Perspektywy - Newsletter Akademicki 2023

Wielki finał: w dążeniu do akademickiej doskonałości

Na rok przed 25. jubileuszowym wydaniem Ranking Szkół Wyższych Perspektywy ma ambicje nieobce całemu środowisku akademickiemu w Polsce: chcemy zaistnieć na arenie międzynarodowej, by móc w sposób czytelny komunikować światu siłę polskiego szkolnictwa wyższego – m.in. taką deklarację złożył Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, twórca polskich rankingów edukacyjnych, tłumacząc, dlaczego oprawa 24. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 została opracowana w wersji angielskojęzycznej. Siwiński podkreślił też, że już teraz ranking Perspektyw budzi duże zainteresowanie na świecie dla jego transparentności, obiektywności i responsywności wobec wszelkich uwag zgłaszanych do metodologii.

UJ i UW ex aequo w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i – ex aequo - Uniwersytet Warszawski to najlepsze polskie uczelnie w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023. Politechnika Warszawska zajmuje 3. miejsce, a miejsce 4. ex aequo zajmują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest najlepszą uczelnią niepubliczną, a Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim najlepszą publiczną uczelnią zawodową. Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 24.

Jak uwzględniono w rankingu wyniki ewaluacji?

W ubiegłym roku Komisja Ewaluacji Nauki, wspomagana przez liczne grono ekspertów, przeprowadziła ewaluację jakości działalności naukowej polskich uczelni oraz innych podmiotów systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Ocenę przeprowadzono według nowych zasad, wprowadzonych tzw. Ustawą 2.0 i aktami wykonawczymi do tej ustawy. Najważniejsze zmiany dotyczyły „jednostek oceny” i konsekwencji wyników ewaluacji. Poniżej wyjaśniamy, jak zmiany te zostały uwzględnione w metodologii Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023.

o nich się mówi

UAM nadał DHC Orhanowi Pamukowi

29 czerwca, podczas uroczystości w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM, Orhan Pamuk, turecki pisarz i Noblista z 2006 roku, dołączył do grona doktorów honorowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Innowacje zaszyte w tradycji

– Uniwersytet Jagielloński konsekwentnie zmierza do osiągnięcia celu wyznaczonego w przyjętej przez nas Strategii rozwoju. Tym celem jest przekształcenie się w nowoczesny uniwersytet badawczy. Promowane są działania, które cechują się interdyscyplinarnością, internacjonalizacją, innowacyjnością i integracją różnych misji uczelni - mówi w wywiadzie dla "Perspektyw" prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Wejść do światowej elity uniwersytetów

- Za szczególnie istotne osiągnięcia UW niewątpliwie należy uznać działania w obszarze umiędzynarodowienia badań naukowych. Tylko w latach 2022-2023 badacze z UW otrzymali dziewięć prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council), dofinansowanych łącznie na kwotę ponad 14 mln euro. Łącznie naukowcy UW uzyskali dotychczas 28 grantów ERC - mówi w rozmowie z "Perspektywami" prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

życie akademickie

Porozumienie uczelni technicznych w zakresie zarządzania projektami

W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie podczas spotkania Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych zostało podpisane porozumienie o współpracy 20 polskich uczelni technicznych w zakresie zarządzania projektami.

Powołanie Politechnicznej Sieci Obronności i Bezpieczeństwa

Na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli rektorzy trzech uczelni technicznych podpisali porozumienie w sprawie Politechnicznej Sieci Obronności i Bezpieczeństwa.

W Londynie otwarto Biuro Studium KUL dla Polonii i Polaków

W Ambasadzie RP w Londynie zostało uroczyście otwarte Biuro dla Polonii i Polaków ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, wchodzące w skład Akademii Polonijnej KUL.

Politechnika Śląska przystąpiła do EIT Health

Politechnika Śląska dołączyła do EIT Health, wiodącego europejskiego partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz innowacji w medycynie i ochronie zdrowia.

PK i Sieć Badawcza Łukasiewicz wzmocnią region małopolski

Politechnika Krakowska i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych podpisały umowę o strategicznej współpracy w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego. Porozumienie sygnowali rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata i dyrektor Instytutu dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk.

