Perspektywy - Newsletter Akademicki 2023

ALK tworzy pierwszy w Polsce fundusz żelazny typu „endowment”

Najlepsze amerykańskie uczelnie rozwinęły się dzięki „endowments” – czyli darowiznom przeznaczanym na kapitał żelazny (a gift of money that will provide an income for a college or university, a hospital, or other organization), który dobrze inwestowany daje kapitały na rozwój. Teraz z taką pionierską w Polsce inicjatywą wystąpiła Akademia Leona Koźmińskiego. Gromadzone w funduszu #ŻelaznyKoźmiński środki będą inwestowane, a wypracowane zyski posłużą do sfinansowania strategicznych projektów rozwojowych. O uruchomieniu funduszu „endowments” mówił też niedawno w wywiadzie dla „Perspektyw” i podczas inauguracji roku akademickiego prof. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego... Ale zanim zawodnik wagi ciężkiej zdecyduje się na start, to „zwinna” ALK już pędzi i otrzymuje środki od kolejnych darczyńców!

Rewolucja zwinności - Inauguracja 30-lecia na Jagiellońskiej 57

Akademia musi być miejscem, gdzie przede wszystkim ceni się krytyczne myślenie, gdzie uczy się dyscypliny naukowej w weryfikacji faktów i hipotez, oczekuje się odwagi w głoszeniu oryginalnych, a więc najczęściej niepopularnych tez i poglądów - powiedział rektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. Grzegorz Mazurek.

A New School for a New World – debata na szczycie szkół biznesu

Przywołując słynny cytat z Alfreda Hitchcocka, można powiedzieć, że Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie nowy rok akademicki 2023/2024 rozpoczęła od trzęsienia ziemi (po inauguracji ceremonia nadania doktoratu honoris causa prof. Ericowi Cornuelowi i debata na temat przyszłości szkół biznesu).

Studia w Hiszpanii

Jeśli studia Master - to tylko w Hiszpanii!

SEPIE czyli hiszpańska odpowiedniczka naszej NAWA wystąpiła z inicjatywą, z której koniecznie powinni skorzystać wszyscy studenci i absolwenci studiów licencjackich rozważający uzyskanie dyplomu magisterskiego za granicą! Targi Edukacyjne STUDIA W HISZPANII odbędą się 21 października 2023 roku w Instytucie Cervantesa w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 22, w godzinach 10:00 – 17:00. ¡Esta es una gran oportunidad!

Inauguracje roku 2023/24

SGH: Traktujmy się z życzliwością i uprzejmością

Szanujmy godność innych ludzi, przestrzegając praw każdego człowieka. Możemy, a nawet i powinniśmy się różnić, gdy chodzi o poglądy i wyznawane wartości, ale nigdy nie możemy tracić z oczu tego, że podstawą zdrowego społeczeństwa jest szacunek dla drugiego człowieka – powiedział rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Piotr Wachowiak.


WUM: 200 lat nauczania medycyny w Warszawie

WUM to m.in. największy ośrodek przeszczepiania narządów w Polsce. W naszych klinikach stosujemy najnowsze technologie medyczne np. miniaturowe stymulatory serca czy robota Da Vinci, nasi naukowcy prowadzą aż 315 projektów naukowych i dydaktycznych na kwotę 664 mln złotych - przypomniał rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Zbigniew Gaciong.


POLSL: Rok pełen wyzwań

Problemy, z którymi będziemy się mierzyć, to rosnące koszty działalności uczelni, obniżanie się stopy życiowej środowiska oraz spadająca atrakcyjność kariery akademickiej, wynikające ze spłaszczenia struktury wynagrodzeń w szkołach wyższych - powiedział rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk.


PWr: Nowa strategia uczelni

Określiliśmy docelowy model Politechniki jako europejskiego wielodziedzinowego uniwersytetu technicznego, zakładający integrację oraz interakcję nauk technicznych z trzema innymi ważnymi obszarami: naukami podstawowymi, naukami społecznymi i humanistycznymi oraz naukami o zdrowiu i życiu – mówił rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Arkadiusz Wójs.


UKSW: W poszukiwaniu prawdy

Czy w dzisiejszym świecie znajdzie się miejsce dla człowieka myślącego, dobrze wykształconego, odpowiedzialnego i wiedzącego, co jest prawdą, a co fałszem, co honorem, a co zdradą? – pytał podczas inauguracji nowego roku akademickiego rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. Ryszard Czekalski.


KUL: Uniwersytety muszą kształcić holistycznie

Holistyczne podejście do metodologii kształcenia, ale także formowania studentów, dostosowanie dydaktyki do współczesnych wymogów i wyzwań oraz wprowadzenie nowych technologii, to wyzwania, które stają przed nami w rozpoczynającym się nowym roku akademickim – powiedział rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. Mirosław Kalinowski.


UMW: Entuzjazm przesuwa granice

– Inauguracja roku akademickiego to wielkie święto. Naprawdę mamy co świętować, mamy z czego się cieszyć. Mamy powody do świętowania, dzięki temu wszystkiemu, co zrobiliśmy razem – powiedział rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024.


AGH: Rozwój technologii przyszłością uczelni

Sztuczna inteligencja uznawana jest za jedną z najważniejszych technologii przyszłości, a działania na rzecz jej rozwoju są jednym z priorytetów najlepszych uczelni na świecie. Nasze Centrum będzie wypracowywać rozwiązania przydatne w bardzo wielu obszarach życia – zaznaczył rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Jerzy Lis.

