Perspektywy - Newsletter Akademicki 2023

Startuje Ranking Programów MBA Perspektywy 2023

Fundacja Edukacyjna Perspektywy zaprasza do udziału w Rankingu Programów MBA 2023. Ogłoszenie jego wyników - na łamach miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”, w serwisie mba.perspektywy.pl oraz podczas gali w Warszawie. Dane do rankingu pochodzić będą z „Ankiety Programu MBA” (wypełnionej przez prowadzącego program), badania ankietowego wśród absolwentów programu (przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych „Indicator”), ze stron rankingów krajowych i zagranicznych oraz z baz międzynarodowych organizacji akredytujących programy MBA i szkoły biznesu. Szczegóły na stronie roboczej: perspektywy.pl/mba/ankiety. Ogłoszenie wyników planowane jest na 5 grudnia!

Oceniamy studia, których oficjalnie nie ma!

Ranking Programów MBA posiada w palecie rankingów Perspektyw miejsce szczególne. Jest to jedyny ranking adresowany do absolwentów szkół wyższych, a zarazem jedyny obejmujący ważny obszar edukacyjny, który według ustawy o szkolnictwie wyższym w ogóle w Polsce nie istnieje! Trudno w to uwierzyć, ale tak właśnie jest!

Studia w Hiszpanii

MASTER i nie tylko – do słonecznej Hiszpanii na studia

9 uczelni od Madrytu do Las Palmas na spotkaniu informacyjnym w centrum Warszawy przedstawi 21 października atrakcyjne studia magisterskie i doktorskie, a także licencjackie po hiszpańsku lub angielsku – na które można wyjechać indywidualnie lub w ramach programu Erasmus+.

Inauguracje roku 2023/24

UMLub: Sumienność jest budująca

Każdy sukces, każde dokonanie zasługuje na osobne uznanie. Jestem dumny z ofiarności, z jaką wykonujecie swoje obowiązki. Sumienność jest budująca. Jako doświadczeni pracownicy naukowi czy dydaktyczni bądźcie wzorem dla ludzi młodych, naszych studentów, którzy są dopiero na początku swojej drogi zawodowej - powiedział rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. Wojciech Załuska.


SUM: Nowe inwestycje

Rok 2023 jest dla Społeczności Akademickiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego rokiem szczególnym, gdyż upływa pod znakiem uroczystych obchodów Jubileuszu 75-lecia powstania uczelni (...). Wszystkim studentom, a zwłaszcza studentom rozpoczynającym swoją przygodę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, życzę kreatywnego studiowania - mówi rektor SUM, prof. Tomasz Szczepański.


Politechnika Świętokrzyska: Kuźnia kadr

W Politechnice Świętokrzyskiej kształcimy młode kadry inżynierskie, prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, co jest misją naszej uczelni oraz stanowi rozwój gospodarczy i przyszłość regionu świętokrzyskiego - podkreślił rektor uczelni, prof. Zbigniew Koruba.


Study in Poland - tam będziemy

Młode społeczeństwo ceniące wykształcenie – Baku, 4-5 listopada

Dobre wykształcenie cieszy się w Azerbejdżanie dużym zainteresowaniem, gdyż popyt na wysoko wykwalifikowane kadry wewnątrz kraju stale rośnie. Azerbejdżan jest od wielu lat liderem wśród krajów regionu pod względem wzrostu PKB i rozwoju gospodarki. Jednocześnie jest to kraj z młodym społeczeństwem, gdzie średnia wieku 10 milionów mieszkańców stanowi zaledwie 34 lata.

TURCJA: Stambuł - Ankara - Izmir, 11-16 listopada

W listopadzie w ramach programu „Study in Poland” organizujemy wyjazd rekrutacyjno-informacyjny do Stambułu, Ankary i Izmiru. Turcy są trzecią (po Ukraińcach i Białorusinach) grupą obcokrajowców w polskich uczelniach - w roku akad. 2022/23 studiowało ich w Polsce już prawie 3,5 tysiące.

KAZACHSTAN: Ałmaty - 22-24 listopada

Kazachstan od lat pozostaje stałą pozycją w planie wyjazdowym "Study in Poland". Według najnowszych danych w Polsce przybywa nowych studentów z Kazachstanu - to dobry powód, aby udać się ponownie na targi w największym mieście tego kraju.

