Perspektywy - Newsletter Akademicki 2023

Uczelnie burzą szklane sufity

Kobiety mają dziś realną moc zmieniania świata i życia na lepsze. Wiele z nich podejmuje studia na kierunkach, które są wciąż stereotypowo postrzegane jako „męskie”. W spełnieniu ich marzeń o wymarzonym zawodzie pomagają także uczelnie, dla których istotna jest równość i otwartość. Stwarzają one warunki umożliwiające im rozwój i zachęcają je do kontynuacji obranej przez nich drogi czy to naukowej, czy zawodowej. Udział kobiet na uczelniach stopniowo wzrasta. To również efekt zaangażowania szkół wyższych w działania promujące kierunki techniczne, inżynierskie i ścisłe wśród młodych kobiet. Nie bez znaczenia jest wprowadzany przez uczelnie „Plan Równości” i dbałość między innymi o równy dostęp kobiet i mężczyzn do stanowisk kierowniczych.

AGH, prof. Jerzy Lis: Puls nowoczesności

- Akademia Górniczo-Hutnicza z roku na rok przyciąga coraz więcej kobiet. Panie studiują na wszystkich kierunkach, jakie mamy w ofercie - mówi prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.


PCz, prof. Norbert Sczygiol: Kierunek na przyszłość

- Politechnika Częstochowska chętnie angażuje się w działania mające na celu zwiększenie udziału kobiet w naukach inżynieryjno-technicznych oraz przełamywanie stereotypów w myśleniu o “męskich” i “kobiecych” kierunkach studiów - podkreśla prof. Norbert Sczygiol, rektor Politechniki Częstochowskiej.


PK, prof. Danuta Zawadzka : 55 lat tradycji

- Uczelnia, którą miałam przyjemność kończyć, a teraz mam zaszczyt kierować, może poszczycić się 55 latami doświadczenia w kształtowaniu zawodowych i naukowych ścieżek ponad 60 tysięcy absolwentek i absolwentów - mówi dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej.


PK, prof. Dariusz Bogdał: Ciągły rozwój

- Bez wątpienia kobiety powinny być reprezentowane w każdej dziedzinie życia. Ich obecność w nauce jest bardzo ważna. Studentki i naukowczynie z Politechniki Krakowskiej są znakomitymi specjalistkami w swoich dziedzinach - podkreśla dr hab. inż. Dariusz Bogdał, prof. PK, prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej.


PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik: Lider "Horyzont Europa"

- Ogromnie cieszy mnie fakt, że szeroki wybór kierunków technicznych w Politechnice Łódzkiej umożliwia kobietom zatrudnienie w nowoczesnych firmach technologicznych - mówi prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej.


PM, prof. Wojciech Ślączka: Morska perspektywa

- Stereotypy, jakoby kierunki techniczne, czy uczelnia morska miały być zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn, odpłynęły już dawno. Nasze koleżanki i absolwentki to szanowane nauczycielki akademickie, z powodzeniem prowadzące badania naukowe - mówi dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. PM, rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie.


PP, prof. Agnieszka Misztal: Rozwój pasji

- W znaczący sposób wpływamy na życie i przyszłość kolejnych pokoleń. I to bez względu na płeć, pochodzenie, czy przynależność społeczną. U nas bowiem liczą się zainteresowania i gotowość do wyzwań - podkreśla dr hab. Agnieszka Misztal, prof. PP, prorektor ds. studenckich i kształcenia Politechniki Poznańskiej.


PRz, prof. Piotr Koszelnik: Kobiece oblicze uczelni

- Dyplom ukończenia Politechniki Rzeszowskiej jest ceniony przez pracodawców, a nasze absolwentki piastują ważne stanowiska w instytutach naukowych, wielkich koncernach oraz przedsiębiorstwach - mówi prof. Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej.


POLSL, prof. Arkadiusz Mężyk: Politechnika jest kobietą

- We wszystkich obszarach działalności naszej uczelni są obecne kobiety, są kreatorkami postępu, profesorkami i naukowczyniami, a ich wiedza i kreatywność przyczyniają się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań - mówi prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.