O tym się mówi

Prof. Andrzej Koźmiński współautorem nowego podręcznika

„Zarządzanie. Nowe otwarcie” to nowy podręcznik dla studentów, absolwentów, przedsiębiorców i menedżerów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania. Został przygotowany przez autorów od lat łączących wykładanie przedmiotu zarządzanie z rozwijaniem jego teorii – prof. Andrzeja K. Koźmińskiego, prof. Dariusza Jemielniaka, prof. Dominikę Latusek-Jurczak oraz dr Annę Pikos.

umiedzynarodowienie

Europejczycy chcą zmieniać Erasmusa

Na wszystkich uczelniach powinny być dostępne studia w języku angielskim, a z mobilności mogłyby korzystać także osoby pracujące – to tylko dwie z 21 rekomendacji wypracowanych przez uczestników panelu o przyszłości programu Erasmus+.

SALTO Awards 2023: zgłoś swój projekt!

Realizujesz projekt w ramach programu Erasmus+ bądź Europejskiego Korpusu Solidarności i z obszaru młodzieży, kształcenia lub szkoleń? Zgłoś go w konkursie SALTO Awards 2023! Nominacje przyjmowane są do 16 sierpnia 2023 r.

Szkolnictwo wyższe na świecie

The Cable: Kanadyjski pomysł na ściągnięcie talentów

Kanada uruchomiła nowe narzędzia w celu rekrutacji zagranicznych talentów technologicznych do cyfrowego ekosystemu kraju. Sean Fraser, minister ds. imigracji, uchodźców i obywatelstwa, powiedział, że jest to pierwsza w kraju strategia dotycząca talentów technologicznych.

Erudera: Hiszpańskie uczelnie zwiększają PKB kraju

Hiszpańskie uniwersytety publiczne odpowiadają za 2,2 procent produktu krajowego brutto (PKB), co podkreśla znaczenie tych instytucji nie tylko w edukacji, ale także w rozwoju gospodarczym.

Salon Maturzystów 2023

5 września startuje Salon Maturzystów! Tu maturzyści wybiorą studia

Wrześniowy Salon Maturzystów to tradycyjny punkt startowy kampanii rekrutacyjnych. We wrześniu 14 największych uczelni akademickich w Polsce gościć będzie uczniów ostatnich klas szkół średnich, którzy planować będą własne strategie w drodze na studia. Perspektywy już zaplanowały tę – 17. z kolei – kampanię i przyjmują pierwsze zlecenia!

Women in Tech

Oh, what a Summit!

Incredible atmosphere, amazing people, beautiful minds, mind blowing ideas, fruitful meetings & tons of positive energy!

Thank you for being one of those who matter in new technologies! The Summit is about people like you! Oh, what a Summit! Incredible atmosphere, amazing people, beautiful minds, mind blowing ideas, fruitful meetings & tons of positive energy! Thank you for being one of those who matter in new technologies! The Summit is about people like you! The Perspektywy Women in Tech Summit 2023 - the boldest event in Europe and Asia for women in STEM, Tech & IT - is now history. And it's a history of people like you!

Gratulujemy

Prof. Stefan Kiedroń prorektorem ds. finansów i rozwoju UWr

Od 1 lipca 2023 roku funkcję prorektora ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego obejmuje prof. Stefan Kiedroń.Prof. Katarzyna Starowicz-Bubak prezydentem ICRS

Prof. Katarzyna Starowicz-Bubak z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk została wybrana na stanowisko prezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Kannabinoidami.

W najnowszym numerze:

  • Ranking szkół wyższych
  • Ranking po ewaluacji
  • Wywiad z prof. Alojzym Nowakiem, rektorem UW
  • Wywiad z prof. Jackiem Popielem, rektorem UJ
  • Rewolucja kobiet w IT

Przeczytaj całość w formie e-booka

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania:

2023 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

2022 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

2021 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2020 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Administratorem danych osobowych jest Perspektywy Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane do momentu wypisania się z subskrybcji newslettera lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Perspektywy Press Sp. z o.o. (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu perspektywy.pl

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>