Perspektywy - Newsletter Akademicki 2021

Phil Baty - światowy ekspert rankingowy mówcą na konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie"

Nie ma chyba na świecie osoby interesującej się rankingami akademickimi, która nie słyszałaby o Philu Baty. Rektor Uniwersytetu Pekińskiego, nie bez kozery, nazwał go w 2014 roku "światowym ministrem edukacji" (education secretary for the whole world). Z kolei australijska gazeta określiła go mianem jednego z kilkunastu najbardziej wpływowych osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego na świecie. Phil Baty jest nie tylko ekspertem, ale także pasjonatem rankingów akademickich.

Jak zdobyć "szklaną górę" rankingów? Dyskutujemy 15-16 lipca

Zanim wejdziemy od września w Nowy Rok Akademicki, trzeba się naradzić, co należy zrobić, aby polskie uczelnie były lepiej widoczne w światowej Akademii. A oznacza to również - zajmowały wyższe pozycje w rankingach międzynarodowych. Taki jest właśnie cel konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą, na którą zapraszamy 15-16 lipca do Warszawy.

Prof. Marek Kwiek – Liczy się Globalna superliga uczelni badawczych

Prof. Marek Kwiek, kierownik Centrum Badań nad Polityką Publiczną UAM w Poznaniu, będzie jednym z mówców konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie”. Podczas sesji „Światowy krajobraz akademicki – Miejsce dla polskich uczelni” opowie o powstawaniu globalnej superligi uczelni badawczych i wyjaśni, dlaczego warto być wśród 1000 najlepszych uczelni badawczych na świecie.


Sesja: Szkolnictwo wyższe na świecie po pandemii COVID-19

Paneliści biorący udział w sesji „Szkolnictwo wyższe po pandemii COVID-19 – jak to widzą inni” będą dyskutować o tym, jak zmieni się krajobraz po pandemii, jak powinno wyglądać nauczanie w Europie i jak dostosować się do nowych warunków. Uczestnicy konferencji dowiedzą się m.in. o problemach, z jakimi musiały się zmierzyć uczelnie w ciągu tego trudnego okresu m.in. na przykładzie Uniwersytetu w Bolonii.


Sesja: Uniwersytety Europejskie drogą do zmian

Mijają dwa lata od wyłonienia przez Komisję Europejską pierwszych 17 konsorcjów uczelni, których celem jest kształtowanie pionierskich rozwiązań prawdziwie transgranicznych, europejskich kampusów uniwersyteckich. Wśród prawie 280 uczelni europejskich uczestniczących w projekcie jest 11 uniwersytetów i politechnik polskich. Podczas sesji „Inicjatywa Uniwersytetów Europejskich – na ile zmienia krajobraz Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i Nauki?” przedstawiciele kilku z uczelni przedyskutują, jakie korzyści uczelnie te już odniosły z włączenia się w inicjatywę zaproponowaną w 2017 roku przez prezydenta Emmanuela Macrona, z jakimi problemami w realizacji swych zamierzeń muszą się zmierzyć, jak planują swój dalszy rozwój i integrację, wreszcie – jakie wsparcie ze strony władz krajowych i europejskich byłoby pożądane, aby przyspieszyć budowanie prawdziwych Uniwersytetów Przyszłości.


Sesja: Akredytacje międzynarodowe w zarządzaniu uczelnią

W programie „Akredytacje zagraniczne” w ramach działania 3.3 „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego” programu POWER polskie uczelnie wystąpiły o ponad 200 akredytacji zagranicznych. Zgodnie z deklarowanymi opiniami rektorów akredytowanych uczelni, intencją nie jest jedynie zdobycie samego certyfikatu, ale przełożenie założeń akredytacji i kryteriów certyfikacyjnych na konkretny proces dynamicznego zarządzania zmianą w uczelniach. Celem sesji „Rola akredytacji międzynarodowych w zarządzaniu strategicznym polskimi uczelniami” będzie prezentacja rozwiązań decyzyjnych w zakresie akredytacji zagranicznych wdrożonych w wiodących polskich uczelniach. Zostaną zaprezentowane przykłady akredytacji programowych i instytucjonalnych i ich przełożenie na doskonalenie procesów zarządzania uczelniami w obszarze nauki, kształcenia i współpracy z otoczeniem, a także zmianami w tych obszarach.