PW, prof. Krzysztof Zaremba: Studia dla ciekawych świata

- Coraz większą grupę w społeczności akademickiej uczelni technicznych stanowią Panie, z satysfakcją odnotowuję też stale rosnącą liczbę kandydatek na Politechnikę Warszawską, również na tych kierunkach, które dotychczas uznawano za typowo męskie - mówi prof. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej.


PWr, prof. Arkadiusz Wójs: Centrum wyjątkowych projektów

- Kształcimy studentki i studentów nowocześnie zarówno na tradycyjnych kierunkach inżynierskich, modyfikując i dostosowując programy studiów, jak i otwieramy nowe specjalności - podkreśla prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej.


PJATK, prof. Jerzy P. Nowacki: Równość i otwartość

- Nasza uczelnia co roku gromadzi międzynarodową społeczność studentek i studentów, których pasją są nowe technologie, kultura Japonii, design i nowe media - mówi prof. Jerzy P. Nowacki, rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.


WSEiZ, prof. Monika Madej: Jakość i doświadczenie

- Warto podjąć studia na kierunkach inżynierskich, ponieważ wykształcenie techniczne oznacza udany start w życie zawodowe i bardzo konkurencyjną pozycję na rynku pracy - uważa dr Monika Madej, prof. WSEiZ, rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

życie akademickie

W Krakowie powstanie Uniwersyteckie Centrum Medycyny Robotycznej

Aby zapewnić krakowskim placówkom ochrony zdrowia dostęp do najnowocześniejszych form terapii, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel oraz dyrektorzy szpitali uniwersyteckich dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ i Marcin Jędrychowski podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Robotycznej w Krakowie.

Śląskie Interdyscyplinarne Centrum Chemii na UŚ

Rozwój kształcenia wyższego zorientowanego na potrzeby zielonej gospodarki oraz wsparcie transformacji środowiskowej w regionie to główne cele Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii, które powstanie na Uniwersytecie Śląskim.

Wiecha na budynku Centrum Symulacji Medycznych WUM

To jedna z największych inwestycji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej koszt wraz z wykończeniem i wyposażeniem wynosi 151 mln zł, samej budowy nieco ponad 130 mln.

Powstał nowy film promocyjny o Politechnice Gdańskiej

Ponad 30 lokalizacji, kilkudziesięciu studentów-statystów, ujęcia od świtu do nocy, w laboratoriach, pod wodą i w powietrzu… Nowy film promocyjny o Politechnice Gdańskiej to efekt współpracy wielu osób.

o nich się mówi

Rektorzy bez gronostajów

W tym cyklu prezentujemy Ich Magnificencje inaczej niż zwykle są oni (i one!) ukazywani. Poprosiliśmy rektorów o wypełnienie krótkiej ankiety, dzięki czemu dostajemy barwną i ciekawą lekturę! Zapraszamy do poznania Ich Magnificencji z odmiennej niż codzienna perspektywy.

Prof. Maciej Rogalski: Najważniejsza jest konsekwencja

Marzeniem rektora Uczelni Łazarskiego jest uczynienie z tej szkoły wyższej uniwersytetu – i to w niedługiej perspektywie czasowej. To nie jest zaskakujący cel. A co z wypowiedzi prof. Macieja Rogalskiego może być dla czytelników „Newslettera Akademickiego” niespodzianką?

Prof. Wojciech Załuska: Cieszę się, że mogłem pomóc pacjentom

Według rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ważnym zadaniem uczelni w ramach III misji jest aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym i jak najszersza popularyzacja nauki.

Prof. Stanisław Mazur: Najtrudniej jest spełniać marzenia

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kryzysach widzi rolę ozdrowieńczą dla uczelni, a za najmilsze chwile w zarządzaniu uniwersytetem uważa te, kiedy może witać nowych studentów.

umiedzynarodowienie

FRSE doceniona za pomoc młodzieży z Ukrainy

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji została doceniona „za znaczący wkład w rozwój państwowej polityki młodzieżowej w Ukrainie oraz wysoki profesjonalizm”. Podziękowania Premiera Rządu Ukrainy Denysa Szmyhala – na ręce dyrektora generalnego FRSE Pawła Poszytka – złożył Oleksandr Yarema, sekretarz stanu w Gabinecie Ministrów Ukrainy.

