Perspektywy - Newsletter Akademicki 2022

Międzyuczelniana Akademia Klimatu - brawo rektorzy AGH, SGH i UWr!

3 lutego br. trzy uczelnie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski - zawarły umowę dotyczącą powstania wyjątkowej w skali kraju Międzyuczelnianej Akademii Klimatu (MAK) - konsorcjum studiów podyplomowych. Jest to to unikatowa inicjatywa trzech uczelni – technicznej, ekonomicznej i humanistycznej – z istotnym wsparciem ze strony sektora bankowego i biznesu. MAK to kompleksowa oferta skierowana do profesjonalistów chcących zwiększyć wiedzę i praktyczne umiejętności w związku ze zmianami klimatu.

Wyniki ewaluacji nie zdążą trafić do Rankingu Perspektyw 2022

Minister Przemysław Czarnek poinformował PAP, że spodziewa się od KEN wyników ewaluacji jakości nauki w połowie czerwca, a formalne decyzje administracyjne o przyznanych uczelniom i instytutom kategoriach wydawane będą do końca sierpnia. Oznacza to dla nas, że najbliższy Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022 (publikowany na początku czerwca) jeszcze wyników ewaluacji nie uwzględni i będzie oparty na kategoriach przyznanych wcześniej przez KEJN.

O tym się mówi

OPI PIB i Perspektywy poszerzają współpracę

25 stycznia 2022 roku Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy zawarły długoterminowe porozumienie o współpracy. Jego celem jest realizacja wspólnych działań na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

Narodowe Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa

Utworzenie Narodowego Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa było głównym tematem spotkania, które odbyło się w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W wydarzeniu uczestniczył dyrektor OPI PIB, dr inż. Jarosław Protasiewicz. Celem centrum będzie rozwijanie potencjału polskiego środowiska akademickiego oraz innych instytucji publicznych w zakresie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.

Jarosław Protasiewicz w "Perspektywach": Dzielić się informacjami

- Misją OPI PIB jest zapewnienie otwartego dostępu do nauki. Takim kompleksowym narzędziem jest platforma RAD-on - mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB), w wywiadzie opublikowanym na łamach miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”.

umiedzynarodowienie

Zapraszamy na webinarium nt. usieciowienia internacjonalizacji

Jakie są propozycje i oczekiwania Komisji Europejskiej wobec uniwersytetów europejskich? Jak skutecznie pozyskiwać fundusze z Erasmusa+ dla konsorcjów uniwersytetów europejskich? Jakie są dotychczasowe doświadczenia polskich uczelni uczestniczących w konsorcjach europejskich? Jak usieciowienie uczelni wpłynie na rozwój internacjonalizacji? - to główne pytania, na które odpowiedzą uczestnicy webinarium „Usieciowienie internacjonalizacja w praktyce”, które odbędzie się 22 lutego w godz. 13:00-15:00.

webinarium

Konferencja nt. umiędzynarodowienia: 31 marca - 1 kwietnia!

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji o zmianie terminu konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2022” we Wrocławiu, uprzejmie informujemy, że nowy jej termin, uzgodniony podczas obradującego online Prezydium KRASP, to 31 marca - 1 kwietnia. Spowodowane to zostało troską o uniknięcie ewentualnych negatywnych skutków zdrowotnych związanych z przewidywanym przebiegiem V fali pandemii.

Jak promować skutecznie projekty? Przewodnik KE

Jesteś w gronie beneficjentów programów unijnych i chcesz się podzielić wynikami projektów? Komisja Europejska wydała właśnie najnowsze wytyczne komunikacyjne.

Wyniki pierwszych konkursów PR Horyzont Europa już dostępne

12 podmiotów z Polski uczestniczy obecnie w 11 projektach (12,79% projektów z udziałem UE) na łączną kwotę 5,11 mln euro dofinansowania netto z Komisji Europejskiej. Uzyskany przez polskich uczestników wynik finansowy stanowi 1,01% kwoty dofinansowania projektów UE, plasując nas na 13. miejscu.

życie akademickie

Trojaczki obroniły tytuły inżyniera na Politechnice Śląskiej

Takiej obrony na Politechnice Śląskiej jeszcze nie było. Trzy siostry – trojaczki w jednym dniu broniły tytułu inżyniera! Natalia, Dorota i Judyta Chowaniec studiowały na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.


Nowa strategia UMK: Mocna nauka wśród priorytetów

Rozwój nauki jest jednym z pięciu najważniejszych celów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawartych w strategii uczelni na lata 2021-2026.

SGGW przystępuje do Porozumienia KRPUT

Celem porozumienia jest podnoszenie jakości kształcenia, tworzenie jasnych i jednoznacznych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach.

