Perspektywy - Newsletter akademicki 2020

Witamy Nowy Rok Akademicki – głównie wirtualnie

Uroczysty pochód przez miasto władz uczelni ubranych w gronostaje, ciągnący się za nimi szpaler studentów i pracowników naukowych, audytorium wypełnione po brzegi społecznością akademicką i gośćmi na wykładzie inauguracyjnym – tych obrazków podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2020/21 nie zobaczymy. Epidemia sprawiła, że tym razem nie będzie ona tak spektakularna jako w latach ubiegłych. Może to mieć również swoje dobre strony.

życie akademickie

Apel do parlamentarzystów ws. ewentualnej fuzji resortów

Przedstawiciele środowiska naukowego zaapelowali do parlamentarzystów o "wzięcie pod uwagę podstawowych zasad funkcjonowania nauki". Wyrazili opinię, że jeśli MNiSW miałoby się łączyć z innym resortem, to "optymalnym partnerem tej fuzji byłoby Ministerstwo Rozwoju".

Kontrowersje wokół rektora UG – stanowisko uczelni

We wrześniowym wydaniu FORUM Akademickiego ukazał się artykuł, w którym autor, Marek Wroński wytyka Radzie Uniwersytetu Gdańskiego, że w okresie poprzedzającym wybory na stanowisko rektora UG nie podjęła kroków w celu poinformowania o zarzutach naruszenia praw autorskich przez dr hab. Jerzego Gwizdałę. Zwróciliśmy się o stanowisko w tej sprawie do władz Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. Jarosław Bosy przewodniczącym KRURiP

Pracami Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych w kadencji 2020-2024 kierował będzie prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Prof. Izabela Święcicka przewodniczącą Uniwersyteckiej Komisji Nauki

Uniwersytecka Komisja Nauki to wpływowe grono prorektorów ds. nauki polskich uniwersytetów publicznych, z którego zdaniem zawsze liczyło się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z zakończeniem kadencji przez prof. dr hab. Stanisława Kistryna z Uniwersytetu Jagiellońskiego, nową przewodniczącą UKN wybrana została prof. dr hab. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku - na zdjęciu razem z prof. Kistrynem w chwilę po wyborach.

Umiędzynarodowienie

Otwieramy uczelnie dla białoruskich studentów i naukowców

W ramach dobrosąsiedzkiego gestu otwieramy nasze uczelnie dla białoruskich studentów i naukowców - powiedział szef resortu nauki Wojciech Murdzek. W tym celu Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) poszerza trzy istniejące programy wymiany akademickiej.

Dr inż. Zygmunt Krasiński:
Rośnie udział Polski w Horyzont 2020

- Od początku 2019 roku obserwujemy wyraźne zwiększenie dynamiki wzrostu polskiego uczestnictwa w Horyzont 2020. I to nie tylko zasługa trzech projektów w konkursie Teaming 2 (w sumie ok. 30 mln euro dla Polski). Rośnie zainteresowanie polskich firm i polskie wnioski uzyskują coraz lepsze oceny - mówi dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) do Programu Ramowego HORYZONT 2020, dr inż. Zygmunt Krasiński.

Polska i Litwa umacniają współpracę w dziedzinie nauki

O zacieśnianiu współpracy naukowej pomiędzy Polską a Litwą rozmawiał szef resortu nauki Wojciech Murdzek z ministrem oświaty, nauki i sportu Litwy Algirdasem Monkevičiusem. Wizyta była poświęcona m.in. polsko-litewskim konsultacjom międzyrządowym

Rekomendacje dotyczące procesów oceny badań

Science Europe opublikowało zestaw zaleceń dotyczących procesów oceny badań dla swoich członków oraz innych organizacji badawczych.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Alex Usher: Sterowanie rekrutacją przez wysokość czesnego?

Daleka Australia ma znakomite uniwersytety. Niektóre plasują się nawet w pierwszej setce globalnych rankingów, ale nie znaczy to, że w tamtejszym szkolnictwie wyższym sprawy mają się dobrze.

Schengen Visa: Kampania #EducationIsNotTourism

Niemieckie Biuro Wymiany Akademickiej DAAD zwróciło się do niemieckiego MSZ z prośbą o wznowienie procedur składania wniosków wizowych dla studentów z krajów rozwijających się. Została ona skierowana po ich proteście.

The Pie News: Młodzi Hindusi preferują inne kraje niż USA

Indyjscy studenci coraz częściej szukają możliwości studiowania za granicą w innych krajach niż USA. Z badań Yocket wynika, że młodzi Hindusi bardziej są zainteresowani studiami w 2021 roku w Kanadzie, Wlk. Brytanii i w Niemczech.

Daily Times: Kanada traci na spadku liczby studentów zagranicznych

Ograniczenia w podróżowaniu i przejście na kształcenie online drastycznie zmniejszyło liczbę studentów zagranicznych na kanadyjskich uczelniach. Nie pozostało to bez wpływu na rynek pracy.

Świat Rankingów

Rankingi w czasie pandemii – zaproszenie na IREG 2020 Conference

Wszystkich, którzy interesują się rankingami akademickimi, serdecznie zapraszamy na IREG 2020 Beijing ConferenceUniversity rankings in the time of uncertainty, 20-21 października.

Czas na maturzystów 2021

Salon Maturzystów Perspektywy 2020 online przekroczył półmetek

Ponad 35 tysięcy maturzystów z województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego wzięło już udział w wirtualnej odsłonie Salonu Maturzystów. Młodzież ogląda wykłady ekspertów OKE na wielkich ekranach podczas lekcji w szkole, natomiast popołudnie to czas rodzinny, przeznaczony także dla rodziców maturzystów.
Informator dla Maturzystów 2021

Równolegle z wirtualnym Salonem Maturzystów Perspektyw ukazał się – już po raz trzydziesty! – Informator dla Maturzystów 2021. Nasz bestseller poznało dotąd blisko 3 mln kandydatów na studia. Tegoroczną publikację udostępniamy bezpłatnie - jako e-book - wszystkim uczestnikom wrześniowych targów online, wraz z oddzielnym suplementem prezentującym oferty uczelni wg regionów.

Czytaj e-book

Najczęściej czytane

Newsletter Akademicki to miejsce dla wszystkich Czytelników. Zapraszamy na nasze łamy. Czekamy na Państwa analizy, refleksje i propozycje o tym jak z sukcesem opanować nową "normalność" i wspólnie wygrać przyszłość.

Zespół "Perspektyw"

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14, Nr 15Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>