Perspektywy - Newsletter Akademicki 2023

Genius Universitatis 2023: uczelnie coraz lepiej "opakowane"

Opakowanie sprzedaje towar, a jeśli „towarem” jest uczelnia, opakowanie musi być wyjątkowo atrakcyjne, przemyślane, zwracające uwagę. Właśnie takie kreacje nagrodziliśmy w naszym konkursie.

„Rector Home Alone” - Jego Magnificencja w roli głównej

Po opustoszałym gmachu uczelni przechadzają się wielkie pająki (wyglądają na jadowite), gdzieniegdzie wiszą stare puszki po farbie, a przy schodach czają się zmyślnie porozkładane resoraki. Rektor prof. Jarosław Bosy rozwija „plan bitwy” (w obronie uczelni?) przy dźwiękach bożonarodzeniowej piosenki śpiewanej przez chór Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu…

PG: Ekologiczne i eleganckie gadżety z żagla

Odpady dakronu – tkaniny używanej do produkcji żagli – posłużyły do stworzenia serii gadżetów promocyjnych Politechniki Gdańskiej. Zeszyto je wytrzymałymi nićmi żeglarskimi.

życie akademickie

Uniwersytet Warszawski: Kolejny krok w stronę Wydziału Medycznego

Rektor UW prof. Alojzy Nowak i gen. broni prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego odsłonili 17 marca tabliczkę Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego. - Dziękuję koleżankom i kolegom z UW, a także naszym partnerom, bo to dzięki państwa zaangażowaniu i wsparciu możliwe jest uruchomienie kierunku lekarskiego na UW – powiedział rektor podczas uroczystości.

Rektor KUL powołał władze Akademii Polonijnej

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski powołał władze Akademii Polonijnej, której zadaniem będzie m.in. koordynacja i rozwój działań podejmowanych przez uczelnię na rzecz Polonii – poinformowała uczelnia.

Akademia Pomorska w Słupsku będzie Uniwersytetem Pomorskim

Sejm przyjął ustawę o podwyższeniu rangi Akademii Pomorskiej w Słupsku do Uniwersytetu. Nowa nazwa uczelni będzie obowiązywać już od 1 czerwca.

GUMed: Multidyscyplinarne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Ponad 10 mln zł otrzymał Gdański Uniwersytet Medyczny na utworzenie Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w ramach pierwszego konkursu Agencji Badań Medycznych na tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.

Areopag Uniwersytetów o uchodźcach i wojnie

Eksperci m.in. KUL, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięli udział w debacie Areopagu Uniwersytetów pt. "Uchodźcy. Koegzystencja czy asymilacja? Społeczne aspekty wojny".

PAN: Kobiety w zdecydowanej mniejszości

Wśród 327 członków krajowych Polskiej Akademii Nauk jest 46 kobiet, na 48 członków izb Akademii Kopernikańskiej jest 5 pań. Z kolei wśród 109 uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich funkcje rektorek pełni 14 kobiet.

O tym się mówi

Prof. Stanisław Mazur: Bez nakładów na badania grożą nam peryferia gospodarcze

- Bez radykalnego wzrostu nakładów na badania i rozwój nasz kraj zatrzyma się i nie będzie uczestniczył w wielkich cywilizacyjnych przemianach, a w perspektywie jednego pokolenia może wylądować na gospodarczych peryferiach - przestrzega prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w rozmowie z "Dziennik Gazeta Prawna".NAWA: Solidarni z Ukrainą

Zakładamy, że ukraiński uczestnik naszego programu będzie w stanie po powrocie do swojego kraju efektywnie włączyć się w odbudowę tamtejszej nauki i kształcenia wyższego w oparciu o doświadczenia współpracy europejskiej. – mówi w rozmowie z "Forum Akademickim" dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

studyinpoland-wdzialaniu

Zapraszamy do Uzbekistanu - to priorytet akademicki 2023!

Zapraszamy do udziału w Prezentacjach Polskich Uczelni UZBEKISTAN 2023, które odbędą się – w ramach programu „Study in Poland” – w Taszkiencie (27 kwietnia) i Samarkandzie (28 kwietnia). Prezentacje będą wydarzeniem towarzyszącym pierwszemu w historii Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu (26 kwietnia w Taszkiencie).

umiedzynarodowienie

Aplikuj o dofinansowanie projektów w ramach Erasmus+

Erasmus+ to nie tylko mobilności. Na projekty w ramach Akcji 2 prowadzonej przez Polską Agencję Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności można uzyskać dofinansowanie od 30 000 euro do 4 000 000 euro. Uczelnie wyższe mogą aplikować we wszystkich 6 sektorach programu Erasmus+. Pozostały jeszcze dwa tygodnie do zamknięcia konkursu na granty.

IZTECH cytowana przez wpływowy portal „Science Business”

Portal „Science Business” zaprezentował stanowisko „Public consultation on the past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027” przygotowane przez Grupę Roboczą IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa (2021-2027) w ramach konsultacji Komisji Europejskiej.