Sesja: Zarządzanie kompetencjami rankingowymi w uczelniach

Rankingi akademickie stały się trwałym elementem krajobrazu szkolnictwa wyższego, ale nie zawsze towarzyszą im rozwiązania organizacyjne i procedury zarządcze zapewniające właściwe miejsce w hierarchii działań uczelni. Podczas sesji „Zarządzanie obszarem kompetencji rankingowych na uczelniach – „dobre praktyki, problemy, rekomendacje” przedstawione zostaną – z różnych perspektyw, od rektora do specjalisty operującego w dziedzinie rankingów – rozwiązania, które sprawdziły się na uczelniach uczestniczących w International Visibility Project. Ułatwi to uczestnikom konferencji wypracowanie efektywnych sposobów zarządzania tematyka rankingową w ich szkołach wyższych.


Sesja: Rankingi międzynarodowe - metodologie bez tajemnic

Rankingi stwarzają uczelniom atrakcyjne możliwości międzynarodowego pozycjonowania się, określania pożądanych partnerów do współpracy i monitorowania wdrażanych reform. Wymaga to rozpoznania zalet i słabości poszczególnych metodologii rankingowych. Podczas sesji „Rankingi międzynarodowe – metodologie bez tajemnic” cz. I i cz. II zaprezentowane zostaną „od kuchni”, przez ich autorów, uznane rankingi międzynarodowe (QS World University Rankings, US News Best Global Universities Ranking, Ranking Szanghajski i U-Multirank) ze szczególnym uwzględnieniem pozycji polskich uczelni.


Znamy nominowanych do ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2020

Agricultural Sciences, Engineering and Technologies, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences i Social Sciences – w tych sześciu kategoriach przyznawane są od 2016 roku ELSEVIER Research Impact Leaders Awards – nagrody, których celem jest poprawa postrzegania (visibility) dorobku naukowego polskich uczelni na świecie.

życie akademickie

KRASP i partnerzy za wzrostem finansowania szkolnictwa wyższego

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk, Rada Główna Instytutów Badawczych, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowały wspólny apel w sprawie systemowego wzrostu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa.

Akademia Zamojska wystartuje 1 września

Utworzenie Akademii Zamojskiej w Zamościu w oparciu o istniejącą Uczelnię Państwową im. Szymona Szymonowica zakłada ustawa, którą przyjął Sejm. Pierwszego rektora akademii powoła minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Politechnika Poznańska w aplikacji mObywatel

Politechnika Poznańska jako pierwsza uczelnia w Polsce proponuje kandydatom rejestrację do systemu rekrutacyjnego z wykorzystaniem aplikacji mObywatel.

Politechnika Białostocka współpracuje z Głównym Urzędem Miar

Politechnika Białostocka podpisała porozumienie o współpracy z Głównym Urzędem Miar. Pozwoli ono na inicjowanie i realizowanie wspólnych działań w obszarze metrologii i technik pomiarowych, między innymi monitorowanie stanu zanieczyszczeń środowiska.

W Lublinie powstanie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Blisko 9,5 mln zł z Agencji Badań Medycznych otrzymał Uniwersytet Medyczny w Lublinie na utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Ośrodek wejdzie w skład Polskiej Sieci Badań Klinicznych, która ma na celu m.in. zwiększenie dostępu do innowacyjnych terapii dla pacjentów.

Nowy film promocyjny o Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska przygotowała film promocyjny z myślą o rekrutacji. Jego hasło to: "My inspirujemy, ty rozwijasz swoje pasje!".

Szkolnictwo wyższe w Polsce

Pakiet Wolności Akademickiej przyjęty przez Radę Ministrów

Wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego - wynika z projektu noweli ustawy, który przyjął rząd.

Posiedzenie KRUE we Wrocławiu

W dniach 2-3 lipca br. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE).

