykorzystaniem symulacji medycznej na kierunkach medycznych.

Na WAT otwarto Radiowe Centrum Naukowo-Dydaktyczne

W Centrum będą prowadzone przede wszystkim szkolenia z obsługi radiostacji firmy L3Harris Technologies, w które wyposażone jest sprzęt i uzbrojenie pozyskiwane obecnie dla polskiej armii.

SGGW w sieci liderów HUMANE

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przystąpiła do Heads of University Management and Administration Network in Europe (akronim: HUMANE) – organizacji europejskiej, zrzeszającej kanclerzy i szefów administracji publicznej

Raport OPI: Bariery finansowe ograniczają rozwój innowacyjności

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) opublikował analizę dotyczącą rozwoju innowacyjności w Polsce. Według Europejskiego Rankingu Innowacyjności 2022, Polska pozostaje w grupie „wschodzących innowatorów”, osiągając poziom 60,5 proc.średniej Unii Europejskiej. Jednak tempo wzrostu nie jest zadowalające.

umiedzynarodowienie

Rośnie liczba studentów zagranicznych w Polsce

W poprzednim roku akademickim studiowało w Polsce blisko 89,5 tys. studentów zagranicznych ze 180 krajów, czyli o ponad 4,7 tys. więcej niż rok wcześniej - wynika z raportu "Studenci zagraniczni w Polsce 2022". Spada liczba Ukraińców na uczelniach, co zdaniem dr Bianki Siwińskiej, prezeski Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", jest m.in. efektem prowadzonej tam wojny.

Dr hab. Paweł Poszytek: Będzie więcej pieniędzy w programie Erasmus+ 2021-2027

Zmieniają się też potrzeby związane np. ze studiami za granicą w ramach tego programu, konieczne więc jest bardziej elastyczne podejście do tego tematu - powiedział dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Politechnika Białostocka uruchomi centrum innowacji Erasmus+ InnHUB

Będzie to centrum innowacji, które swoją działalność poświęca europejskim programom edukacyjnym oraz popularyzacji oferty Erasmus+.

Na PŁ otwarto biuro Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Łódź

W Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) Politechniki Łódzkiej otwarto biuro Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Łódź.

Erasmus+ 2023: poznaj zasady i terminy

Komisja Europejska opublikowała nowy przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2023 wraz z zaproszeniem do składania wniosków. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Nowa publikacja KPK: „Plany Równości Płci (GEP) w Horyzoncie Europa”

Ukazała się nowa publikacja Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Horyzontu Europa pt. „Plany Równości Płci (GEP) w Horyzoncie Europa. Przewodnik dla polskich podmiotów publicznych – jak zrozumieć i stworzyć GEP, aby aplikować o środki z Horyzontu Europa”.

Jak nas widzą

Indian Express: Polska przystępnym krajem dla hinduskich studentów

Pomimo niebotycznych opłat za naukę, Hindusi wolą studiować za granicą. Liczba Hindusów zapisanych na zagraniczne uniwersytety wzrosła o 68 proc. w 2022 roku. Największym zainteresowaniem wśród nich cieszą są Niemcy, Rosja, Francja, Włochy i Polska.

MSE 2023

Eksperci edukacyjni pomogą zniwelować stres przedmaturalny

Maturalne lęki są…. naturalne! Rzeczowe spotkania z dobrze poinformowanymi: z ekspertami OKE, rekruterami z uczelni, edukatorami i znawcami rynku pracy mogą zastąpić nadmierny stres uporządkowanymi informacjami i inspiracjami. I o to właśnie chodzi podczas Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego, który odbędzie się 10-11 marca w warszawskim centrum EXPO przy ul. Prądzyńskiego.

Gratulujemy

Dr Jacek Orzeł p.o. dyrektora NCBR

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda powołał dr. Jacka Orła na pełniącego obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Prof. Wojciech Glac dyrektorem Centrum Popularyzacji Nauki

Centrum Popularyzacji Nauki Uniwersytetu Gdańskiego to miejsce, które będzie aktywnie poszukiwać badaczy i popularyzować prowadzoną przez nich działalność naukową oraz pokazywać różne jej oblicza.Prof. Stanisław Czuczwar przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie

Rada Naukowa Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie wybrała prof. Stanisława Czuczwara na przewodniczącego Rady.

W najnowszym numerze:

  • IT Specjalista pilnie poszukiwany (a właściwie: 150 tys. IT specjalistów)
  • Ukrainki i Polki dla cyfrowej przyszłości
  • Szkoła po polsku dla uchodźców
  • AI pomoże w uczeniu krytycznego myślenia
  • Kierunki unikatowe? Tak, ale nie dla każdego!

Przeczytaj całość w formie e-booka

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania:

2023 r.:
1, 2, 3, 4

2022 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

2021 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2020 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Administratorem danych osobowych jest Perspektywy Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane do momentu wypisania się z subskrybcji newslettera lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Perspektywy Press Sp. z o.o. (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu perspektywy.pl

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>