MSZ wydał 23,5 tys. wiz studentom i doktorantom zagranicznym

W 2022 r. resort spraw zagranicznych przyznał 23,5 tys. wiz studentom i doktorantom zagranicznym. Najwięcej z nich pochodzi z Ukrainy, Białorusi, Turcji, Azerbejdżanu i z Indii – wynika z danych MSZ.

Erudera: Wzrosła liczba cudzoziemców na szwedzkich uczelniach

Szwecja stała się domem dla prawie 40 000 studentów zagranicznych w roku akademickim 2021/22. Jest to jednak niewielki wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

MSE 2023

Przyszłość wybiera się na salonie

Zakończył się XXXIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2023. Tłumy odwiedzających 10-11 marca Centrum EXPO XXI w Warszawie dowiodły, że takie wydarzenia są potrzebne, a wiedza na temat szkół/uczelni, egzaminów ósmoklasisty i maturalnego oraz wiedza o tym, jak kształtować ścieżki edukacyjną i zawodową, to dobro, na które popyt nie słabnie.Ranking Liceów Warszawskich: najlepsi w Warszawie, najlepsi w Polsce

Uroczyste otwarcie XXXIX Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2023 tradycyjnie już połączono z ogłoszeniem wyników Rankingu Liceów Warszawskich – w tej uroczystości wzięli udział m.in. prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, partnera rankingu; Katarzyna Pienkowska, wicedyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy.Strefa bardzo dobrych rad

W czasie tegorocznego Salonu Edukacyjnego dużym powodzeniem cieszyły się nie tylko stoiska wystawców, gdzie można było porozmawiać z wykładowcami i nauczycielami uczelni/szkół oraz ze studentami czy uczniami, ale także obszerna strefa doradztwa i konsultacji.Bogaty program dla kandydatów na studia

W ciągu dwudniowego Salonu odbyło się blisko 40 spotkań dla maturzystów/kandydatów na studia. Poprowadziły je warszawskie uczelnie akademickie, informując o zasadach rekrutacji na rok 2023/24.Uchodźcy wojenni w polskim systemie edukacji

Międzynarodowemu Salonowi Edukacyjnemu towarzyszyła debata panelowa „Uchodźcy wojenni z Ukrainy w polskim systemie edukacji”.

Rankingi i akredytacje

IX Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

W dniach 22-24 marca odbędzie się w formule online IX Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy pod patronatem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. To będą trzy dni intensywnych dyskusji o ewaluacji nauki i widoczności uczelni w światowych rankingach.

Zapraszamy na łamy rankingowego wydania "Perspektyw"

Tuż po zakończeniu egzaminów maturalnych 2023 opublikowany zostanie "Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023". Ukaże się on w majowo-czerwcowym numerze Miesięcznika Edukacyjnego "Perspektywy" oraz na stronie www.ranking.perspektywy.pl.

UMed we Wrocławiu organizuje ekologiczną konferencję

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w ramach odpowiedzialności społecznej uczelni, organizuje konferencję pt. „UMW Zielona Uczelnia w zielonym mieście”. Sympozjum realizowane jest w partnerstwie z rankingiem UI GreenMetric, przy współpracy przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, oraz organizacji proekologicznych. Konferencję swoim patronatem objął Minister Zdrowia.

Women in Tech

Perspektywy Women in Tech is Back!

We are happy to announce: the most energetic, empowering, and inspiring event is back! Perspektywy Women in Tech Summit 2023 ✸ 14-15 June in Warsaw at Expo XXI ✸ The biggest conference for women in Tech & IT in Europe and Asia! Take part in the most unique meeting of women from science, business, and technology in Europe. Meet the most influential women leaders of the modern world!

Gratulujemy

Dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka została ekspertem FIBAA

Dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej została ekspertką do spraw jakości w The Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA).Dr hab. Aleksander Kubicki pełnomocnikiem rektora ds. transformacji cyfrowej

Z dniem 6 marca br. prodziekan ds. umiędzynarodowienia i rozwoju Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG pełni rolę pełnomocnika rektora ds. cyfrowej transformacji uczelni.Dr hab. Krzysztof Pabis w Komitecie Badań Polarnych

Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało nowy skład Komitetu Badań Polarnych na kadencję 2023-2026. Wśród członków komitetu znalazł się dr hab. Krzysztof Pabis, prof. Uniwersytetu Łódzkiego z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ.Prof. Iwona Hofman przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN

Prof. Iwona Hofman – Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, 8 marca br. otrzymała powołanie na przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN na kadencję 2023-2026.Dr hab. Teresa Zbyrad przewodniczącą Rady Centrum Badania Opinii Społecznej

Kierownik Zakładu Polityki Społecznej, dr hab. Teresa Zbyrad, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego została wybrana na przewodniczącą Rady Centrum Badania Opinii Społecznej.

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania:

2023 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2022 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

2021 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2020 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Administratorem danych osobowych jest Perspektywy Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane do momentu wypisania się z subskrybcji newslettera lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Perspektywy Press Sp. z o.o. (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu perspektywy.pl

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>