życie akademickie

Projekt PoMost - inicjatywa poznańskich uczelni

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu podpisano porozumienie wszystkich publicznych uczelni poznańskich ws. projektu PoMost. Umożliwia on studentom realizację wybranego przedmiotu (za wyjątkiem zajęć WF i z języków obcych) na innej uczelni w Poznaniu.

Ruszyła wirtualna karta biblioteczna

Wirtualna karta biblioteczna to kolejny wspólny projekt Związku Uczelni Lubelskich i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Projekt skierowany jest do studentów, doktorantów i pracowników pięciu lubelskich uczelni. Karta umożliwia bezpłatne korzystanie z zasobów bibliotek na zasadzie wzajemności.

Krakowski Pakt na Rzecz Innowacyjnego Kształcenia

Stwórzmy Krakowski Pakt na Rzecz Innowacyjnego Kształcenia, promujmy razem studiowanie i pracę w Krakowie – apelują: rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Stanisław Mazur oraz ABSL. Inicjatywę wspiera Miasto Kraków.

umiedzynarodowienie

Dr Katarzyna Maniszewska: Polska edukacja stwarza możliwości

Polskie uczelnie potrzebują większego wsparcia, w tym finansowego, i koordynacji działań promujących polskie szkolnictwo wyższe za granicą. Musimy pamiętać, że globalna konkurencja jest ogromna, każdy kraj chciałby uciąć jak najwięcej z tortu „internacjonalizacji”, bo to jest w jego strategicznym interesie – podkreśla prorektor ds. współpracy z zagranicą Collegium Civitas, dr Katarzyna Maniszewska w rozmowie z „Poland Weekly”.

22 lata KPK w IPPT PAN – tak wiele się udało!

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) działał w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki (IPPT) PAN w latach 1998 - 2020, wspierając m.in. uczestnictwo polskich jednostek naukowych w Programach Ramowych UE. O polskich osiągnięciach można przeczytać w publikacji: "Wsparcie europejskich aspiracji polskich instytucji naukowo-badawczych 22 lata Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w IPPT PAN".

Zaproszenie do udziału w projekcie RM Roadmap

Zapraszamy menadżerów badań (pracowników biur wsparcia badań i projektów na uczelniach i instytutach badawczych) do współtworzenia inicjatyw dla tej profesji w ramach projektu RM ROADMAP (Creating Framework Conditions for Research Management to Strengthen the European Research Area.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Erudera: Wlk. Brytania podwyższa opłatę za wizę studencką

Brytyjski rząd ogłosił, że opłata za wizę studencką dla osób spoza Wielkiej Brytanii wzrosła o 127 funtów, do 490 funtów. Nowe opłaty za wniosek wizowy weszły w życie 4 października 2023 roku zgodnie z przepisami przyjętymi 15 września przez brytyjski parlament.

ICEF Monitor: Przybywa studentów zagranicznych w Irlandii

Ponownie wzrosła liczba studentów zagranicznych studiujących w Irlandii. Ich całkowita liczba w roku akademickim 2022/23 wyniosła 35 140, co oznacza wzrost rok do roku o prawie 11 proc.

Świat Rankingów

Studia Executive MBA w ALK wśród 100 najlepszych na świecie

51. miejsce na świecie, pierwsze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz bezkonkurencyjne w Polsce zajmują studia Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego według "Financial Times".

Women in Tech

Shesnnovation Academy - szansa na sukces w branży technologicznej!

Rynek nowych technologii to tylko wielkie korporacje, ale i startupy. Tymczasem zaledwie co 5 startup w Polsce w strukturach założycielskich posiada naukowca, a co 4 - kobietę. Kobiet naukowców, które decydują się na komercjalizację swoich prac badawczych, jest jeszcze mniej. W Perspektywy Women in Tech chcemy to zmienić!

Gratulujemy

Dr Krzysztof Czub członkiem zarządu Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

Dr Krzysztof Czub z Katedry Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego został wybrany na członka Zarządu Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. Zajmie się popularyzacją problematyki ochrony własności intelektualnej.Prof. Eugeniusz Zych przewodniczącym Towarzystwa Elektrochemicznego

Prof. Eugeniusz Zych z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego został wybrany przewodniczącym Luminescence & Display Materials Division prestiżowego Towarzystwa Elektrochemicznego (The Electrochemical Society).

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania:

2023 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

2022 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

2021 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2020 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Administratorem danych osobowych jest Perspektywy Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane do momentu wypisania się z subskrybcji newslettera lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Perspektywy Press Sp. z o.o. (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu perspektywy.pl ÿp>

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>