Złóż wniosek o stypendium Fulbrighta – trwa nabór!

Trwa nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA: Junior Research Award 2024-25, Senior Award 2024-25, STEM Impact Award 2023-24.

Świat Rankingów

Ranking uczelni i kierunków studiów już 29 czerwca!

Kto awansuje, utrzyma pozycję lub straci ją w Rankingu Szkół Wyższych i Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2023? Przekonamy się o tym 29 czerwca. Tabelaryczne zestawienia znajdą się w majowo-czerwcowym numerze Miesięcznika Edukacyjnego "Perspektywy" oraz na stronie www.ranking.perspektywy.pl.

Women in Tech

Przedstawiamy ambasadorki programu Dziewczyny na Politechniki / Dziewczyny do Ścisłych. Kampania zainicjowana w 2007 roku przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Fundację Edukacyjną Perspektywy to pionierski i zarazem największy projekt edukacyjny promujący kierunki techniczne, inżynierskie i ścisłe wśród młodych kobiet w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W kampanii 2023 pierwszy raz biorą udział firmy technologiczne. Włączenie do kampanii przedstawicieli biznesu z branży nowych technologii pozwala na pokazanie kandydatkom perspektyw zawodowych dla absolwentek kierunków ścisłych i technicznych.

Marta Groszek: Ważne są kompetencje, nie płeć

- Opowiadam się za tym, byśmy przestali postrzegać ludzi przez pryzmat płci, a zaczęli ich oceniać na podstawie ich osobowości i kompetencji - mówi Marta Groszek, product development engineer, FORVIA.

Magdalena Kobrzyńska Możemy więcej, niż nam się wydaje

- Nawet jeśli część dziewczyn trafiła na te studia z czystej ciekawości, to w każdej z nich widać taki pazur – zacięcie i wiarę w to, że sobie poradzimy, że się do tego nadajemy - mówi Magdalena Kobrzyńska, studentka V roku studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka, specjalność: pilotaż na Politechnice Rzeszowskiej.

Kamila Śniatkowska: Kobiety dają radę

- Osobiście polecam studia architektoniczne wszystkim dziewczynom, które lubią przedmioty ścisłe, a dodatkowo są kreatywne i mają zdolności artystyczne - mówi Kamila Śniatkowska, studentka III roku na kierunku architektura (studia inżynierskie) w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie


The Agenda is Out!

We are so excited to meet you at the Perspektywy Women in Tech Summit 2023 - the biggest event for women in Tech&IT in Europe! Check out the program!


The 4th Seminar for Computer Science Researchers

We cordially invite you to participate in "The 4th Seminar for Computer Science Researchers", which will take place on June 14, 2023 at 8.30 as a part of the event Perspektywy Women in Tech Summit 2023 at EXPO XXI in Warsaw. It will be devoted to the specificity of the professional career of women researchers in the field of computer science and related fields.

Gratulujemy

Prof. Krzysztof Kulpa otrzymał Medal von Kármána

Prof. Krzysztof Kulpa z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej otrzymał Medal Theodore’a von Kármána. NATO Science and Technology Board (STB) doceniła wyjątkowy wkład naszego naukowca w dziedzinę technologii radarowej.Dr Jacek Stańdo Ambasadorem Innowacyjności

Dr Jacek Stańdo, prof. Politechniki Łódzkiej z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej został uhonorowany nagrodą Ambasadora Innowacyjności przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki.

W najnowszym numerze:

  • Focus on Ukraine - rozmowa o wspólnej przyszłości
  • Dziewczyny na Politechniki - 16 lat akcji
  • Raport "Kobiety na politechnikach 2023"
  • Dziewczyny, które torują Wam drogę
  • Świat potrzebuje inżynierów

Przeczytaj całość w formie e-booka

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania:

2023 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2022 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

2021 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2020 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Administratorem danych osobowych jest Perspektywy Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane do momentu wypisania się z subskrybcji newslettera lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Perspektywy Press Sp. z o.o. (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu perspektywy.pl

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>