Study in Poland - tam będziemy

Młode społeczeństwo ceniące wykształcenie – Baku, 4-5 listopada

Dobre wykształcenie cieszy się w Azerbejdżanie dużym zainteresowaniem, gdyż popyt na wysoko wykwalifikowane kadry wewnątrz kraju stale rośnie. Azerbejdżan jest od wielu lat liderem wśród krajów regionu pod względem wzrostu PKB i rozwoju gospodarki. Jednocześnie jest to kraj z młodym społeczeństwem, gdzie średnia wieku 10 milionów mieszkańców stanowi zaledwie 34 lata.

TURCJA: Stambuł - Ankara - Izmir, 11-16 listopada

W listopadzie w ramach programu „Study in Poland” organizujemy wyjazd rekrutacyjno-informacyjny do Stambułu, Ankary i Izmiru. Turcy są trzecią (po Ukraińcach i Białorusinach) grupą obcokrajowców w polskich uczelniach - w roku akad. 2022/23 studiowało ich w Polsce już prawie 3,5 tysiące.

KAZACHSTAN: Ałmaty - 22-24 listopada

Kazachstan od lat pozostaje stałą pozycją w planie wyjazdowym "Study in Poland". Według najnowszych danych w Polsce przybywa nowych studentów z Kazachstanu - to dobry powód, aby udać się ponownie na targi w największym mieście tego kraju.

życie akademickie

Najlepsi młodzi naukowcy 2023 otrzymali nagrody NCN

Katharina Boguslawski, Karolina Ćwiek-Rogalska i Łukasz Opaliński zostali laureatami Nagrody NCN 2023. Najważniejsze wyróżnienie dla młodych naukowców pracujących w Polsce w tym roku pojedzie do Torunia, Warszawy i Wrocławia.

AGH wspiera rozwój sektora obronności

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie wspólnie z Krakowskim Parkiem Technologicznym starają się o utworzenie w Krakowie polskiego oddziału akceleratora innowacji obronnych NATO w ramach programu DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic).

Nowa inwestycja Politechniki Lubelskiej IT Tower

Coraz bliżej realizacji ważnego projektu – budowy na kampusie Politechniki Lubelskiej IT Tower. W nowym obiekcie będą się kształcić informatycy, ale również będzie to siedziba Międzywydziałowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i Sztucznej Inteligencji.

o tym się mówi

Naczelna Izba Lekarska złożyła skargę na Uniwersytet Kaliski

Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Uniwersytet Kaliski. Samorząd lekarski twierdzi, że uczelnia otworzyła kierunek lekarski nie mając odpowiedniej infrastruktury i zaplecza technicznego. Uniwersytet uważa, że te zarzuty go szkalują - czytamy w "Rzeczpospolitej".

umiedzynarodowienie

ENHANCE: PW i PG mają się czym pochwalić

Polskie uczelnie odniosły wielki sukces w konkursach w programie Erasmus+ „Uniwersytety Europejskie”. Aż 23 polskie uczelnie wchodzą w skład 22 konsorcjów. Różnica (więcej uczelni niż konsorcjów) wynika stąd, że w jednym z konsorcjów są dwie polskie uczelnie. Mowa tu o ENHANCE+ (enhanceuniversity.eu), w skład którego wchodzą m.in. Politechnika Warszawska (od początku istnienia konsorcjum) oraz Politechnika Gdańska, która dołączyła w 2022 roku.

Horyzont Europa: Polskie wnioski coraz bardziej merytoryczne

Polskie wnioski o dofinansowanie z Programu Horyzont Europa w coraz większym stopniu stanowią silną konkurencję dla wniosków składanych przez podmioty z innych krajów. Obecny współczynnik sukcesu wynosi 10,04% i jest dwukrotnie wyższy niż w Horyzoncie 2020 (5,31%).

25-26.10 – INSE’2023 międzynarodowe spotkanie brokerskie

Odpowiednie konsorcjum projektowe to jeden z czynników sukcesu w PR Horyzont Europa. Szansą na poznanie przyszłych współpracowników jest INSE’2023 Sustainable Economy in Horizon Europe International Matchmaking&Networking. Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-26 października w Warszawie i skupi ponad 200 przedstawicieli jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw z Polski i Europy.

Akredytacja Erasmus+: wkrótce upływa termin składania wniosków

Wnioski o Akredytację Erasmus+ można składać do 19 października 2023 roku, do godz. 12:00.

Szkolnictwo wyższe na świecie

The Pie News: Zagraniczni studenci w pułapce wojny w Izraelu

Co najmniej 11 studentów zagranicznych zginęło w Izraelu podczas ataku bojowników Hamasu. Rządy poszczególnych krajów podejmują akcje mające na celu ściągnięcie studentów zagranicznych do kraju.

ICEF Monitor: Pomimo izolacji Rosja ściąga studentów na uczelnie

Długa lista sankcji mających na celu odizolowanie Rosji wydaje się wzmacniać więzi między Rosją a wieloma innymi krajami Południa, zwłaszcza z krajami BRICS.

Gratulujemy

Prezydent EFMD otrzymał tytuł doktora honoris causa ALK

Podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Leona Koźmińskiego, odbyła się ceremonia nadania tytułu doktora honoris causa prof. Ericowi Cornuelowi, prezydentowi European Foundation for Management Development (EFMD).

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania:

2023 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

2022 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

2021 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2020 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Administratorem danych osobowych jest Perspektywy Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane do momentu wypisania się z subskrybcji newslettera lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Perspektywy Press Sp. z o.o. (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu perspektywy.pl

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>