Na UG startuje ekosystem Quantum Cybersecurity

Dzięki współpracy Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego z Fundacją Quantum Cybersecurity Hub Europe (QCHE) realne staje się połączenie biznesu z dziedziną nowych technologii kwantowych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Powołano Śląsko-Małopolską Dolinę Wodorową

Jej głównym celem jest podejmowanie wspólnych działań zmierzających do upowszechnienia wodoru jako paliwa przyszłości w transporcie oraz energetyce. Jednym z inicjatorów powołania Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej jest Politechnika Śląska.

PWr rozszerza współpracę z Okręgowym Urzędem Miar

Wymiana doświadczeń naukowo-technicznych, organizowanie wydarzeń edukacyjnych, staże i praktyki studenckie – to tylko niektóre punkty umowy o współpracy między Politechniką Wrocławską a Okręgowym Urzędem Miar we Wrocławiu.

"Uniwersytet bez dyskryminacji" - nowa strona internetowa na UAM

Strona poświęcona jest, realizowanej w murach Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, polityce równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

Na PO powstaje Centrum Projektowania Uniwersalnego

To pierwsza taka jednostka, gdzie opracowywane są codzienne przedmioty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekty studentów mogą znaleźć zastosowanie nie tylko na uczelniach, ale i komercyjnie.

Uniwersytet Śląski wdraża Plan Równości Płci

Poszanowanie różnorodności, równowaga płci w procesach decyzyjnych, przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy – to cele Planu Równości Płci, którego wdrażanie rozpoczął Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Na UW powstanie Centrum Oceny Skutków Regulacji

Celem projektu jest praktyczne wykorzystanie metod ekonomicznej analizy prawa (law & economics) w procesie legislacyjnym.

Szkolnictwo wyższe na świecie

Australijska gospodarka traci miliardy bez studentów

W 2019 roku studenci zagraniczni wnieśli do gospodarki Australii około 40,3 miliarda dolarów. Edukacja międzynarodowa wsparła około 250 000 miejsc pracy. Zamknięcie granic zmniejszyło na niektórych uczelniach liczbę zapisów nawet o 70%.

YLE: Finowie proponują zmiany dla studentów zagranicznych

Reformy mają na celu ułatwienie życia studentom zagranicznym studiującym w Finlandii. Jeżeli zostaną przegłosowane, wejdą w życie z dniem 1 kwietnia.

Nowoczesny Marketing

dni otwarte

Otwieramy się na... dni otwarte!!!

Rekrutację na nowy rok akademicki zwyczajowo otwierają Dni Otwarte. Perspektywy oferują swoje wirtualne moce, aby mogli Państwo dobrze zaplanować ich promocję!

Women in Tech

LeaderSHEp in Tech Academy 2022

Uwaga, Dziewczyny! Ruszył nabór do II edycji LeaderSHEp in Tech Academy - programu mentoringowo-szkoleniowego realizowanego przez Perspektywy Women in Tech ze wsparciem Motorola Solutions Foundation.

Gratulujemy

Prof. Sylwester Tabor w Radzie Rady Programowej Green Energy Congress (GEC22)

Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK został członkiem Rady Programowej Green Energy Congress (GEC22).Dr Wioletta Czemiel-Grzybowska pełnomocnikiem ds. społecznej odpowiedzialności na PB

Na Politechnice Białostockiej powołano pełnomocnika ds. społecznej odpowiedzialności. Została nim dr Wioletta Czemiel-Grzybowska.Dr hab. Mariusz Rutkowski przewodniczącym Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego RJP

Zespołem Ortograficzno-Onomastycznym Rady Języka Polskiego będzie kierował prof. dr hab. Mariusz Rutkowski, dyrektor Instytutu Językoznawstwa UWM. Na to stanowisko powołał go prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN.

To już 200. numer Perspektyw! Historia polskiej edukacji w pigułce: 100 rankingów, ponad 3000 artykułów...
W jubileuszowym numerze:

  • RANKING LICEÓW I TECHNIKÓW 2022
  • Tabele rankingowe
  • Zatrzymać falę naukoholików - rozmowa z Pawłem Atroszko

Przeczytaj całość w formie e-booka

Najczęściej czytane

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER AKADEMICKI

Jeśli jesteś zadowolony z otrzymanego Newslettera Akademickiego
poinformuj znajomych o możliwości otrzymywania go.

www.perspektywy.pl

Poprzednie wydania:

2022 r.:
1, 2, 3

2021 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

2020 r.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz podgląd wiadomości w przeglądarce.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Fundacja"), numer KRS: 0000176397
2) z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Fundacji (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług

<resignlink>Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości</resignlink>