Uczelnie medyczne w oku cyklonu

Zakres wiedzy medycznej jest dzisiaj przeogromny - mówił prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed w rozmowie z KRASP. - Nie możemy bez końca dokładać do programu nowych wiadomości. Jeśli chcemy, aby studenci posiadali nową wiedzę z jakiegoś zakresu, musimy zdecydować, z czego zrezygnujemy.

System ELA: Opłaca się studiować!

Z najnowszych danych systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) wynika, że najlepiej na rynku pracy radzą sobie absolwenci studiów informatycznych. Ale pandemia COVID-19 utrudniła absolwentom wejście na rynek pracy.

Umiędzynarodowienie

Erasmus patrzy w przyszłość

Zielony, bo ekologia jest ważna. Cyfrowy, bo w postpandemicznym świecie nie da się inaczej. Młodzieżowy, bo młodzi to przyszłość. I włączający, by nie zapomnieć o tych z mniejszymi szansami. Taki będzie Erasmus+ 2021-2027.

Duże zainteresowanie programem PASIFIC

Do pierwszego konkursu stypendialnego PASIFIC, organizowanego przez Polską Akademię Nauk, zgłosiło się 348 naukowców 60 narodowości. 35 osób będzie prowadzić badania w instytutach PAN. Ich nazwiska poznamy w ciągu pół roku.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Szczepienie przepustką dla studentów zagranicznych

Dla ponad 500 amerykańskich uczelni, które będą wymagać od wszystkich studentów przyjeżdżających na uczelnię tej jesieni świadectwa szczepień na COVID-19, głównym wyzwaniem będzie wdrożenie tego wymogu w stosunku do studentów zagranicznych, którzy mogą nie mieć dostępu do jednej z trzech szczepionek zatwierdzonych do użytku w USA.

THE: Polscy studenci omijają Wlk. Brytanię?

Liczba osób z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, chcących podjąć studia licencjackie w Wielkiej Brytanii jesienią tego roku, spadła o jedną trzecią w związku ze zmianami opłat i finansowania spowodowanymi przez Brexit. Na liście największych spadków jest Polska.

Z myślą o rekrutacji 2022

Salon Maturzystów Perspektywy 2021 - wyłącznie w wersji online

Salon to ważny element kalendarza przygotowań uczniów do majowych egzaminów - 30 września maturzyści składają deklaracje maturalne. To właśnie m.in. na Salonie - i z "Informatorem dla Maturzystów 2022" Perspektyw zadecydują o wyborze kierunku studiów i uczelni.

Women in Tech

Kobiety w Agrifood - EWA

Wystartował program Empowering Women in Agrifood (EWA). Jest to projekt realizowany przez EIT Food i Fundację Edukacyjną Perspektywy, którego celem jest wsparcie kobiet tworzących startupy w obszarze agritech i agrifood na wczesnym etapie kariery do wykorzystania ich potencjału, zapewnienia im odpowiedniej wiedzy, wsparcia i dostępu do sieci kontaktów, aby mogły pomyślnie założyć i rozwijać zrównoważoną działalność biznesową.

Gratulujemy

Prof. Marek Kwiek został członkiem Academia Europaea

Prof. Marek Kwiek, dyrektor Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities (IAS) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, został przyjęty w poczet członków zwyczajnych najważniejszego europejskiego towarzystwa naukowego, Academia Europaea w Londynie.Dr Edyta Bielak-Jomaa ekspertem w CULTEXP

Dr Edyta Bielak-Jomaa, kierownik Centrum Ochrony Danych i Zarządzania Informacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, została powołana do Komitetu Etyki w CULTEXP. To pierwsza na świecie organizacja wspierająca władze państw za pomocą tzw. ekspertyz kulturowych.

W najnowszym numerze:

  • Ranking Szkół Wyższych 2021
  • Ranking Kierunków Studiów 2021
  • Rozmowa z prof. Arkadiuszem Mężykiem
  • Maturzyści 2021
  • Raport "Przywództwo Kobiet 2021"

Przeczytaj całość w formie e-booka

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania 2021 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Poprzednie wydania 2020 r.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>