Perspektywy - Newsletter akademicki 2020

Pomóżmy wspólnie maturzystom 2021

Uczniowie najstarszych klas liceów i techników, czyli kandydaci na studia w roku akademickim 2021/22 zaczynają trudny rok przygotowań do egzaminów, do wyboru kierunku studiów i uczelni. Mają za sobą dwa lata niepewności wynikającej najpierw ze strajku nauczycieli, a teraz z epidemii coronawirusowej. Są często niepewni siebie, brak im motywacji i wiary w to, że poradzą sobie z wyzwaniami „nowej normalności”. Czy muszą być „pechowym pokoleniem”, które wejdzie na uczelnie jako najsłabszy rocznik w najnowszej historii Polski?

Matura w roku pandemii - podejście drugie

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już harmonogram: egzamin maturalny ma się rozpocząć 4 maja 2021. Przystąpi do niego 267 000 młodych ludzi: około 152 000 z liceów i około 115 000 z techników. Arkusze zostały przygotowane dawno temu, więc nie będą łatwiejsze ze względu na pandemię, naukę online i inne możliwe problemy związane z COVID-19.

List Ministra Wojciecha Murdzka do maturzystów 2021

Po maturze staniecie przed jedną z najważniejszych w życiu decyzji - przed decyzją o wyborze uczelni i kierunku studiów. Oczywiście to nie jest rozstrzygnięcie, które cokolwiek by przed Wami zamykało. Świat, z całą swą fascynującą różnorodnością, wciąż stoi i jeszcze długo stał będzie przed Wami otworem. Ale na pewno wybór studiów w dużym stopniu nada Waszemu życiu kierunek. Będzie jak przestawienie zwrotnicy - zwraca się w liście do maturzystów 2021 minister Wojciech Murdzek.

Salon Maturzystów Perspektywy - tym razem online


W dniach 17-30 września odbędzie się 14. edycja Salonu Maturzystów Perspektywy - corocznego wydarzenia, podczas którego matura „spotyka się” ze studiami. Tym razem, ze względu na sytuację epidemiczną, będą to spotkania online. Podczas dziesięciu salonów, skorelowanych z zasięgiem okręgowych komisji egzaminacyjnych, uczniowie najstarszych klas liceów i techników uzyskają od ekspertów OKE wiedzę o egzaminie maturalnym 2021, a od uczelni z całej Polski - informacje o przyszłorocznej rekrutacji na studia.

życie akademickie

Kierownictwo MNiSW na spotkaniu z rektorami uczelni publicznych

Efekty wdrażania Konstytucji dla Nauki, ustrój uczelni, dobre praktyki, doskonałość naukowa oraz wpływ COVID-19 to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas spotkania z rektorami uczelni publicznych wybranymi na kadencję 2020−2024 .

Organizacja kształcenia w roku akad. 2020/21 - rekomendacje dla uczelni

MNiSW przygotował zalecenia i wskazówki, które mogą stać się punktem wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur uczelni. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo studentów, doktorantów, prowadzących zajęcia i pracowników administracyjnych musi pozostać absolutnym priorytetem.

Prestiżowe granty badawcze ERC będą realizowane w Polsce

W Polsce realizowane będą trzy kolejne prestiżowe europejskie granty badawcze. Dwa projekty zrealizują badacze z UW, a jeden - badaczka z AGH.

Umiędzynarodowienie

OECD: Zagrożony jest międzynarodowy przepływ studentów

OECD ostrzega, że może nastąpić gwałtowne odwrócenie trendów w międzynarodowym przepływie studentów. Uczelnie oraz instytucje szkolnictwa wyższego muszą opracować nową ofertę, która zaspokoi potrzeby międzynarodowej populacji studentów.

Potrzebna nowoczesna dyplomacja naukowa

Politolog dr Monika Szkarłat mówi o roli dyplomacji naukowej i znaczeniu nauki w polityce zagranicznej.

Raport FRSE: Erasmus+ w Polsce na wznoszącej fali

Erasmus+ cieszy się niezmiennie ogromną popularnością w Polsce. Mimo niepewności związanej z Brexitem, udało się płynnie wejść w nową dekadę.

Szkolnictwo wyższe na świecie

"Nowa normalność" na europejskich uniwersytetach

Przeglądając portale internetowe europejskich uniwersytetów, na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że nic się nie zmieniło. Ale wystarczy wejść na pasek lub baner ze słowem COVID-19, by dowiedzieć się, że bynajmniej nie jest tak jak było.

Baltic News: Nadzór estońskich uczelni nad izolacją cudzoziemców

Estonia wymaga od uczelni, aby nadzorowały zagranicznych studentów w przestrzeganiu wymogu izolacji po przyjeździe do kraju. Szkoły wyższe są zaniepokojone tą odpowiedzialnością.

Broadcasting of Latvia: Mniej studentów zagranicznych na Łotwie

Całkowita liczba studentów zagranicznych na łotewskich uczelniach spadła w tym roku. Ze względów związanych z COVID-19 na studia aplikowało mniej studentów z krajów trzeciego świata.

Studia 2020

Giełda wolnych miejsc - oferta last minute, 15-16 września

Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2020/21. Gratulujemy wszystkim, którzy już znaleźli swoje miejsce na wybranych kierunkach i w wymarzonych uczelniach. Tych z Was, którzy muszą dokonać rewizji swoich wcześniejszych planów, lub czekają na wynik poprawianej matury, zapraszamy na spotkania online z uczelniami, które przedstawią swoją ofertę wolnych miejsc. Spotkamy się online 15 i 16 września, w godz. 13.00-15.00

Perspektywy Women in Tech

Mariya Gabriel otworzy Perspektywy Women in Tech Summit 2020!

Mariya Gabriel - charyzmatyczna komisarz Unii Europejskiej ds. Innowacji, Badań i Edukacji - otworzy Perspektywy Women in Tech Summit 2020, który odbędzie się w dniach 8-9 grudnia br. Mariya Gabriel, jako komisarz EU ds. społeczeństwa cyfrowego, była już głównym gościem na inauguracyjnej edycji Summitu, który odbył się w listopadzie 2019 w Warszawie. Jest to największe wydarzenie w Europie dla kobiet w technologiach i nauce. Misją „Perspektywy Women in Tech Summit” jest stworzenie platformy spotkań, inspiracji i wymiany wiedzy dla utalentowanych kobiet z całego świata.

Miesięcznik Perspektywy

Specjalny "rektorski" numer "Perspektyw" - teraz w formie e-book

Perspektywy

Najnowszy numer miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy" prezentuje wszystkich rektorów publicznych uczelni akademickich w Polsce. Udostępniamy go wszystkim zainteresowanym jako bezpłatny e-book

Warto zachować te edycję w swoim archiwum!

Przeczytaj całość w formie e-booka

Najczęściej czytane

Newsletter Akademicki to miejsce dla wszystkich naszych Czytelników. Zapraszamy na nasze łamy. Czekamy na Państwa analizy, refleksje i propozycje o tym jak z sukcesem opanować nową "normalność" i wspólnie wygrać przyszłość.

Zespół "Perspektyw"

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>